Sakkyndig komité anbefaler universitetsakkreditering

Rektor Petter Aasen.
– Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved HSN og vår region, sier HSN-rektor Petter Aasen.

Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller alle krav som stilles til et universitet.

HSN søkte 2. mars 2017 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om universitetsakkreditering. I slutten av mai oppnevnte NOKUT en sakkyndig komité som har vurdert om HSN tilfredsstiller alle krav og kriterier for å få status som universitet.

Komiteen har i dag overlevert sin rapport til NOKUT. Etter vurdering av hvert enkelt krav, sammen med en helhetlig vurdering av høgskolen, anbefaler komiteen at Høgskolen i Sørøst-Norge akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling er enstemmig.

Komiteens innstilling skal behandles i NOKUTs styre 26. april. HSN har anledning til å utarbeide et tilsvar til den sakkyndige rapporten som følger saken når NOKUT ferdigbehandler akkrediteringssøknaden. Det er Kongen i statsråd som fatter endelig vedtak om en institusjon får endret status. Ved tidligere akkrediteringer har både NOKUTs styre og regjeringen fattet vedtak i tråd med innstilling fra sakkyndig komite.

Da Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1.1.2016, som resultat av fusjon av Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), var det en klar ambisjon om å utvikle den nye høgskolen til et arbeidslivsrettet, regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig entreprenørielt universitet. Komiteens innstilling er et stort steg nærmere etableringen av Universitetet i Sørøst-Norge.

Rektor Petter Aasen er derfor meget tilfreds med komiteens innstilling.

– Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved HSN og vår region, sier han.

Aasen er glad for den anerkjennelse som komiteen gir den store innsatsen som medarbeiderne har gjort og gjør for den nye høgskolen. Han har også registrert at komiteen omtaler samarbeidet med lokalsamfunnet som eksemplarisk.

– Universitetsstatus vil gi oss alle fullmakter til å videreutvikle vår hovedprofil og dermed styrke profesjonsfagene og våre arbeidslivsrettede og samfunnsrelevante studier basert på tett samspill med arbeids- og samfunnsliv i regionen, og anvendt, praksisnær og profesjonsrettet forskning og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet som bygger opp under studieprogrammene.

Hør hva Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tenker om det som kan bli USN: