Guro Nore Fløgstad

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen ()
Jeg jobber som førsteamanuensis i norsk språk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg er interessert i hvordan språk utvikler seg og hvorfor språk er som de er. For tiden forsker jeg på temaer innenfor språkkontakt, tempus og aspekt, samt grammatikalisering. Jeg er også spesielt interessert i norske minoritetsspråk, slik som romani, og hva som skjer med slike språk i kontakt med majoritetsspråket. I tillegg å jobbe ved USN er jeg gjesteforsker ved MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Jeg har doktorgrad fra UiO, og jobbet som førsteamanuensis ved MultiLing før jeg begynte ved USN. Jeg har deler av min utdannelse fra Université Paris VII Denis Diderot, og har vært gjesteforsker ved bl.a. Universidad de Buenos Aires, Humboldt Universität i Berlin og Universitetet i Beograd.

Ansvarsområder

 • Undervisning H18: GLU 5-10, etter-/videreutdanning i norsk som andrespråk
 • Leder for forskergruppen "Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning" (med Ingunn Indrebø Ims)
 • Tidligere leder for Norsk forening for kognitiv lingvistikk (med Hanne Eckhoff)

Kompetanse

 

 • Tempus/aspekt
 • Genus i norsk - les om forskningen vår her og her
 • Grammatikalisering
 • Bruksbasert og kognitiv teori
 • Flerspråklighet
 • Romanske språk, særlig argentinsk og uruguayansk spansk
 • Romani, særlig skandoromani og språklig variasjon blant romfolk i Argentina
 • Rettslingvistikk (gjennomførte kurs i "Forensic linguistics" ved Hofstra University, USA, 2017)

CV

 • Førsteamanuensis, USN, fra august 2016
 • Førsteamanuensis (vikar), MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, 2015-2016
 • Gjennomføringsstipendiat, Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo, 2014-2015
 • Ph.D., lingvistikk, Universitetet i Oslo, 2015
 • MA, lingvistikk, Universitetet i Oslo, 2008
 • Gjesteforsker ved Universitetet i Buenos Aires (UBA), 2013; Humboldt-universitetet, Berlin (2016); Universitetet i Beograd (2018); studier ved bl.a. Paris VII Denis Diderot 
 • Før jeg ble lingvist, jobbet jeg bl.a. med salg og kjøp av europeisk 1800-tallskunst i Piemonte, Italia, som fjellguide i Appeninene, også Italia, og med å pleie voksne med alvorlige autismelidelser.

Publikasjoner

Pågående

Event continuity, temporal definiteness and the present perfect/present opposition in Spanish. Med Chad Howe and Celeste Rodriguez Louro.

Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Under vurdering. Med Eli Anne Eiesland. Les mer om prosjektet her oher, og hør på intervju med NRK Språkteigen her 

Gauging expansion in synchrony. The Perfect in 19th century Rioplatense Spanish. Kommer i "The Perfect Volume". Eds. Marc Fryd & Kristin Mæhlum Eide. With Celeste Rodríguez Louro, University of Western Australia.

 

Monografi

Fløgstad, Guro Nore (2016): Preterit Expansion and Perfect Demise. A Critical Perspective on Cognitive Grammaticalization Theory. [Brill’s Studies in Historical Linguistics], Brill: Leiden. Open Access - link her

Artikler

Fløgstad, Guro Nore (2017): "Revisiting Perfect/Preterit instability across Romance. On functional motivations for diverging paths". Acta Linguistica Hafniensia International Journal of Linguistics.

Fløgstad, Guro Nore & Elizabeth Lanza (kommer 2018): “Age groups”. Jeroen Darquennes, Joe Salmons og Wim Vandenbussche (red.), Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft: Language contact. Berlin: De Gruyter.

Fløgstad, Guro Nore (2008): “Retention of grammatical elements in Norwegian Para-Romani. The pronominal system”. In Acta Orientalia 69, 153-168

Fløgstad, Guro Nore (2014). “The expansion of the Preterit in Rioplatense. Contact induced?” In Tor Åfarli & Brit Mæhlum (eds.), The Sociolinguistics of Grammar. [Studies in Language Companion Series 154]. 117-137. Amsterdam: John Benjamins

Fløgstad, Guro Nore (in press). “¿(De)gramaticalización en el español rioplatense? Consecuencias teóricas y una solución construccionista”. Proceedings from the II Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) y VII Jornadas Internacionales de Investigación en Filología y lingüística. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Fløgstad, Guro Nore (2012). “Viste: ¿Un caso de gramaticalización?”. In María Marta Negroni (ed.) Actas del II Coloquio Internacional Marcadores del discurso en lenguas románicas: un enfoque contrastivo. 82-89.  Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Annet

Fløgstad, Guro Nore. 2018. Rettslingvistikk. Leksikalsk innførsel i Store norske leksikon.

Fløgstad, Guro Nore. 2015. Grammatikalisering. Leksikalsk innførsel i Store norske leksikon.

Fløgstad, Guro Nore & Anders Vaa. 2010. Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut, og andre myter om språk. Oslo: Kagge forlag. Brukes som pensum på Exfac i språk ved NTNU - for tredje år på rad.