Canvas – læringsplattform for HSN

canvas logo

Vi bruker Canvas som læringsplattform (LMS). På denne siden finner du oversikt over nettressurser, opplæring, støtteapparat m.m.


Læringsplattformen Canvas ble tatt i bruk høsten 2017.  

I Canvas finner studenter informasjon fra faglærer og fakultet om studiet de tar. Det kan f.eks. være beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer og meldinger fra faglærer. Studenter kan her også delta i læringsaktiviteter, levere oppgaver m.m

For å kunne bruke Canvas må du normalt ha registrert brukerkonto

Du kan logge deg på Canvas via min.usn.no, eller direkte via usn.instructure.com

Canvas er også tilgjengelig som mobil app for android og iPhone: 

Opplæring

Ansatte har fått tilbud om kurs og andre typer opplæring siden våren 2017, og dette fortsetter. Følg med på informasjon og tilbud i kalenderen på intranettet (min.usn).

Alle ansatte har tilgang til Canvas via FEIDE. Alle har tilgang til et eget "testrom" og et felles opplæringsrom - Canvas 1-2-3 for ansatte (åpen, ved pålogging får ansatte studentrolle her). Videre får lærerne også tilgang til rom for "sine" emner, styrt og importert til Canvas via studentstystemet FS.

Studenter får også tilgang til Canvas via FEIDE, gjennom sin studentkonto. De fleste studenter tar greit i bruk Canvas uten behov for kursing, men det er også laget et opplæringsrom i Canvas - Canvas 1-2-3 for studenter (krever ikke pålogging). Det er ellers tilgjengelig ulike andre nettressurser (se Canvas studentguide her) og det tilbys brukerstøtte og noe opplæring for studenter ved studiestart.

Støtteapparat

I forbindelse med innføringen av Canvas er det etablert et stort apparat for opplæring og støtte m.m.  Hvert fakultet har en fakultetsansvarlig for Canvas. I tillegg vil hver campus ha en eller flere campusansvarlige. Disse personene er stort sett de samme som tidligere har vært Fronter-ansvarlige.

Det er dessuten bygget opp et stort, desentralisert nettverk av  superbrukere. Dette er faglig ansatte som har lært seg og utforsket Canvas våren 2017. Hvert institutt vil ha et antall superbrukere, avhengig av størrelse og campustilhørighet.

Fakultetsansvarlige:

Campusansvarlige:

Lenker:

Kontakt:

  • IT-support: 31008200 send e-post
  • Canvas-ansvarlige: Se oversikt på siden