Ansgar Ødegård

Ansgar Ødegård

Førstelektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-116)

Ansvarsområder

Organisasjons-og ledelsesfag

  • organisasjonsidentitet
  • organisering og tid
  • reformer i offentlig sektor
  • organisasjon og samfunnsansvar
    • klima, sosial ulikhet
    • multinasjonale selskapers samfunnsansvar i land og lokalsamfunn de etablerer seg i
  • sirkulasjonsøkonomi

CV

Publikasjoner