Vurderte å droppe studiene - Språkkafé ble redningen

Språkkafe på campus Drammen Drammensbiblioteket. foto.
Språkstimulering: Agnes N. Danielsen (t.v.) og de andre sykepleierstudentene stimuleres til å bruke det sykepleierske vokabularet på språkkafeen ved campus Drammen. Foto: Beate Lie Sverre.

Sykepleierstudenter med norsk som andrespråk hyller et nytt veiledningstilbud ved USN. – Her blir vi sett og hørt.

– Jeg gleder meg til hver onsdag, for da er det språkkafé, sier sykepleiestudenten Rose Umulisa.

Hun er N2-student, som vil si at hun er student med norsk som andrespråk. Umulisa savner at studenter med norsk som førstespråk viser mer interesse for henne og andre studenter med annen kulturell bakgrunn. Derfor deltar hun og medstudent Agnes Danielsen på veiledningstilbudet Akademisk Språkkafé (ASK), som er opprettet for N2-sykepleierstudentene som studerer på campus Drammen.

– Ofte føler jeg at vi blir oppfattet som litt dumme, sier Danielsen.

– Her på ASK kan man derimot uttale noe på gal måte, uten å være redd for at noen ler. Livet er blitt lettere etter språkkafeen.

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap driver den tredje største bachelorutdanningen i sykepleie i Norge, samt tilbyr en rekke master-, videre- og etterutdanninger.

Språkkafe campus Drammen Drammensbiblioteket. foto.

Skaper fellesskap mellom studentene

Agnes innrømmer at hun har vurdert å slutte på studiene, men det var før hun oppdaget språkkafeen.

– Siden den gang har jeg vokst både personlig og faglig. ASK skaper trygghet, og nå tør jeg for første gang å snakke høyt i forelesingene, eller delta i gruppesamtaler med medstudenter.

Julie Abaja, som også er N2-student, sier deltakelse på ASK skaper et fellesskap mellom studentene.

– Vi får også god kontakt med lærerne og 3.årsstudentene som gir undervisning her. Vi får hjelp til å forstå arbeidskrav, holde presentasjoner, og vi kan dele vår forståelse for fagene med andre sykepleierstudenter. Vi lærer norsk bedre, får hjelp til litteratursøk. Her får jeg vist kunnskapen min på en bedre måte.

LES OGSÅ: Dr. Yuka Kitayama ved USN ble med flyktninger og immigranter på norsk-undervisning

Høyere frafall

Beate Lie Sverre, prosjektleder for aksjonsforskningsprosjektet ASK, sier de har til hensikt å utvikle et veiledningstilbud som skal styrke det sykepleierfaglige og norsk språkutvikling hos N2-studenter ved USN.

– N2-studenter har høyere frafall, bruker lenger tid på å fullføre studiene og har større utfordringer sosialt og personlig ved å være student ved USN, sier Sverre.

– Utfordringene til studentene blir tydelige for oss når vi sensurerer arbeidskrav og eksamener på sykepleierstudiet. Vi ser også at studentene møter kommunikasjonsrelaterte utfordringer i de kliniske studiene, noe som i ytterste konsekvens kan medføre fare for liv og helse hvis det ikke blir tatt tak i. Lenge har derfor flere av oss i fagmiljøet hatt et ønske om å gjøre noe med dette, og det er bakgrunnen for ideen om Akademisk språkkafé.

Språkkafe campus Drammen Drammensbiblioteket

LES OGSÅ: Slik kombinerer de toppidrett med studier på USN, campus Drammen

Trygt og sosialt miljø

Universitetslektor og prosjektmedarbeider Hjørdis Frisnes sier studentene her stimuleres til å drive sykepleielig fagsnakk på norsk.

– Nøkkelen er å få dem til å føle seg tryggere enn det de gjør i forelesingsalene, slik at de tør delta og prate høyt foran andre. Derfor vektlegger vi kaféstemning med samtaler, servering av kaffe og te, og sosiale aktiviteter som for eksempel å spille ordleken Alias med sykepleierbegreper.

– Vi tror på at profesjonell kompetanse lettere tilegnes gjennom et trygt, anerkjennende og sosialt miljø, og av den grunn legger ASK opp til et slikt miljø for studentene, føyer Sverre til.

LES OGSÅ: Syria-flyktninger klare for jobb

Behov for studentassistenter

Basert på tilbakemeldinger i kvalitative intervjuer som aksjonsforskningsgruppen har utført med flere av deltakerne, er det ingen tvil om at tiltaket oppleves som positivt.

– Studentene synes det er et kjempebra tilbud. De føler at de i større grad blir sett og hørt her, enn i ordinær undervisning. Flere har fortalt at deltakelsen har hjulpet dem til å få bedre karakterer og at de trives bedre som student ved USN, sier Sverre.

Blant medarbeiderne på prosjektet er fem studentassistenter, som er 3-års sykepleierstudenter med sykepleierkompetanse.

– Studentassistetene har en utrolig viktig rolle, sier Sverre.

– De blir som forbilder for studentene som møter opp, og derfor har vi ytret et ønske om at noen N2-studenter søker på disse stillingene, noe de også har gjort.

LES OGSÅ: Iryna får arbeidstrening på USN

Språkkafe campus Drammen Drammensbiblioteket. foto.

Mål om universal veiledningsmodell

Ettersom ASK er et aksjonsforskningsprosjekt, endres og justeres innholdet i veiledningstilbudet kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra N2-studentene, og på veiledningserfaringene fra studentassistentene og prosjektgruppen.

– Målet er at vi etter hvert klarer å utvikle en pedagogisk veiledningsmodell som skal kunne brukes i alle profesjonsutdanningene ved universitetet. Dette vil det være behov for i fremtiden, fordi antall N2-studenter er økende i høyere utdanning, sier Sverre.

Prosjektgruppa har også et mål om å publisere resultatene fra forskningen i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

– Prosjektet vil vare frem til desember 2019, og foruten kvalitative intervjuer av N2-studenter, gjennomfører vi også flerstegs-fokusgruppeintervjuer der alle prosjektdeltakerne er med. Vi håper at vi til slutt kan si at denne måten å veilede på er nyttig.

Nå tar prosjektgruppen sommerferie, men sier de starter opp igjen til høsten.

Fakta om Akademisk språkkafé

Akademisk språkkafé (ASK) er et aksjonsforskningsprosjekt som har som formål å utvikle et veiledningstilbud til N2-sykepleierstudenter ved campus Drammen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for helse- og sykepleie (IHS) og biblioteket i Drammen. Prosjektgruppen består av

  • Beate Lie Sverre, prosjektleder og IHS
  • Hjørdis Frisnes, IHS 
  • Live Helene Jensen, IHS 
  • Anne Skjæret Stenhammer, Universitetsbiblioteket
  • Marit Gjone Sandsleth Universitetsbiblioteket
  • Jorid Sandsleth, pensjonert lærer og frivillig på prosjektet
  • Fem studentassistenter

Prosjektet startet desember 2017 og skal pågå frem til desember 2019.