Gry Aalde

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 322)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner