Michael Weiss

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5611)

Ansvarsområder

 • underviser og veileder i vitenskapsteori og forskningsmetode
 • underviser og veileder i grunnskolelærerutdanningene
 • underviser og veileder i internasjonal lærerutdanning ved Campus Drammen
 • underviser og veileder i verdibasert endringsledelse og PPU for folkehøyskolene

Kompetanse

 • filosofisk praksis
 • dialogmetoder
 • erfaringsbasert læring
 • selvdanning (paideia)
 • praktisk visdom (fronesis)
 • filosofisk mindfulness
 • vitenskapsfilosofi
 • etikk
 • voksenopplæring

CV

Utdanning

 • 2016 – 2018: diplom og sertifikat «voksenlærer» (120 ECTS; hovedfokus: undervisning, trening, gruppeledelse), Østerriksk Akademi for Voksenopplæring
 • 2011 – 2013: videreutdanning «dialogisk og filosofisk praksis» (30 ECTS; hovedfokus: eksistensielle og etiske dialoger), Norsk Selskap for Filosofisk Praksis i samarbeid med Høyskolen i Buskerud
 • 2004 – 2007: doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Wien (Dr. phil.; hovedfokus: vitenskapsfilosofi)
 • 1997 – 2004: magistergrad i filosofi ved Universitetet i Wien (Mag. phil.; hovedfokus: filosofi, sosiologi, statsvitenskap)
 • 1991 – 1996: eksamen artium ved videregående skole for kulturmanagement i Steyr

Arbeid

 • 2019 – dd.: Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2007 – 2018: Selvstendig filosofisk praktiker med fokus på forskjellige utdanningskontekster
 • 2013 – 2018: Lektor ved Folkehøyskolene  i en lærerutdanning for Sokratisk dialog og filosofisk praksis
 • 2015 – 2018: Leder for trening og videreutdanning ved Trilogos – institutt for personlighetsutvikling i Zürich/Sveits.
 • 2007 – 2015: Høyskolelektor i lærerutdanningen for etikk og praktisk filosofi ved Pedagogisk Høyskole i Nedre Østerrike
 • 2008 – 2012: Høyskolelektor i lærerutdanningen for etikk og praktisk filosofi ved Pedagogisk Høyskole i Øvre Østerrike

 

Publikasjoner i Cristin