Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4212)
Jeg er utdannet sosialantropolog og sykepleier og min PhD omhandler sammenhenger mellom migrasjon og helse. Faglige interesser er: migrasjonshelse og kultursensitivt helsearbeid, helsefremming og folkehelsearbeid, helsetjenesteutvikling for eldre, helse- og velferdspolitikk, tverrprofesjonalitet, mangfold og kvalitet i høyere utdanning. Jeg har lang erfaring som underviser og veileder på bachelor-, master- og på phd-nivå, og med utdanningsledelse på ulike nivå. Jeg deltar i forskningsgruppen Eldreforsk og leder lokalgruppen Eldreforsk campus Drammen. Jeg har erfaring med forskningsprosjektledelse i kvalitativ forskning (bl.a. aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé og PDH-prosjekt om eldre immigranter, psykisk helse og rus).

Ansvarsområder

 • Studieretningsansvarlig: studieretningen Geriatrisk helsearbeid (MGER) i Master i klinisk helsearbeid (MKH)
 • Emneansvarlig: "Helsefremmende og personorienterte perspektiver på alderdommen" - MGER510
 • Emneansvarlig: "Organsiering og helsetjenesteutvikling for eldre" - MGER530
 • Fagmedansvarlig i temaet: "Psykisk helse i et minoritetsperspektiv" - Studieretning psykisk helsearbeid, MKH, samt videreutdanninger. 
 • Fagmedansvarlig i samfunnsvitenskapelige emner: helse-og velferdspolitikk, migrasjonshelse, kultursensitivt helsearbeid, folkehelsearbeid, profesjonsteori og tverrfaglighet i bach sykepleie og radiografi (BS-SAM10-DR, BS-HFA20-DR, BS-GH-V-DR, BS-SPL1-V-DR, RADSAM 530)
 • Deltaker i forskningsgruppen Eldreforsk (USN)
 • Administrativ og faglig ansvarlig for veiledningstilbudet "Akademisk språkkafé - ASK"

Kompetanse

 • Migrasjonhelse
 • Kulturesensitivt helsearbeid
 • Mangfold og kvalitet i høyere utdanning
 • Helsefremming og folkehelse
 • Helsetjenesteutvikling og helserelaterte overganger for eldre
 • Helse- og velferdspolitikk 
 • Profesjonsteori og tverrprofesjonalitet
 • Medisinsk antropologi
 • Kvalitativ forskning; narrative etnografi, deltakende observasjon, aksjonsforskning
 • Vitenskapsfilosofi  

CV

Utdanning:

 • Ph.D. - UiO (2016) 
 • Sosialantropolog, Cand Polit  - UiO (2005) 
 • Sykepleier (1981)

Forskningsprosjekter:

 • Prosjektleder "Akademisk Språkkafé - Et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt" (ISH/FHS/USN og biblioteket Drammen /USN. Des.-17 - des.-19.)
 • Prosjektleder for delstudien/Phd-prosjekt: "What are the implications of GP and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with MH/SUD?" Nov.-19-Nov.-22 i NFR finansiert prosjekt: "Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?" (USN/UIA)

 • Ph.D. projekt: Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. (2009-2016)
 • Prosjektdeltaker evalueringsprosjekt EVASAM: "Evaluering av Samhandlingsreformen - St. meld. nr 49 og dens helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt i kommunene, spesielt i kommunder med mange immigranter." (NIBR/HBV [NFR]) (2013-2015)

Publikasjoner

 • Sverre, B. L., Jensen, L. H., Stenhammer, A. S., Sandsleth, M. G. og H. Frisnes (2020). Sluttrapport AKADEMISK SPRÅKKAFÉ – ASK. Et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt. In press USN skriftserie.

 • Frisnes, H., Sverre, B.L., Stenhammer, A., Sandsleth, M., Jensen, L.H. (2020). «Faglig og språklig utvikling hos studenter med norsk som andrespråk i Akademisk språkkafé - praktisk medvirkningsbasert aksjonsforskning.» Kap. in press: Aksjonsforskning i Norge – 2. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Sverre, B.L., Stenhammer, A., Sandsleth, M., Jensen, L.H., Frisnes, H. (2019). Delrapport 2 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter - Et medvirkningsbasert aksjonsforsknings-prosjekt. USN skriftserien nr. 17, 2019.

 • Sverre, B.L., Stenhammer, A., Sandsleth, M., Jensen, L.H., Frisnes, H. (2019). Delrapport 1 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter - Et medvirkningsbasert aksjonsforsknings-prosjekt. USN skriftserien nr. 15, 2019

 • Sverre, B. L. (2018). "Integrasjon som helsefremmende prosesser" I: Debesay, J. og Tschudi-Madsen, C. (red.) Migrasjon, helse og profesjon. Kap. 4, s. 60-77. Oslo: Gyldendal.

 • Sverre, B.L. (2018). Kjenner ikke igjen bildet av studenter med norsk som andrespråk - Universiteter og høyskoler har lovpålagt plikt til å ta ansvar for studenter som har norsk som andrespråk. Kronikk Khrono, 14.11.18. https://khrono.no/norsk-sprak-sykepleie/profesjonsstudenter-med-norsk-som-andresprak/248285

 • Hougen, M., Martinsen, A., Ssanova, S. og Sverre, B. L. (2018). Kronikk: "God helse for alle er et felles ansvar. Vi må legge til rette for gode fellesskap, også for eldre immigranter." Forskning.no 31.05.18. https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/god-helse-alle-er-et-felles-ansvar-eldre-immigranter-innvandrere

 • Sverre, B.L. (2018). Tiltak for mangfold og inkluderende læringsmiljø. Foredrag i LMU-Forum, USN/Universell, 13.09.18.

 • Sverre, Beate Lie. (2016). Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. Oslo: Universitetet i Oslo.

 • Sverre, Beate Lie, Solbrække, Kari Nyheim, Eilertsen, Grethe (2014). Stories of pain and health by elderly Pakistani women in Norway. Scandinavian Journal of Public Health 42, 15. P.96-97.

 • Poster presentation and abstract. Stories of pain and health. “7th Nordic Health Promotion Research Conference”. HiVe, Norway. 17/06/2013 - 19/06/2013.

 • Oral presentation and abstract: Doing Health– Toward a Narrative Ethnography of Experiences among Elderly, Pakistani Women with Muscular-skeletal Pain in Norway. ”Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse Oslo 2011”. 07.-08.05-2011.

 • Oral presentation and abstract: Living In-between and Doing Health – Elderly Pakistani Women in Norway.”21st Nordic Congress of Gerontology – Dilemmas in Aging Societies”. 10.06-13.06.2012.

 • Oral presentation: Living in-between and Doing health - Elderly Pakistani Women. NAKMI 18.09.2012.

 • Sverre, Beate Lie. (2005). Disiplinering til et kall? Et antropologisk blikk på sykepleierutdanningen i den norske velferdsstaten. Hovedfagsoppgave. Oslo: Universitetet i Oslo.

 • Oral presentation: Relasjonen minoritetsstudent og lærer i en høgskolekontekst. Rekruttering til og tilrettelegging for minoritetsspråklige til høyere utdanning. HiBU 11.14.2003.