Anette Norheim Fredly

Anette Norheim Fredly

Rådgiver

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Bø (1-242)
Anette Norheim Fredly har en tredelt stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN): Hovedverneombud for USN (50%), Campuskoordinator for campus Bø (30%) og rådgiver for institutt for natur, helse og miljø (INHM)/fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) i Bø (20%)

Ansvarsområder

Hovedverneombud for USN (01.01.2018 -)

Vernetjenesten består av 13 verneombud fordelt på 8 campus, og har en overvåkende, rådgivende og veiledende rolle i arbeidsmiljøspørsmål og skal medvirke på sitt nivå. Hovedverneombudet samordner vernetjenestens arbeid, og har etablert et verneombudsforum som møtes to ganger hvert semester. Stedfortreder for hovedverneombudet er Helle Friis Knutzen.  

 

Campuskoordinator for campus Bø (01.10.2018 -)

Campuskoordinator skal være et bindeledd mellom faglige og administrative stillinger ved studiested Bø, og bidra til internt samarbeid, god samhandling, informasjon og dialog på tvers av enhetene, studentsamskipnaden og studentdemokratiet, og til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, blant annet gjennom ulike møtearenaer og felles arrangement på campus. 

 

Rådgiver for institutt for natur, helse og miljø (INHM/TNM, 01.08.07 -):

  • Lederstøtte (møtekoordinering, framdrift, utvikling av strategi og handlingsplan, saksutredninger/høringsuttalelser, ansettelse og oppfølging av studentassistenter, mm)
  • Internasjonalisering, med særskilt ansvar for oppfølging av strategiske partnere
  • Kvalitetsarbeid (studieporteføljeutvikling, evaluering og rapportering, koordinere tiltak for økt utdanningskvalitet, arbeidslivsrelevans, økt rekruttering og gjennomstrømming, mm)
  • Rekruttering og markedsføring, bl. a. instituttets facebookside: https://www.facebook.com/INHMBO/
  • Sekretær for instituttets programutvalg og programstyrene for fellesgradene "felles master i akvatisk økologi med Universitetet i Agder og Joint MSc in Alpine Ecology med University of Zilina (Slovakia)

Medlem i følgende utvalg:

  • Utvalg for utdanningskvalitet (2016-2020)
  • Loggfører for krise- og beredskapsstaben for studiested Bø (2017- )
  • Hovedarbeidsmiljøutvalget (2018 - )
  • Beredskaps- og sikkerhetsutvalget (2018-)

Kompetanse

https://www.linkedin.com/in/anette-norheim-fredly-b47b0031/