Universitetskommunen Drammen

Universitetet i Drammen ligger på Papirbredden langs Drammenselva

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Drammen kommune har inngått en universitetskommuneavtale for å sikre et langsiktig samarbeid. Avtalen er et resultat av et langvarig, solid og omfattende samarbeid mellom Drammen kommune og USN.

Avtalen skal bidra til fremragende forskning og undervisning og økt faglig kvalitet hos begge parter. Ny viten skal omsettes til ny praksis ved at partene deler akademisk og erfaringsbasert kunnskap, drar nytte av hverandres nettverk og bidrar inn i hverandres satsingsområder. 

Både USN og Drammen kommune har høye ambisjoner om innovasjon og bærekraft. Et enda tettere forsknings- og utviklingssamarbeid skal bidra til at begge parter oppnår sine mål.

Du kan lese mer om samarbeidet på KS sine nettsider.

Satsingsområder

Satsingsområdene i universitetskommuneavtalen er tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Det er etablert samarbeidsutvalg innen hvert område.

Samarbeidsutvalget for tjenesteutvikling

USN:

Drammen kommune:

Samarbeidsutvalget for samfunnsutvikling

USN:

  • Lars-Cyril Blystad (Leder for USN Innovasjonssenter – mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk. Førsteamanuensis, Institutt for mikrosystemer, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag): lars-cyril.blystad@usn.no
  • Gillian Warner-Søderholm (Instituttleder for Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Handelshøyskolen): gillian.warner-soderholmf@usn.no
  • Lars Gunnar Sønsteby (Campuskontakt for USN campus Drammen): lars.gunnar.sonsteby@usn.no

Drammen kommune:

Som en del av avtalen gir Drammen kommune et årlig tilskudd til USN, som er knyttet til finansiering av to gaveprofessorater; Giovanna Calogiuri og Seppo Leminen.

Dokumenter

Kontakt

Avtale- og fagkoordinator er Zeynep Gurbet Bas.

 

Drammen kommunevåpen