Petra Røise

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4227)
Jeg forsker på hvordan å hjelpe ungdom med å orientere seg i utdanning og arbeid. Jeg kan mye om ungdomsliv, og om skole som arena for å bli kjent med seg selv og utforske fremtid, særlig gjennom faget utdanningsvalg og karriereveiledning. Min forskning kan bety noe for skoleeiere, -ledere og lærere, og ikke minst unge mennesker som skal velge utdanning. Og mitt arbeid er relevant for foresatte til ungdom. Det har også betydning i forhold til fullføring av utdannelse, og inkludering i samfunnet. Jeg underviser på master i karriereveiledning og på grunnskolelærerutdanningen. Mine forskningstemaer er karriereveiledning og -undervisning i skole (spesielt faget utdanningsvalg), kritisk pedagogikk og didaktikk, samt veiledning i høyere utdanning.

Ansvarsområder

  • Daglig leder for KAV-prosjektet (Kollektiv Akademisk Veiledning)
  • Emneansvarlig for masteremnet: Utdanningsvalg (MKARV500) på master i karriereveiledning
  • Emneansvarlig for masteremnene: Utdanningsvalg I (MGU1UV1) og II (MGU1UV2) på grunnskolelærerutdanningen.
  • Underviser på Fritidspedagogisk Ungdomsledelse
  • Med-grunnlegger og koordinator for nasjonalt nettverk for forskning i karriereveiledning, KarriereForsk
  • Medlem i NordicCareerEd
  • Medlem i forskergruppe i karriereveiledning
  • Medlem av Board of Directors for IAEVG

Kompetanse

Utdanningsvalg, karrierelæring og -undervisning, veiledning, coaching, ungdomskunnskap, kritisk pedagogikk

CV

  • www.linkedin.com/in/petra-røise-2448895

Publikasjoner i Cristin