Caroline Cruaud

Førsteamanuensis

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Drammen (4304)

Ansvarsområder

 • Faglig kontaktperson for HIU
 • Veiledning av ansatte
 • Pedagogisk bruk av IKT og spill

Kompetanse

Caroline Cruaud har bakgrunn innenfor fremmedspråksdidaktikk og IKT for læring. Hun har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo om spillorientert læring i fremmedspråk undervisning. I hennes doktoravhandling har hun utviklet og testet en applikasjon for fransk som fremmedspråk for videregående studenter. Hun har forsket på hvordan lærere og studenter har tatt i bruk appen med lekenhet og elevautonomi i fokus. Hennes forksningsinteresser dekker blant annet spillorientert læring (playful learning), design-basert læring, og IKT for læring.

 

 • Doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, Institutt for Pedagogikk
 • Avhandling: "The Playful Frame: Design and use of a gamified application for foreign language learning"
 • Master i fransk som fremmedspråk (pedagogikk og didaktikk) fra Université de Nantes, France
 • Erfaring med IKT for undervisning
 • Erfaring med spillorientert læring (playful learning)
 • Reviewer for Scandinavian Journal of Educational Research (SJER) og Studia Paedagogica.

CV

LinkedIn-profil

Publikasjoner

 • Cruaud, C. (in press). Designing with Teachers: Contrasting Teachers’ Experiences of the Implementation of a Gamified Application for Foreign Language Learners. In Hans Christian Arnseth, Thorkild Hanghøj, Thomas Duus Henriksen, Morten Misfeldt, Robert Ramberg, & Staffan Selander (Eds.), Game-oriented learning designs. Scandinavian Perspectives. Sense Publishers.
 • Cruaud, C. (2018). The Playful Frame: Design and use of a gamified application for foreign language learning (Dissertation). University of Oslo, Oslo.
 • Cruaud, C. (2018). Learner Autonomy and Playful Learning: Students’ Experience of a Gamified Application for French as a Foreign Language. ALSIC21(1). https://doi.org/10.4000/alsic.3166
 • Cruaud, C. (2016). The playful frame: gamification in a French-as-a-foreign-language class. Innovation in Language Learning and Teachinghttps://doi.org/10.1080/17501229.2016.1213268

 

Selected presentations

 • Cruaud, C. (2017). Le jeu comme approche pédagogique. Presented at Fransklærerforeningen seminar, 25/11/2017, Ålesund.
 • Cruaud, C. (2017). Spillorientert læring og elevautonomi. Presented at NIFU, 19/10/2017, Oslo.
 • Cruaud, C. (2017). Gamifying the questioning in foreign language education. Presented at ’Game-based Learning: Gamifying the questioning’, organised by Oslo Edtech Cluster, 12/10/2017, Sentralen, Oslo.
 • Cruaud, C. (2016). The playful frame: Gamification of foreign language learning in a Norwegian high school. Presented at the Playful Learning Center, 03/12/2016,  University of Helsinki, Helsinki.
 • Cruaud, C. (2015). Gamifying French. Presented at the Faglig-pedagogisk dag, 29/10/2015, University of Oslo, Oslo.
 • Cruaud, C. (2015). A gamified application for French as a foreign language: development and research. Presented at the DL2LLab (Digital Language Learning Lab), 06/02/2015, University of Victoria, Canada.
 • Cruaud, C. (2015). Gamification as a design process. Presented at the EiT-Landsbyen Lev og Lær, 12/01/2015, NTNU, Trondheim.