Vis studievalg

Canvas - ny læringsplattform for HSN

canvas logo

HSN erstatter Fronter med Canvas som læringsplattform (LMS). På denne siden finner du oversikt over støtteapparat, nettressurser, opplæring m.m.


Fra Fronter til Canvas

Læringsplattformen Canvas vil erstatte Fronter fra og med høsten 2017. 

En grundig og omfattende anbudsprosess er blitt gjennomført av Uninett på vegne av UH-sektoren, og over 20 institusjoner nasjonalt vil nå gå over til Canvas. HSN vil derfor ikke være aleine om dette.

Både ansatte og studenter vil få tilbud om ulike former for opplæring (se mer under).

Støtteapparat

I forbindelse med innføringen av Canvas er det etablert et stort apparat for opplæring og støtte m.m.  Hvert fakultet har en fakultetsansvarlig for Canvas. I tillegg vil hver campus ha en eller flere campusansvarlige. Disse personene er stort sett de samme som tidligere har vært Fronter-ansvarlige.

Det er dessuten bygget opp et stort, desentralisert nettverk av  superbrukere. Dette er faglig ansatte som har lært seg og utforsket Canvas våren 2017. Hvert institutt vil ha et antall superbrukere, avhengig av størrelse og campustilhørighet.

Fakultetsansvarlige (alle ansatt ved TLC):

Campusansvarlige:

Opplæring

Ansatte og studenter vil få tilbud om ulike former for opplæring i Canvas før og etter studiestart høsten 2017.

Ansatte har fått tilbud om kurs og andre typer opplæring våren 2017, og dette vil fortsette. Følg med på informasjon og tilbud i kalenderen på intranettet (min.usn).

Alle ansatte har fått tilgang til Canvas via FEIDE. I første omgang har alle her tilgang til et eget "testemne" (sandkasse) og et felles opplæringsrom - Canvas 1-2-3 for ansatte (krever pålogging, ansatte får studentrolle her). I juni har lærerne også fått tilgang til høstens emner, styrt og importert til Canvas via studentstystemet FS.

Studentene får også tilgang til Canvas via FEIDE, gjennom sin studentkonto. De fleste studenter vil antakelig greit ta i bruk Canvas uten behov for kursing. Men det er også laget et opplæringsrom i Canvas - Canvas 1-2-3 for studenter (krever ikke pålogging). Det vil ellers gjøres tilgjengelig ulike andre nettressurser (se Canvas studentguide her) og tilbys brukerstøtte og noe opplæring for studenter ved studiestart.

Fronter stenges 1. august

Det blir ikke kopiert ut innhold fra Fronter fra sentralt hold, dette må ansatte og studenter gjøre selv. 

Her får du veiledning i hvordan du kan ta vare på innhold fra Fronter.

Trenger du hjelp kan du ta kontakt med nærmeste IT-helpdesk.

Lenker:

Kontakt:

  • IT-support: 31008200 send e-post
  • Canvas-ansvarlige: Se oversikt på siden