SetProxy - Tilgang utenfor campus (for ansatte)

Som oftest har du tilgang til de aller fleste av universitetets nettsteder - også om du er utenfor Campus, bare du har nettilgang. Det er noen unntak, og for unntakene, finnes det en løsning kalt Proxy.

Når man befinner seg utenfor campus, men er tilkoblet Internett (f.eks. hjemmefra), har man i hovedsak sømløs tilgang til alle universitetets IT-tjenester på samme måte som om man var lokalisert på campus. Man har f.eks. tilgang til viktige tjenester som filområder, epost, intranett med mer.

En knapp å trykke på

Tjenester som tilbys sentralt, som f.eks. SAP, Agora (FS, Agresso, Public360), krever derimot at noe som kalles proxy er slått på. Det anbefales å ha Proxy slått på kun når disse tjenestene benyttes.

Proxy er en av/på bryter som finnes via ikonet SetProxy på oppgavelinjen i Windows, eller ved å søke opp programmet i Windows søkefeltet.

 

Bruk SetProxy via ikonet på oppgavelinjen. Slik ser programmet ut:

SetProxy

 

Du kan også søke opp SetProxy i Windows søkefeltet. Slik gjør du det: 

SetProxy

 

Når du har klikket på SetProxy-programmet vil du få beskjed om å skru Proxy på.
Velg Yes hvis det er ønsket.
SetProxy

 

Slå av Proxy etter bruk

Husk å slå av Proxy når du er ferdig. Du slår av Proxy ved å velge ikonet SetProxy en gang til. Den kan forårsake feil ved vanlig internettilgang.

SetProxy