Pai Lu

Pai Lu

Førsteamanuensis
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (F1-27)