Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene
en Meny close

Innkjøp av IT-utstyr

Alt IT-utstyr som USN betaler for skal bestilles av IT-avdelingen via innkjøpsavtaler.

Innkjøp av standard USN-PC avklares med IT-avdelingen og når dette er godkjent fyller du ut skjema for bestilling. USN-PC med standard tilbehør belastes IT-avdelingen.

Innkjøp av øvrig IT-utstyr belastes den enkeltes avdeling og må avklares med nærmeste leder/budsjettansvarlig. Bestillingsskjema fylles ut og IT-avdelingen gjør selve bestillingen.

 

 

Regler for avhending av IT-utstyr

Universitetet i Sørøst-Norge praktiserer følgende regler dersom en ansatt ønsker å overta brukt pc, mobiltelefon, nettbrett eller lignende ved fratredelse. Fratredelse som pensjonist gir mulighet til også å beholde noen IT-tjenester. Les mer her.

Retningslinjer for EK-tjenester (mobiltelefon og abonnement)

For Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gjelder følgende retningslinje for ansatte som får dekket EKtjenester av USN. Det skal foreligge en utfylt og undertegnet «avtale om dekning av elektroniske kommunikasjonstjenester» som bekrefter at arbeidsgiver dekker EK-tjenester. Les mer her.