Eva Merete Bjerkholt

Eva Merete Bjerkholt

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (C-112)
Førsteamanuensis i pedagogikk i avsluttning av professorkvalifisering. Forskningsfelt er utdanningsforskning spesielt knyttet til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og doktorgradsutdanning, overgang fra utdanning til yrke og samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet. Spesialområde er etablering av, og forskning på læringsfellesskap innad i lærerutdanningene, forskningsfellesskap for lærere i barnehage og skole og ansatte ved lærerutdanningsinstitusjonene (forskningssirkler), og veiledningsordninger for nyutdannede lærere. Spesialområde innen forskning er å utvikle kunnskap om veiledning som strategi for læring og kritisk refleksjon i utdanning og yrke, Bjerkholt mottok på vegne av Veiledningsteamet ved Høgskolen i Telemark "Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris 2010" for mangeårig samarbeid med barnehage og skole-eiere om tilrettelegging og veiledning av nyutdannede lærere.

Ansvarsområder

 • 2020-2022: Førsteamanusensis II  i 20 % stilling ved Høgskolen Innland, Hamar
 • Leder Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere - nasjonalt nettverk med kontaktpersoner ved alle landets lærerutdanninger som arbeider med utdanning innen pedagogisk veiledning og overgang fra utdanning til yrke (finansiert av Utdanningsdirektoratet fra 2003).  https://www.nyutdannede.no/
 • Leder nettverket Nyutdannede lærere og Induction: Et nordisk tverrsektorielt nettverk bestående av universiteter/høgskoler i alle de nordiske landene og Estland, samt lærerorganisasjoner i disse landene (finansiert av Nordplus Horisontal fra 2017-2022)  https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/internasjonalt-samarbeid/nordplus-horizontal-nyutdannede-laerere-og-induction/
 • Convenor for Nordic Educational Research Association - NERA,  Nettverk 25 Mentoring, Guidance and Counselling  https://neranetwork25.wordpress.com/
 • Aktiv deltaker i European Educational Research Association EERA/ECER,  Nettverk 1 Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders and Organizations and Network 22 Research in Higher Education https://eera-ecer.de/
 • Leder forskergruppa ViPU- Veiledning i Profesjon og Utdanning, USN 
 • Medlem av programutvalget for doktorgradsprogrammet for Pedagogiske Ressurser og , USN
 • Leder av delprosjekt 2 i HIU-fakultetets Strategiske forskningsprogram "Det er lærer du skal bli..." Forskningsleder for det strategiske nordiske prosjektet Profesjonalisering gjennom veiledning - ProV 2014-2017 som er finansiert av Nordplus Horisontal

Kompetanse

 • Førsteamanuensis i pedagogikk (2013). Disputas dato: 04.03.2013, Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.(Monografi, nr. ISSN 1501-8962 Nr. 169, 558 sider). Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Developing Doctoral Supervision (2016-2017), Modul I, II og II, USN.
 • Lektor i pedagogikk (1996). Hovedfag i barnehagepedagogikk (1996- 1993). Veiledning og taus kunnskap (120 stp). Fakultetet for utdanningsvitenskap. Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met).
 • Videreutdanning (1986-1985)  Miljølære for små barn (30 stp.), Telemark Lærerhøgskole (nå USN)
 • Videreutdanning (1985-1984) Organisasjon og ledelse i barnehagen (30 stp.), Telemark Lærerhøgskole (nå USN).
 • Videreutdanning (1982-1980) Spesialpedagogikk, 1. avdeling (60 stp), Telemark Lærerhøgskole (nå USN).
 • Førskolelærer (1980-1978) Førskolelærerutdanning (120 stp). Telemark Lærerhøgskole (nå USN).

 

Publikasjoner

2020 

Burner, T., Bjerkholt, E., Gaathaug, A., Ljoså, T.M. & Kleiven, S. Doctorateness across higher education institutions in Norway. Uniped. Vol. 43(01), pp. 3-18. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-01-02

Shanks, R., Attard Tonna, M., Krøjgaard, F., Paaske, K., Robson, D., & Bjerkholt, E. (2020). A comparative study of mentoring for new teachers. Professional Development in Education. pp. 1-15 DOI: 10.1080/19415257.2020.1744684

2019 

Stokke, H.S. & Bjerkholt, E. (2019). Forskningssirkler som praksisfellesskap. (kap. 6, s. 89-110). (Fagfellevurdert). I L. Gjems & H. Bjørnsrud (Red.) Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Doi: 10.18261/9788215032290-2019

Bjerkholt, E. (2019). Profesionshandledning för lärare (oversatt til svensk av H. Gundenäs). Lund: Studentlitteratur.

2017

Attard-Tonna, M., Bjerkholt, E., & Holland, E. (2017). Teacher mentoring and the reflective practitioner approach. International Journal of Mentoring and Couching in Education. Vol 6(3), pp.210-227    DOI: 10.1108/IJMCE-04-2017-0032

Bjerkholt, E. (2017). Profesjonsveiledning. Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. (Fagfellevurdert)Oslo: Cappelen Damm. ISBN 978-82-02-48288-6

Bjerkholt, E., & Stokke, H.S. (2017). Et forskende fellesskap. Forskningssirkler på tvers av læringsarenaene i lærerutdanningene. Norsk Pedagogisk Tidsskrift Vol. 101(2). https://www.idunn.no/npt/2017/02/et_forskende_fellesskap_-_forskningssirkler_paa_tvers_av_laer?languageId=2

2015

Bjerkholt, E. (2015). Veiledning og lærende dialoger. kap. 4, s. 55-70. (Fagfellevurdert). I Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (Red.) Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. Oslo: Gyldendal Akademisk.

2014

Aspfors, J., & Bjerkholt, E. (2014). National Report on Developing Continiuum on Teachers’ Professional Development throughout the Teaching Career in Finland, Norwegian part.

Bjerkholt, E., Ødegård, E., Søndenå, K., & Hjardemaal, F.R. (2014). Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning? Uniped vol. 37. nr. 4 http://journals.co-action.net/index.php/uniped/article/view/23814

Bjerkholt, E. (2014). En kasusstudie av innholdet i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere. (Fagfellevurdert) I FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FOU i lærerutdanning. http://tapironline.no/fil/vis/1364

2013

Bjerkholt, E. (2013). Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.(Monografi, nr. ISSN 1501-8962 Nr. 169, 558 sider). Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Bjerkholt, E., & Søndenå, K. (2013). Danningsreisen 2014. Rapport fra masterstudentene i pedagogikks studiereise. Notodden: HiT-EFL

2010

Bjerkholt, E. (2010). Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring (Fagfellevurdert). kap. 1, s. 8-17. I E.K. Høihilder, & K.-R.Olsen (Red.). Veiledning av nye lærere i skole og barnehage, Oslo: PedLex.

2008

Bjerkholt, E., & Hedegaard, E. (2008). Systems Promoting New Teachers' Prodessional Development. 3, pp. 45-75. In G. Fransson & C. Gustafson (Eds.). Newly Qualified Teachers in Northern Europe - Comparative Perspectives on Promoting Professional Development (Reviewed). Teacher Education Publication no.4, Gävle: Gävle University Press, Sweden. ISBN 978-91-974893-3-1

Bjerkholt, E., Eik, L.T., & Ødegård, E. (2008). Kompetansebygging i heterogene veiledningsgrupper (Fagfellevurdert). Del 3, s. 137-146. I Hoel, L.T., Hanssen, B., Jakhelln, R. & Østrem, S. (Red.). Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

2007

Bjerkholt, E., Eik, L.T., & Ødegård, E. (2008). Mangfold og muligheter - Om mangfold som ressurs for kompetansebygging. (Fagfellevurdert). I Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring s. 45-56. Oslo: Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/kompetanse/art.serie_nett_07.pdf

 

Digitale ressurser

Digitale resurser intervjuer, presentasjoner og opptak av veiledninger

https://www.youtube.com/channel/UCcFx3sDSMRh87deWVm-dN1A/videosTema: Veiledning for nyutdannede lærere

Tema veiledning av nyutdannede lærere

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med Tommy Grundt, nyutdannet lærer. https://www.youtube.com/watch?v=QnDnBddzk5g

Bjerkholt, E. (2017).  Intervju med Solveig F. Aasen, faglig ansvarlig for veiledning av nyutdannede Høgskolen Innland Del 1, Del 2, del 3, og del 4.

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=qEzW1Emimq

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=QQfqhuKv-LU

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=Oc6kHvHFa4k

Del 4: https://www.youtube.com/watch?v=WWPJP1zDnbc&t=13s

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med Bjørg Herberg Gloppen, Høgskolen Innland

https://www.youtube.com/watch?v=4TCxhNkDFXg

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med Ingunn Øvre, Gjøvik kommune

https://www.youtube.com/watch?v=9riAjl4TEyY&t=92s

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med veiledere Gjøvik og Gran kommune

https://www.youtube.com/watch?v=g8sQYYTCypo&t=12s

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med veiledere, Ringsaker kommune

https://www.youtube.com/watch?v=PfGgLPIBTRU

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med veiledere, Hilde Melleby, Ringsaker kommune

https://www.youtube.com/watch?v=YkWho-reXS8

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med veiledere, Hamar kommune

https://www.youtube.com/watch?v=8EgIMxq70ZM&t=11s

Bjerkholt, E. (2017). Intervju med Ingunn Brønnstad, Kompetanserådgiver, Elverum kommune

https://www.youtube.com/watch?v=8t_Zf9cpCtw

Forskningsprosjektet Profesjonalisering gjennom veiledning 2014-2018

Bjerkholt, E. (2018). Presentasjon fra den norske forskningssirkelen – Veiledning av studenter. Prod HSN, Daria Kalashnikova

https://mediasite.usn.no/Mediasite/Play/bdaccffa60884393a15e42aff0f8bd2e1d.

Bjerkholt, E., Hjukse, H., & Wåle, Å. V. (2013). Veiledning i praksis: Del 1. Kontrakten. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=K9_NBTRR_9U&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 2. Avklare forventninger. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=vpb0AxNGbcU&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 3. Innhold i veiledningssamtalen. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=IQqAQSxejp4&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 4.  Førveiledning og analyse av veiledningssamtaler. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=pOyfmdWhFUA&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 5. Etterveiledning. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=nKqfa1J6PGk&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Invitert innleder til fagfellevurderte konferanser

Bjerkholt, E. (2019). Milestones in the History of Induction and Mentoring New Teachers in Norway. (90 participants). At the 5th International Conference on the Professional Development for Pedagogical staff:  Beginning Teacher II, Aspects and Problems of Future Teacher Training and Adaptation Process from the Perspective of Czech and Foreign Education Systems. Autoclub of the Czech Republic, Opletalova 29, Prague, 03-04.12.2019 (Invited keynote).

Bjerkholt, E. (2019). Invited Workshop-leader: Workshop I: Footholds in Induction and Mentoring Programmes for NQTs, a Short presentation and discussion. International perspectives (20 participants). Workshop IV: Principles for Induction and Mentoring – the Norwegian National Framework, a short presentation and discussion. The Norwegian perspective. At the 5th International Conference on the Professional Development for Pedagogical staff:  Beginning Teacher II, Aspects and Problems of Future Teacher Training and Adaptation Process from the Perspective of Czech and Foreign Education Systems. (90 participants) Autoclub of the Czech Republic, Opletalova 29, Prague, 03-04.12.2019

Bjerkholt, E. (2019). Expert in an international panel on induction and mentoring NQTs. At the 5th International Conference on the Professional Development for Pedagogical staff:  Beginning Teacher II, Aspects and Problems of Future Teacher Training and Adaptation Process from the Perspective of Czech and Foreign Education Systems. (90 participants) Autoclub of the Czech Republic, Opletalova 29, Prague, 03-04.12.2019 (Invited international expert).

Bjerkholt, E. (2019). The short history of teacher mentoring in Norway. A roadmap to a national agreement, Finnish Verme network; National Conference on Induction Newly Qualified Teachers, (100 participants). Jyväskylä University, Finland, 3.10.2019 (Invited keynote).

Bjerkholt, E. (2019). Profesjonsveiledning. Den nasjonale veiledningskonferansen 2019, (100 participants) Høgskolen Innlandet, Hamar, 7.02.2019 (Invited keynote).

Bjerkholt, E. (2019). Conferencier at the conference: Teacher Development Summit: Is there a future for Nordic Teacher Induction (NTI)? Newly Qualified Teachers and Induction: A Nordic Cross-sectorial Network. – (NTI), (120 participants) 11-12.11.2019, Reykjavik, Iceland.

Bjerkholt, E., & Thommesen, T.M. (2019). National framework for guidance of newly qualified teachers in kindergarten and school. (120 participants) Teacher Development Summit: Is there a future for Nordic Teacher Induction (NTI)? Newly Qualified Teachers and Induction: A Nordic Cross-sectorial Network. – (NTI) (120 participants), (Invited Keynote) 11-12.11.2019, Reykjavik, Iceland.