Åpningstider ved campus Bø

Alle studenter og ansatte har rett på nøkkelkort, og kan bruke universitetets lokaler utenom åpningstid. Nøkkelkortet får du ved å henvende deg til servicetorget.


  • Mandag - fredag 07.30-21.00 (i semesteret, lørdagsåpent 10-17 i eksamensperioden)
  • Mandag - fredag 07.30-15.00 (utenom semesteret)

Adgang utenfor byggets åpningstider

  • Studenter og ansatte med nøkkelkort har tilgang til bygget hele året mandag- søndag kl 06.30 -  23.30.

Servicetorget er åpent:

Mandag - fredag kl: 08.00 - 15.30