Halvard Vike

Halvard Vike

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-125)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner