Jarle Løwe Sørensen

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-82)
Førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering. Forskingsområder er beredskap- og kriseledelse på strategisk nivå med et spesielt fokus på samvirkeproblematikk mellom offentlige, private og frivillige aktører. Har en Doctor of Business Administration in Homeland Secuirity Leadership & Policy fra Northcentral University (USA). Forsket på effekten av norske maritime samvirkeøvelser.

Ansvarsområder

Leder USN Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse

Emneansvarlig:

- Strategisk beredskapsledelse (masternivå og EVU) 

- Samvirke og beredskap (EVU/Bachelor)

Kompetanse

Over 10 års erfaring fra offentlig og kommunal sektor. Praktisk og teoretisk erfaring knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Utvalgte kurs/sertifiseringer:

  • ISO-27001 ISMS Lead Implementer Certification (informasjonssikkerhet)
  • Forebyggende sikkerhetstjeneste (NUSB)
  • Brannvernlederkurs med utvidet risikoanalyse

CV

2019: Universitets- og høgskolepedagogikk 1 og 2

2017: Doctor of Business Administration: Homeland Security Leadership & Policy, Northcentral University (USA)

2011: Post-Baccalaureate Certificate in Homeland Security, Walden University (USA)

2005: Master i Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

2003: Cand.mag, Universitetet i Tromsø

2003: Bachelor of Arts, Winthrop University (USA)

Fagfellevurderinger:

  • International Journal of Emergency Services
  • International Journal of Sport Medicine
  • Journal of Risk and Financial Management
  • Sustainability - member review board
  • Disasters Journal
  • Health Promotion Perspectives

Publikasjoner

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4665-6529