Petra Røise

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4227)
Forsker i en stipendiatstilling, på faget utdanningsvalg i ungdomsskole.

Ansvarsområder

 • Daglig leder for KAV-prosjektet (Kollektiv Akademisk Veiledning)
 • Emneansvarlig for masteremnet: Utdanningsvalg (MKARV500) på master i karriereveiledning
 • Emneansvarlig for masteremnene: Utdanningsvalg I (MGU1UV1) og II (MGU1UV2) på grunnskolelærerutdanningen.
 • Underviser på Fritidspedagogisk Ungdomsledelse
 • Med-grunnlegger og koordinator for nasjonalt nettverk for forskning i karriereveiledning, KarriereForsk
 • Medlem i NordicCareerEd
 • Medlem i forskergruppe i karriereveiledning

Kompetanse

Veiledning, coaching, ungdomskunnskap, kritisk pedagogikk, karrierelæring, utdanningsvalg

CV

 • Høgskolelektor i Veiledning & Coaching / Coaching & Relasjonsledelse / Ungdomskunnskap, HiOA, fra 2010
 • Master i Yrkespedagogikk ved Høgskole i Akershus, 2009 - 2013
 • Videreutdanning Veiledning & Coaching ved Høgskole i Akershus, 2007 - 2009
 • Daglig leder ungdomsavdelingen Radar ved Asker Kulturhus, 2006 - 2008
 • Fungerende kulturhussjef ved Asker Kulturhus, 2007
 • Miljøterapeut ved Heggedal skole, 2001 – 2006
 • Utdannet sosionom med spesialfelt sosialarbeid og kulturarbeid, 1996 - 2000

Publikasjoner

Røise, P. & Bjerkholt, E. (2020). Frigjørende deltakelse i en forskningssirkel om faget Utdanningsvalg. Forskning og Forandring, 3(1), 47-69. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/fof.v3.2160

Røise, P. (2020). If career education is the solution, what is the implied problem? A critical analysis of the timetabled subject of educational choice in Norwegian schools. I E. Haug, T. Hooley, J. Kettunen & R. Thomsen (Red.), Career and career guidance in the Nordic countries (s. 265-280). Leiden Brill. https://brill.com/view/book/edcoll/9789004428096/BP000028.xml


Røise, P. (2018). Promoting reflective learning and empowerment through youth coaching. Journal of the European Teacher Education Network, 13, 71-81. http://jeten-online.org/index.php/jeten/article/view/144

Røise, P. & Börjesson, M. (2017). Ungdomscoaching. Bergen: Fagbokforlaget.

Røise, P. (2016). Coaching av ungdom i en kompleks hverdag. I U. S. Goth (Red.), Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst (s. 84-96). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Røise, P. (2014). Fra barnetrinn til ungdomstrinn. Oslo: Pedlex.

Røise, P. (2013). Profesjonell kompetanse i ungdomscoaching (Master i yrkespedagogikk). Høgskole i Oslo og Akershus, Kjeller.  Last ned oppgaven: https://oda.hioa.no/en/profesjonell-kompetanse-i-ungdomscoaching/asset/dspace:4833/roeise_hoogenboezem_mayp_2013.pdf

Røise, P. (2011). Små steg, store forandringer - selvledelse for ungdom. Sylling: Choice & Change.

Røise, P. & Høsøien, U. (2009). Dialog og refleksjon i gruppa/klassen. I E. Swahn (Red.), Utdanningsvalg - en metodebok for lærere (s. 78 - 85). Oslo: Pedlex.

Røise, P. (2009). Færre gode råd, flere gode spørsmål. Sylling: Choice & Change.

 

Se ellers på Cristin:
https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=510015