Elin Fjeld

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-237B)

Ansvarsområder

Underviser EE3515 Fysikk for elektro

Emneansvarling EPE1116 High Voltage Technology

Underviser EPE2416 Physics for Electrical Power Engineering

CV

Arbeidserfaring:

2017 - today: Førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge (USN), Porsgrunn.

2014 - 2017: Post. Doc., Høgskolen i Sørøst-Norge (USN), Porsgrunn.

2007 - 2008: Forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Horten.

 

Utdannelse:

2014: Doktorgrd i elkraftteknikk, Høgskolen i Telemark.

2007: Sivilingeniør i fysikk og matematikk, NTNU.

 

Internasjonalt arbeid:

2014 - dd:     Medlem av Cigré arbeidsgruppe A3.36: 

Application and Benchmark of Multi Physics Simulation and Engineering Tools for Temperature Rise Calculation

 

2008 - 2014: Medlem av Cigré arbeidsgruppe A3.24:

Tools for the Simulation of the Effect of the Internal Arc in Transmission and Distribution Switchgear

Publikasjoner

Kriegel, Martin; Fjeld, Elin; Pedersen, Atle; Nikolic, Paul Gregor; Krampert, Thomas; Snajdr, Jaroslav

Benchmark Case of Multiphysics Simulation for Temperature Rise Calculation. CMDM 2019 Cigré, 2019.

Fjeld, Elin; Rondeel, Wilhelm; Hagen, Svein Thore; Saxegaard, Magne.
Estimating the temperature rise of load break switch contacts in enclosed MV switchgear. CIRED Conference Proceedings, 2017.

Fjeld, Elin; Rondeel, Wilhelm; Vaagsaether, Knut; Attar, Elham.
Influence of heat source location on air temperatures in sealed MV switchgear. CIRED Conference Proceedings 2017.

Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore.
Small-scale arc fault testing of medium voltage metal enclosed switchgear. IEEE Transactions on Power Delivery, 2015.

Fjeld, Elin; Rondeel, Wilhelm; Saxegaard, Magne.
Temperature rise in a load break switch. 62nd IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2016.

Fjeld, Elin; Rondeel, Wilhelm; Vaagsaether, Knut; Saxegaard, Magne; Skryten, Pål; Attar, Elham.
Thermal design of future medium voltage switchgear. CIRED Conference Proceedings, 2015.

Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore; Bjerketvedt, Dag; Rondeel, Wilhelm.
Cloud formation during high current arcs in air. Int. Conference on Gas Discharges and Their Appl. 2014.

Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore; Oyvang, Thomas; Vaagsaether, Knut; Bjørtuft, Tom Rune; Skryten, Pål; Granhaug, Ole; Stangherlin, Silvio.
Small scale arc fault testing of medium voltage switchgear. CIRED Conference Proceedings, 2013.

Oyvang, Thomas; Rondeel, Wilhelm; Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore; Vaagsaether, Knut.
Energy based evaluation of gas cooling related to arc faults in medium voltage switchgear. CIRED Conference Proceedings, 2013.

Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore; Bjerketvedt, Dag; Rondeel, Wilhelm.
Radiation measurements og high current arcs in air. Int. Conference on Plasma and Ionized Gases, 2011.

Oyvang, Thomas; Fjeld, Elin; Rondeel, Wilhelm; Hagen, Svein Thore.
High current arc erosion on copper electrodes in air. 57th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2011.

Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore.
Electrode erosion by arc discharges in air. Int. Conference on Gas Discharges and Their Appl., 2010.

Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore.
Small scale arc fault testing in air. CIRED Conference Proceedings, 2009.