Per Åsmund Omholt

Per Åsmund Omholt

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (121)
Musikkviter, folkemusiker, pedagog og kulturformidler

Publikasjoner

Omholt, Per Åsmund. (2021). Å male i blått - om måling av intonasjon på hardingfele. Musikk og tradisjon, (35) (11-42)

Omholt, Per Åsmund. (2021). Om det fysiske utgangspunktet for intonasjon på fele. Studia Musicologica Norvegica, (47) (7-26)

Omholt, Per Åsmund.(2020). Truls Ørpen, oppskrivertradisjonen og de gode formene. Folkemusikk: Tidsskrift for folkemusikk og folkedans, (4), (58-61)

Omholt, Per Åsmund. (2020). О традиционной народной музыке Норвегии [About Norwegian Traditional Folk Music].  Music Journal of Northern Europe, 3(23) (44-62)

Omholt, Per Åsmund. (2020). Vara ungkar og gå fri [CD]. Oslo: Grappa/Heilo HCD7360

Omholt, Per Åsmund. (2020). En, to, tre…?: Om inkonsekvenser, variasjon og endring i springar- og polstakt i Norge. Puls. Musik och dansetnologisk tidsskrift, (5), (61-80)

Omholt 2018: «Meir høgtid enn juleftan», i J.F. Hovden og Ø. Prytz (red.) Kvalitetsforhandlinger – kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur, Fagbokforlaget, (s. 235-260)

Omholt 2016a: «Knut Fingarsen Fosslia -sølvklare toner og falske penger», i A.S. Hole (red.) Folkemusikk – tidsskrift for folkemusikk og folkedans, nr. 1(s. 25-29)

Eriksson, K. og Omholt 2016: «Zornmerket, kappleik og kvalitet», i A.S. Hole (red.), Folkemusikk – tidsskrift for folkemusikk og folkedans, nr. 2 (s. 27-32)

Omholt 2015: «Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk» i Moen (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 29, Novus forlag (29-58)

Aksdal/ Kolltveit / Moen / Omholt (red.) 2014: Hardingfeledekoren, Novus forlag

Omholt 2012: «48.600 måter å spille en slått på» i Kolltveit (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 26, Novus forlag (68-92)

Omholt 2011: «Rytmen i kryllingspringar» i Kolltveit (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 25, Novus forlag (47-65)

Omholt 2010: «How old is a tune?» i Ziegler, Susanne (red.): Historical Sources and Source Criticism, Skrifter nr. 29, Svensk Visarkiv, (s. 169-178)
  
Omholt 2009: Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk,  Doktorgradsavhandling, Griegakademiet, UiB, publisert på Telemark Open Research Archive (TEORA), http://hdl.handle.net/2282/958

Omholt 2008: «På jakt etter folkemusikkskalaen – et overblikk», i Ressem (red.): Norsk folkemusikklags skrift nr. 22, Novus forlag ( s. 27-59)

Omholt 2007a: «Tradisjonsområder – konstruksjon eller realitet?», i Thedens (red.): Norsk Folkemusikklags skrift nr. 20 (s.1-19)

Omholt 2007b: «Om kadensformlene i springar og pols», i Ressem (red.): Norsk Folkemusikklags skrift nr. 21, Novus forlag (s.73-85)

Jordstøyl, Hommo, Omholt 2004 (red.): Jubileumsskrift for Vinje Spilemannslag og Spelemannslaget
Falkeriset

Omholt 2000: Form og struktur i norsk slåttemusikk – et analysearbeid med utgangspunkt i et materiale fra Krødsherad, Hovedfagsavhandling i etnomusikologi, Griegakademiet, Universitetet i Bergen