Jan Erik Grindheim

Jan Erik Grindheim

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6309)
Doktorgrad og hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, videreutdanning i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor.

Ansvarsområder

Fagansvarlig foreleser for etikk og samfunnsansvar (ETI1000).

Foreleser i organisasjon, ledelse og samfunnsansvar (ORG2000).

Kompetanse

Erfaring fra forskning, utredning og undervisning

Førsteamanuensis ved USN Handelhøyskolen 2017 ->.  

Prosjektmedarbeider på internasjonal handelspolitikk i tankesmien Civita 2015 ->. 

Forelest i politisk teori, komparativ politikk, internasjonal politikk, offentlig politikk og metode og statistikk ved UiA, UiB, UiO og NTNU.

Forsket på europeisk politikk og flernivåstyre i EU, frivillige organisasjoner, regionalpolitikk og internasjonal handelspolitikk.

Erfaring fra organisasjon og ledelse

Styreleder i Hostelling International Norge 2017 ->.

Leder for Europabevegelsen i Norge fra 2013 til 2017.

Prosjektleder i Oslo Metropolitan Area og eventansvarlig for Osloregionens stand på eiendomsmessen Mipim i Cannes fra 2011 til 2014.

Ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring fra 2006 til 2013.

Leder for European Integration Summer School ved Universitetet i Agder fra 1999 til 2010.

EU-rådgiver i direktørens stab ved Universitetet i Oslo fra 1996 til 1998.

CV

Tidligere akademiske posisjoner

2012-13  Førsteam. II europeisk politikk, NTNU

2009-12  Førsteam. II sammenlignende politikk, UiB

2009-11  Førsteam. europeisk integrasjon, UiA

2004-09  Timelærer sammenlignende politikk, UiB 

1997-09  Timelærer statsvitenskap og ledelsesfag, UiA

2002-07  Jean Monnet Module Chair European Integration Summer School, UiA 

2001-06  Timelærer internasjonal markedsføring, Oslo Markedshøyskole 

1998-02  Timelærer komparativ politikk, Institutt for statsvitenskap, UiO 

1997-00  External Examiner, South Bank University, London

1991-94  Timelærer Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet 

1989-96  Amanuensis sammenlignende politikk, UiB 

1987-88  Stipendiat sammenlignende politikk, UiB

Publikasjoner

Bøker

2017: (med Knut Heidar og Kaare W. Strøm): Norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget.

2010: I menneskets og samfunnets tjeneste. Nasjonalforeningen for folkehelsen 1910-2010. Oslo: Universitetsforlaget.

2009: (med Anne Lise Fimreite): Offentlig forvaltning (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 

2007: (red. med Jarle Trondal): Europeisk integrasjon og regional endring. Bergen: Fagbokforlaget. 

1998: (red.): EU -- fra økonomisk fellesskap til politisk union. Oslo: Universitetsforlaget. 

Vitenskapelige artikler (utvalg)

2014: «Migrating Ideas. Democratic Constitutions 1776-1814». Guddleiv Forr (red.): Red, White and Blue. Norwegian Constitution, American Inspiration. Art Pro Forlag AS.

2012: «Den besværlige unionen: Norge, Storbritannia og EU». Øyvind Bratberg og Kristin M. Haugevik (red.): Det glemte partnerskapet. Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Oslo: Akademika forlag, pp. 79-98.  

2011: (med Adam Manga): «Intercity Corridors Restructuring Europe». Tassilo Herrschel og Pontus Tallberg (red.): The Role of Regions? Networks, Scale, Territory. Region Västra Götland, pp. 223-254.

2008: (med Terje Lohndal): «Lost in Translation -- European Integration and Language Diversity». Perspectives on European Politics and Society. Vol. 9, No. 4, pp. 451-465.

2008: «Fra folkerett til menneskerett? EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk». Internasjonal politikk. Vol. 66, No. 1, pp. 7-33. 

2008: «Evig krig for evig fred? Folkerettens moralske dilemma». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Vol. 24, No. 1-2, pp. 7-30.

Utredninger og rapporter

2018: Hva betyr Brexit og EØS for norsk næringsliv? Rapport utarbeidet for NHO. Oslo: OrganisasjonsKonsult. 

2018: Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme? Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned fra: https://www.civita.no/publikasjon/skaper-hoyrepolitikk-hoyrepopulisme.

2017: Hvor går Europas sosialdemokrater? Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned fra: https://www.civita.no/2017/07/26/hvor-gar-europas-sosialdemokrater. 

2017: Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk. Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/proteksjonisme-pa-fremmarsj-norske-partiers-handelspolitikk. 

2017: TISA-avtalen og Norges handel med tjenester. Notat nr. 2/2017. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-2-2017-tisa-avtalen-og-norges-handel-med-tjenester. 

2016: Hva betyr TTIP for norske bedrifter og arbeidsplasser? Rapport for utarbeide for NHO. Oslo: OrganisasjonsKonsult. 

2016: TTIP, Brexit og Norge. Notat nr. 18/2016. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-18-2016-ttip-brexit-og-norge. 

2016: Nisjepartier -- en styrke eller svakhet for demokratiet? Notat nr. 6/2016. Lastes hed her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-6-2016-nisjepartier-en-styrke-eller-svakhet-for-demokratiet. 

2015: TTIP -- Partnerskapsavtalen mellom EU og USA. Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/ttip-partnerskapsavtalen-mellom-eu-og-usa. 

2015: (med Jan Arild Snoen): Lærertetthet og læringsresultater. Notat nr. 17/2015. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-17-2015-laerertetthet-og-laeringsresultater.