Åpningstider ved campus Notodden

Alle studenter og ansatte har rett på nøkkelkort, og kan bruke universitetets lokaler utenom åpningstid. Nøkkelkortet får du ved å henvende deg til Servicetorget.


A-bygg

  • Mandag - fredag: kl 07.00 - 21.00

B-C og M-bygg

  • Mandag - fredag: kl 07.00 - 17.00

Adgang utenom åpningstid

  • Studenter og ansatte med nøkkelkort har tilgang til byggene hele året, mandag - søndag kl 07.00 - 23.00

Servicetorget er åpent:

Mandag - fredag kl: 08.00 - 15.30