Beate Lie Sverre

Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4212)
Mitt navn er Beate Lie Sverre, og jeg er sosialantropolog og sykepleier. Jeg arbeider som førsteamanuensis ved USN og har kontor i Drammen. Jeg har lang erfaring som underviser og veileder på bachelor-, på master- og på phd-nivå. Mine faglige interesser handler først og fremst om migrasjonshelse og kultursensitivt helsearbeid, helsefremming og folkehelsearbeid og om helsetjenesteutvikling for eldre og gamle. Jeg er opptatt av helse- og velferdspolitikk, tverrfaglighet og mangfold, være seg i helsetjenester eller i profesjonsutdanninger. Vitenskapsteori og metodelære innen kvalitativ forskning er også temaer jeg underviser i. Jeg deltar i forskningsgruppen ELDREFORSK (Eldreforsk) og fungerer som gruppens campuskontakt i Drammen. Videre er jeg prosjektleder for aksjonsforskningsprosjektet "Akademisk språkkafé - ASK", der vi utvikler et veiledningstilbud til sykepleierstudenter med norsk som andrespråk, campus Drammen.

Ansvarsområder

 • Studieretningsansvarlig for studieretningen Geriatrisk helsearbeid i Master i klinisk helsearbeid
 • Emneansvarlig (i samarbeid med professor Grethe Eilertsen) for "Helsefremmende og personorienterte perspektiver på alderdommen" - MGER510 i studieretningen Geriatrisk helsearbeid i Master i klinisk helsearbeid (MKH)
 • Emneansvarlig for "Organsiering og helsetjenesteutvikling for eldre" - emne MGER 607 - Geriatrisk helsearbeid, MKH 
 • Fagmedansvarlig for "psykisk helse i et minoritetsperspektiv" i Master i klinisk helsearbeid - Studieretning psykisk helsearbeid, samt i videreutdanninger. 
 • Fagmedansvarlig i bach sykepleie og radiografi (BS-SAM10-DR, BS-OVG21/31-DR, BS-HFA20-DR, RADSAM 530) for samfunnsvitenskapelige emner: helse-og velferdspolitikk, migrasjonshelse, kultursensitivt helsearbeid, folkehelsearbeid, profesjonsteori og tverrfaglighet
 • Deltaker i forskningsgruppen Eldreforsk (HSN), fungerer som lokal kontaktperson Drammen campus
 • Prosjektleder for aksjonsforskningsprosjektet "Akademisk språkkafé - ASK"

Kompetanse

 • Migrasjonhelse
 • Kulturesensitivt helsearbeid
 • Mangfold i høyere utdanning
 • Helsefremming og folkehelse
 • Helsetjenesteutvikling og helserelaterte overganger for eldre
 • Helse- og velferdspolitikk 
 • Profesjonsteori og tverrfaglighet
 • Medisinsk antropologi
 • Kvalitativ forskning; narrative etnografi, deltakende observasjon, aksjonsforskning
 • Vitenskapsfilosofi  

CV

Utdanning:

 • Sykepleier
 • Sosial antropolog  - Cand Polit (UiO)
 • Ph.D. (UiO)

Forskningsprosjekter:

 • Prosjektleder i aksjonsforskningsprosjektet "Akademisk Språkkafé - ASK". Et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt for å styrke utdanningsfaglig kompetanse i profesjonsutdanninger preget av mangfold, forhindre frafall og bidra til å skape gode læringsarenaer for studenter med norsk som andrespråk. (IHS/USN, biblioteket Drammen /USN. Des.-17 - des.-19.)

 • Prosjekt (NFR/HELSEVEL): "Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?" (USN/UIA) - Prosjektleder for delstudien: "What are the implications of GP and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with MH/SUD?" PhD-project, sept 2019-aug 2021

 • Ph.D. projekt: Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. (2009-2016)
 • Evalueringsprosjekt EVASAM: "Evaluering av Samhandlingsreformen - St. meld. nr 49 og dens helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt i kommunene, spesielt i kommunder med mange immigranter." (NIBR/HBV [NFR]) (2013-2015)

Publikasjoner

 • Sverre, B. L. (2018). "Integrasjon som helsefremmende prosesser" I: Debesay, J. og Tschudi-Madsen, C. (red.) Migrasjon, helse og profesjon. Kap. 4, s. 60-77. Oslo: Gyldendal.

 • Hougen, Martinsen, Ssanova, Sverre. (2018). Kronikk: "God helse for alle er et felles ansvar. Vi må legge til rette for gode fellesskap, også for eldre immigranter." Forskning.no 31.05.18. https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/god-helse-alle-er-et-felles-ansvar-eldre-immigranter-innvandrere

 • Sverre, Beate Lie. (2016). Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. Oslo: Universitetet i Oslo.

 • Sverre, Beate Lie, Solbrække, Kari Nyheim, Eilertsen, Grethe (2014). Stories of pain and health by elderly Pakistani women in Norway. Scandinavian Journal of Public Health 42, 15. P.96-97.

 • Poster presentation and abstract. Stories of pain and health. “7th Nordic Health Promotion Research Conference”. HiVe, Norway. 17/06/2013 - 19/06/2013.

 • Oral presentation and abstract: Doing Health– Toward a Narrative Ethnography of Experiences among Elderly, Pakistani Women with Muscular-skeletal Pain in Norway. ”Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse Oslo 2011”. 07.-08.05-2011.

 • Oral presentation and abstract: Living In-between and Doing Health – Elderly Pakistani Women in Norway.”21st Nordic Congress of Gerontology – Dilemmas in Aging Societies”. 10.06-13.06.2012.

 • Oral presentation: Living in-between and Doing health - Elderly Pakistani Women. NAKMI 18.09.2012.

 • Sverre, Beate Lie. (2005). Disiplinering til et kall? Et antropologisk blikk på sykepleierutdanningen i den norske velferdsstaten. Hovedfagsoppgave. Oslo: Universitetet i Oslo.

 • Oral presentation: Relasjonen minoritetsstudent og lærer i en høgskolekontekst. Rekruttering til og tilrettelegging for minoritetsspråklige til høyere utdanning. HiBU 11.14.2003.