Petra Røise

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4227)
Underviser på master i karriereveiledning og på grunnskolelærerutdanningen. Forskningsinteresser om handler karriereveiledning og -undervisning i skole (spesielt faget utdanningsvalg), kritisk pedagogikk og didaktikk, samt veiledning i høyere utdanning.

Ansvarsområder

  • Daglig leder for KAV-prosjektet (Kollektiv Akademisk Veiledning)
  • Emneansvarlig for masteremnet: Utdanningsvalg (MKARV500) på master i karriereveiledning
  • Emneansvarlig for masteremnene: Utdanningsvalg I (MGU1UV1) og II (MGU1UV2) på grunnskolelærerutdanningen.
  • Underviser på Fritidspedagogisk Ungdomsledelse
  • Med-grunnlegger og koordinator for nasjonalt nettverk for forskning i karriereveiledning, KarriereForsk
  • Medlem i NordicCareerEd
  • Medlem i forskergruppe i karriereveiledning

Kompetanse

Utdanningsvalg, karrierelæring og -undervisning, veiledning, coaching, ungdomskunnskap, kritisk pedagogikk

CV

  • www.linkedin.com/in/petra-røise-2448895

Publikasjoner i Cristin