Demola - en nyttårsgave til studenter

Studenter i samarbeid med næringsliv

Studenter som skal ta bacheloroppgave får nå en ny og spennende mulighet. Med Demola vil du få spesiell oppfølging, og jobbe tett med næringsliv eller organisasjoner.

Demola er en spesiell metode der en bedrift, organisasjon eller en offentlige institusjon samarbeider med høyskolen for å finne nye og gode løsninger for framtidig virksomhet.

Studentene jobber i team med en oppgave fra oppdragsgiver, og bruker arbeidet inn i sin bacheloroppgave.​

Egen fasilitator

Det nye ved metoden er at det er et betydelig tettere samarbeid mellom oppdragsgiver, fagmiljøer på Høgskolen i Sørøst-Norge og studentene. Alle samarbeidspartnere er aktive bidragsytere inn i arbeidet hele veien. Studentene får sin egen Demolafasilitator som veileder dem, en egen kontakt i organisasjonen de jobber på oppdrag for, og tilgang på fagpersonell ved HSN. 

 - Demolametoden har klart definerte prosesser, roller og mål og gjennom dette skapes brukervennlige nyvinninger og framtidsretta løsninger. 

Det forteller prosjektleder ved HSN, Lars Gunnar Sønsteby.  

- At vi setter av egne fasilitatorer skal sikre kvalitet gjennom hele prosessen, både for studenter og oppdragsgivere. Tre personer utenfor campus Bø.

Økt læringseffekt

Nils Per Hovland er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, HSN. Han er koordinator for Demolaprosjekter på campus Bø. Han forteller at Demolametoden er hentet fra Finnland, der det har vært svært vellykket, både for næringsliv og studenter:

 - Studentene får jobbe med relevante og ekte utfordringer. Det, kombinert med oppfølgingen av bedrift, fasilitator og fagpersonell har gitt en særlig god læringseffekt. Denne muligheten er vi nå glad for å kunne tilby studentene ved HSN.

I tillegg får studentene god innsikt i utfordringer og hverdagsliv i næringsliv og andre organisasjoner, de får et nettverk i næringslivet og de blir del av det internasjonale Demola-nettverket.

På leit etter de riktige studentene

Midt-Telemark næringsutvikling er også en partner i Demolasamarbeidet. Prosjektleder der er Ingebjørg Synnøve Tegdal Halvorsen. Hun forteller at de rett over jul setter i gang de to første prosjektene:  

 - Det er regnskapsbyrået TET og destinasjonsutviklere på Lifjell som har gitt oppdrag til pilotprosjekter for Demolametoden. Nå er det om å gjøre å finne de riktige studentene til disse samarbeidene. I januar vil vi stå på stand i Bø for å informere om Demola generelt og prosjektene vi skal i gang med spesielt. Vi gleder oss til å komme i gang.

Eier egen løsning

Noe av det unike med Demola-prosjektene er at studentene eier den/de løsningen/e de har funnet etter at samarbeidet er fullført. Det sier Lars Gunnar Sønsteby:

- Hvis studentene for eksempel løser et teknisk problem for oppdragsgiver, så eier de denne selv og kan selge den til bedriften de har jobbet sammen med. Oppdragsgiver kan også gi en påskjønnelse til studentene i andre tilfeller, hvis de har hatt nytte av prosjektet.

Samarbeidet innebærer mange fordeler for bedrifene også. De kommer i kontakt med framtidas kloke hoder, får hjelp fra studenter til å løse oppgaver de selv ikke har ressurser til og de får testet ut potensielle nye ansatte. 

- Det er kombinasjonen av studenters og HSNs nye kompetanse, og næringslivets lange erfaring som til sammen skal skape nye, gode løsninger. Det skal bli veldig spennende å se alt hva vi kan få ut av et slikt samarbeid. 

Om Demola

Demola er en spesiell metode der en bedrift, organisasjon eller en offentlige institusjon samarbeider med høyskolen for å finne nye og gode løsninger for framtidig virksomhet.

Demola har spredd seg til store deler av verden og her kan du lese mer om konseptet generelt og om Demola ved HSN.

Prosjektleder for Demola ved HSN er Lars Gunnar Sønsteby