Flere kvinner inn i USN-ledelsen

Nye toppledere ved USN, f.v: Gro Bratsberg, Pia Bing-Jonsson og Vibeke Bredahl. (Foto: Statsbygg / USN)
Nye toppledere ved USN, f.v: Gro Bratsberg, Pia Bing-Jonsson og Vibeke Bredahl. (Foto: Statsbygg / USN - MONTASJE)

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge har 7. mai vedtatt å ansette to nye direktører en ny dekan, i tillegg til at dekan Morten Christian Melaaen får et nytt åremål.

– Vi har vært så heldige at vi har kunnet velge blant flere godt kvalifiserte søkere. Den nye ledergruppen vil representere både kontinuitet og fornyelse, sier rektor Petter Aasen.

I et ekstraordinært styremøte har styret vedtatt å ansette:

Pia Bing-Jonsson - ny dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap
Hun er i dag visedekan for profesjonsutdanning ved samme fakultet. Bing-Jonsson er utdannet sykepleier fra daværende Høgskolen i Vestfold, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og bor på Tolvsrød i Vestfold. Hun har jobbet mye med utdanningskvalitet i USNs helse- og sosialfaglige utdanninger, og vært en pådriver for å prøve ut nye undervisnings- og formidlingsformer som omvendt klasserom og podcast.
 
Vibeke Bredahl - ny studiedirektør
Hun har fungert i stillingen som studiedirektør siden 2018. Bredahl har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og bor i Tønsberg. Hun startet som studieveileder på daværende Høgskolen i Vestfold i 2007, og har også jobbet i rektors stab. Bredahl har ledet arbeidet med å tilby studentene alternative undervisnings- og eksamensformer under koronapandemien, da USNs campuser ble fysisk stengt.
 
Gro Bratsberg - ny infrastrukturdirektør
Hun er i dag direktør for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg, hvor hun har jobbet i forskjellige stillinger siden 1995. Bratsberg er utdannet maskiningeniør fra daværende Horten ingeniørhøgskole, og sivilingeniør i maskin- og kuldeteknikk fra NTNU (daværende NTH). Gro Bratsberg bor i Porsgrunn. USMorten Christian Melaaen - fotoN er leietaker i en rekke av Statsbygg sine bygninger, og Bratsberg kjenner derfor USNs campusstruktur godt.
 
Morten Christian Melaaen tilbys et nytt åremål i sin nåværende stilling som dekan ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.
Melaaen kommer opprinnelig fra Lier, men er bosatt i Porsgrunn. Han er utdannet sivilingeniør med doktorgrad fra NTNU (daværende NTH), og jobbet tidligere som professor og instituttleder før han fikk sin første dekanstilling i 2011 ved daværende Høgskolen i Telemark. 
 
De siste to lederstillingene blir trolig avklart i ordinært styremøte 12. juni. Da ansettes etter planen ny forskningsdirektør, samt dekan ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.