USN vil etablere ny campus i Hallingdal

Rektor Petter Aasen
ET SKRITT VIDERE: USN-rektor Petter Aasen og Regionrådet i Hallingdal har tatt samarbeidet med Hallingdalregionen ett skritt videre.

Universitetet i Sørøst-Norge vil etablere ny campus i Hallingdal, men forutsetningen er at regjeringen sørger for finansiering av etableringskostnader og nye studieplasser.

USN mener at styrket basisfinansiering av statlige flercampus-universiteter med et regionalt samfunnsutviklingsmandat må  på plass i et nytt finansieringssystem. Det er avgjørende for at universitetene og høyskolene skal opprettholde og videreutvikle campuser og fagmiljøer som er attraktive nasjonalt og internasjonalt.

– Vi driver nå åtte campuser som skaper store gevinster i hele vår region. Det koster, og får vi ikke betalt vil det gå utover kvaliteten i studietilbud og det vi kan tilby våre ansatte, sier rektor ved USN Petter Aasen.

USN og Regionrådet i Hallingdal tar regjeringen på alvor når de sier at det skal skapes arbeidsplasser og gode offentlige tjenester i hele landet.

– Hvis det skal komme på plass, må det komme finansiering til studietilbud og forskning som kan bidra til utvikling av bedrifter og gode offentlig helse- og velferdstjenester, sier Aasen.

Konsept for campus

I august 2022 signerte USN og Regionrådet i Hallingdal en intensjonsavtale 2022 om en ny campus i Hallingdal.

– Nå har vi tatt dette et skritt videre, og lanserer et konsept som viser hvilke gevinster som vil oppnås med en ny campus. Vi forventer at regjeringen følger opp med finansiering, sier han.

Hallingdal er i samme situasjon som mange distriktsregioner. Unge reiser ut for å ta utdanning. Det blir flere eldre, og færre til å ta jobbene for å opprettholde helse og velferdstjenester. I tillegg blir det vanskeligere for lønnsomme næringer og bedrifter å rekruttere ansatte.

– En campus i Hallingdal vil både gi nødvendige nye utdanningstilbud og skape arbeidsplasser, og øke regionens attraktivitet, ikke minst for den yngre del av befolkningen, forteller Aasen.

Ønsker flere med høyere utdanning

Hallingdalkommunene har en sterk interesse av å få flere unge i regionen til å velge høyere utdanning. Mens det i landet som helhet er 35 prosent av arbeudsstyrken som har høyere utdanning, er det bare 26 prosent i Hallingdal.

Med muligheter for å ta høyere utdanning nærmere bostedet, kan flere velge utdanning, og færre av de som ønsker høyere utdanning blir tvunget til å flytte bort. 

– Dette er unge som kan gi viktige bidrag for å opprettholde og utvikle nødvendige offentlige tjenestetilbud, skape ny næringsvirksomhet og levende lokalsamfunn, påpeker rektoren ved USN.

Universitetshub

Regionrådet for Hallingdal har utpekt Gol kommune som vertskommune for den fysiske campusen, og  lokalisering av campus i Gol sentrum. Målet er å etablere en universitetshub.

– Betegnelsen hub innebærer at campuskonseptet, gjennom fysisk og digital infrastruktur, skal koble Hallingdalssamfunnet til alle relevante kunnskapsområder ved USN og våre samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt, forteller Aasen. Det innebærer at USN også vil invitere andre høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler inn for å bidra.