Canvas – læringsplattform for USN

På denne siden finner du oversikt over støtteapparat for Canvas, ressurser for opplæring m.m.


I Canvas finner studenter informasjon fra faglærer og fakultet om studiet de tar. Det kan f.eks. være beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer og meldinger fra lærere. Studenter kan her også delta i læringsaktiviteter, levere oppgaver m.m

For å kunne bruke Canvas må du normalt ha registrert brukerkonto

Du kan logge deg på Canvas via min.usn.no, eller direkte via usn.instructure.com

Canvas er også tilgjengelig via gode apper for mobiltelefon og nettbrett: 

Opplæring

Ansatte har fått tilbud om kurs og annen opplæring i Canvas, og dette fortsetter. Følg med på informasjon og tilbud i kalenderen på intranettet (min.usn), og i Canvas-rommet for webinarer.

Ansatte har tilgang til Canvas via FEIDE. Alle har tilgang til et eget "testrom" og felles opplæringsrom, som Canvas 1-2-3 for ansatte (åpen, ved pålogging får ansatte studentrolle her). Videre får lærerne også tilgang til rom for "sine" emner, importert til Canvas via studentstystemet FS.

Studenter får også tilgang til Canvas via FEIDE, gjennom sin studentkonto. De fleste studenter tar greit i bruk Canvas uten behov for opplæring, men vi har også laget Canvas-rommet Canvas 1-2-3 for studenter (krever ikke pålogging). Det er ellers tilgjengelig ulike andre nettressurser (se Canvas studentguide her) og det tilbys brukerstøtte og noe opplæring for studenter ved studiestart.

Støtteapparat

I forbindelse med innføringen av Canvas (ansvar: USN eDU) er det etablert et stort apparat for opplæring og støtte m.m. Hvert fakultet har en fakultetsansvarlig for Canvas. I tillegg vil hver campus ha en eller flere campusansvarlige.

Det er dessuten bygget opp et stort, desentralisert nettverk av  superbrukere. Dette er fagansatte som lærte seg og utforsket Canvas før alle andre. Hvert institutt vil ha et antall superbrukere, avhengig av størrelse og campustilhørighet.

Fakultetsansvarlige:

Campusansvarlige:

canvas logo

Lenker:

Kontakt:

  • IT-support: 31008200 send e-post
  • Canvas-ansvarlige: Se oversikt på siden