Åpningstider ved campus Drammen

Alle studenter og ansatte har rett på nøkkelkort, og kan bruke universitetets lokaler utenom åpningstid. Nøkkelkortet får du ved å henvende deg til servicetorget.


Mandag - torsdag: 07.30 - 19.30
Fredag: 08.30 - 16.00
Lørdag: 10.00 - 15.00

I åpningstiden kan du kontakte Securitas på tlf: 916 60 518

Adgang utenfor byggets åpningstider

De som har nøkkelkort kan være i bygget alle dager, hele året, i tidsrommet 07.00-23.00. 

Bistand utenom byggets åpningstid, når Securitas ikke er til stede, kan du kontakte Service Entra på telefon 800 36 872.

Servicetorget er åpent:

Mandag - fredag kl: 08.00 - 15.30