Parkering og el-lading på campus Bø

Det er mange parkeringsplasser knyttet til campus Bø.


Parkering er gratis. 

Ved fulle parkeringsplasser kan man bruke parkeringsplasser hos naboene: Gullbring kulturanlegg og Bø hotell.

El-lading

Vi har 4 el-ladeplasser som du må betale for å benytte. Vi oppfordrer elbileiere om ikke å bruke de som parkeringsplass ut dagen, men lade ved behov og så flytte bilen til vanlig parkeringsplass. Det planlegges flere el-ladestasjoner på universitetet og det er og en hurtiglader i Bø sentrum. 

Gå eller sykle

Nesten alle i Bø bor i fin gang/sykkelavstand til campus. Som miljøfyrtårnbedrift anbefaler vi studenter og ansatte å gå, sykle eller ta buss/tog til universitetet.