Simulatorkurs for seismiske operasjoner

Visepresident drift i PGS, Paul Courtney (til venstre), roser simulatorparken til Høgskolen i Sørøst-Norge. Her med teknisk operatør Svend Nordby.
Visepresident drift i Petroleum Geo-Services ASA, Paul Courtney (til venstre), roser simulatorparken til Høgskolen i Sørøst-Norge. Her med teknisk operatør Svend Nordby.

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr nytt simulatorkurs som inkluderer alle ledere fra det operative mannskapet om bord i et seismisk fartøy. Deltakerne trener på kritiske situasjoner fra virkeligheten i en simulatorpark i verdensklasse.

Tekst og foto: An-Magritt Larsen

Det avanserte simulatorkurset for ulike faggrupper i oljebransjen arrangeres av Institutt for maritime operasjoner ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i samarbeid med Petroleum Geo-Services ASA (PGS).  

Det børsnoterte selskapet sender nøkkelmannskap fra offshoreskip på fullskala simulatortrening ved høgskolens campus på Bakkenteigen i Vestfold. Her på simulerings- og samhandlingslaboratoriet (SimSam) får deltakerne trene og gjøre erfaringer på realistiske simulatorer.

– Maskinister og navigatører har allerede gjennomført kravpålagte kurs i simulatorsenteret. Det unike med det nye kurset er at også det seismiske mannskapet er med på treningen, slik at ledere fra hele det operative mannskapet trener sammen, sier prosjektleder Nikolai Smit, som også er faglig ansvarlig.

Seismikk dreier seg om undersøkelser som gjøres for å avdekke geologiske formasjoner under havbunnen og er helt nødvendig for å lete etter olje og gass.

– Når hele mannskapet trener sammen på kritiske hendelser som kan oppstå under maritime seismiske operasjoner, kan det gjøre noe med bedriftskulturen. Jo bedre de jobber sammen, jo bedre kan også resultatet bli. Det kan bidra til mindre skade på utstyr og færre ulykker, sier Smit.

Skreddersyr unike simulatorkurs

Visepresident drift i PGS, Paul Courtenay, forteller at de er opptatt av å skape én samlet kultur om bord. Han roser simuleringskurset selskapet har fått på plass i samarbeid med HSN.

– Vi satser på å sende mannskap på dette kurset med sikte på å få til «one culture» om bord på skipene. Her på høgskolen får de trent i trygge omgivelser på realistiske hendelser som vi håper aldri vil skje, men som vi likevel må være forberedt på. Det er viktig for selskapet at hele mannskapet jobber sammen som et effektivt prosjektteam mot samme mål. Vi er opptatt av å forebygge ulykker på ansatte og utstyr, sier Courtenay.

På høgskolens toppmoderne simulatorsenter i Forskningsparken på Bakkenteigen utfordres deltakerne i kritiske situasjoner de kan møte på jobb. Før i tiden jobbet maritimt og vitenskapelig mannskap hver for seg ombord på skipet. Her trener mannskapet på å løse uønskede hendelser på en god måte i fellesskap. Treningen foregår i kontrollerte settinger i realistiske scenarioer.

– Seismiske fartøy og utstyr koster milliarder og er operative store deler av tiden. Utfordringen er å være godt nok trent til å kunne håndtere kritiske hendelser som måtte oppstå. Simulatortrening i sikre omgivelser er en god måte å trene på uforutsette hendelser, og i stressede situasjoner hvor mye står på spill. Meningen med simulatortreningen er å gi deltakerne følelsen av kontroll på situasjonene, forklarer Smit.

– Vi kjører først en teoridel, deretter simulatortrening med ulike scenarier med debrifing etter hvert scenario hvor vi snakker om hva som var bra og hva som kan gjøres bedre. Hele kurset handler om å bevisstgjøre «one culture» om bord på fartøyene, for å få til en god sikkerhetskultur som skaper god samhandling på tvers avdelinger ombord, fortsetter Smit.

HSN er en av landets største utdanningsinstitusjoner med 18.000 studenter som rustes for morgendagens arbeidsliv. Simulatorparken med fasiliteter i verdensklasse brukes både i egen undervisning og i samarbeid med utenforstående selskaper.

Høgskolen har inngått avtale med Kongsberg Digital om levering og installasjon av den nyeste teknologien og videre oppgraderinger av skipsbrosimulatorene.

– Det er viktig for høgskolen å ha kontakt med næringslivet for å vise at det er relevant det vi holder på med. Vi ønsker at næringslivet kommer til oss og ser at utveksling av kompetanse og samarbeid mellom næringsliv og studenter bærer frukter, sier Smit.

 

Trening på maritime seismiske operasjoner

Det nye simulatorkurset i samarbeid med PGS er tuftet på internasjonale standarder og krav for sikkerhetskurs for sjøfolk, og går også utover nasjonale og internasjonale krav.  

– Kurset er for ledere på flere nivåer ombord. Deltakerne kommer som ett samlet team på simulatorkurset når de er på vei ut på jobb, forklarer Smit.

Kurset fokuserer spesielt på ledelse, kommunikasjon og samhandling i team under kritiske hendelser som helst ikke skal skje offshore, men som mannskapet likevel må være forberedt på for å kunne reagere effektivt og riktig når det skjer.

I den høyteknologiske simulatorparken ved HSN får hele mannskapet fra fartøyet trent på realistiske situasjoner.

– PGS har en målsetning om å unngå personskader og skader på eiendeler som en del av vårt arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet. Seismikkinnsamlig til havs er komplisert og vi har en rekke forebyggende tiltak for å oppnå vår ambisjon. Simulatortrening ved Høgskolen i Sørøst-Norge er en av dem, sier kommunikasjonssjef Bård Stenberg i PGS.

Denne satsingen er uavhengig av markedkonjunkturer. Han viser til at kontraktsmarkedet fortsatt er preget av overkapasitet og intens konkurranse, men tror likevel at en høyere og mer stabil oljepris danner grunnlaget for bedre fundamentale markedsforhold fremover.

– Dessuten må oljeselskapene på et tidspunkt adressere den fallende reserveerstatningsraten. Når leteaktiviteten øker, vil også etterspørselen for seismikk øke, sier Stenberg.

Full action!Kursdeltakere

På simulatorkurset for maritime seismiske operasjoner ved HSN kan teknisk operatør Svend Nordby i kontrollsenteret legge opp til alle mulige scenarier. Her har PGS fått bygd opp egne spesifikke simulatorer for sine kurs.

– Simulatorene gir følelsen av å være på ekte seismikkfartøy og det er full action her under treningen. I akterdekksimulatoren øver deltakerne på å posisjonere seg for å se vinklene på streamerne, som i virkeligheten kan være flere kilometer lange. Kablene inneholder mye kostbart utstyr og det er viktig å unngå at disse hekter seg sammen. Det er tre ulike stasjoner slik at mannskapet kan samarbeide om arbeidsoppgavene, forklarer Nordby.

Akterdekksimulatoren som Kongsberg Digital har utviklet for PGS er unik i verdenssammenheng. HSN ønsker flere selskaper velkommen til simulatorsenteret for skreddersydd trening.

– Vi skreddersyr kurs ved bruk av simulator i samarbeid med kunden. Vi kan tilby kurs og muligheter for utvikling og testing ikke bare for offshore, men også i beredskap og samfunnssikkerhet, redningstjeneste, nødetater og andre, som for eksempel havneetater og forsikringsselskaper. Det er også muligheter til å gjenskape hendelser for å finne og forstå bakgrunn og årsakssammenhenger. Det er bare å ta kontakt, sier Smit. 

 

 

Skipssimulatoren ved Høgskolen i Sørøst-Norge