Stein Egil Kolderup Hervik

Stein Egil Kolderup Hervik

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-18)
Underviser og veileder innen bachelorstudiet i Fysisk aktivitet, ernæring og helse og veileder på masterutdanningen i Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag. Har forskningsinteresser innen idrettssosiologi, folkehelsevitenskap og kroppsosiologi.

Ansvarsområder

Kompetanse

Idrettssosiologi, kritisk sosiologi, kropssosiologi, folkehelsevitenskap, folkehelsepolitikk, sosiale dimensjoner og helse, helsefremming, fysisk aktivitet og helse

Publikasjoner i Cristin