Jens Johan Hyvik

Jens Johan Hyvik

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-352)
Professor, historie

Ansvarsområder

Underviser i hovedsak på moderne historie.

Kompetanse

 • Nasjonalisme
 • Målreising, nynorsk skriftkultur, kulturoppfattninger. 
 • Patriotisme og nasjonalisme omkring 1814
 • Elitekultur og folkekultur i Norge på 1800-tallet
 • Lokal og regional historie
 • Midtøstens moderne historie (særlig Israel og Palestina)
 • Norsk-Amerikansk historie

CV

Fra 2011 har jeg ansatt vært ansatt ved USN (tidligere Høgskolen i Telemark). Arbeider ved campus Bø.

Har tidligere jobbet som høyskolelektor og førsteamanuensis ved Historisk institutt og Ivar Aasen-instituttet ved Høgskolen i Volda, samt stipendiat og post.doc samme sted. Våren 2020 var jeg "visiting professor" ved Luther College, Iowa.

 

Prosjekter (pågående)

Kulturperspektiv på møtet mellom bønder og embetsmenn (deltaker)

Norway in the 19th Century. (Bokprosjekt, sammen med Andrew Newby).

Israel, Palestina - historien siden ca 1900. (Bokprosjekt sammen med Inger Marie Okkenhaug og Kjartan Andersen)

Intern Abroad: HSN - Vesterheim Museum - Luther College (prosjektleder. SiU-prosjekt, studentutveksling 2018-2019).

Partnership program in History - HSN and Minnesota State University Makato (prosjektleder. SiU-prosjekt 2018-2019).

 

 

Prosjekter (avsluttetde) 

Det lokale, 1814 og Grunnlova - studiar frå Nordvestlandet og Telemark (prosjektleder, avluttet. Se Cristin).

 

Forskergruppe

Medlem av forskergruppen Politisk kultur ved HSN

Publikasjoner

En del publikasjoner er tilgjenglige på academia.edu: https://hisn.academia.edu/JensJohanHyvik 

Bøker (egne og redigerte):

Artikler i vitenskapelige tidsskrift / bokkapittel i vitenskapelig publikasjon

 • "Language and nationalism in the nineteenth century: Nynorsk and Scots in comparative context." [sammen med Millar, Robert McColl; Newby, Andrew G.]. I Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies 2016 ;Volum 55.(2) 
 • "1814 sett nedenfra", i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie. Nr. 3 2014.
 • "Valgmennene i Bratsberg amt våren 1814", i Hyvik, Hoel og Krøvel Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark. Oslo 2014.
 • "Romantikken og språkdebattene i Danmark og Norge før 1840", i J.J. Hyvik og S.J. Walton 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Novus forlag. Oslo 2013.
 • ”Embetsmannselitens posisjonering – universitetets skriv om det norske språket og lovforslag om ettertrykk i 1815”, i A. Døssland, A. Kjelland, H. Krøvel og M. B. Sinderud (red.) Frå Volda til verda. Fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år.Trondheim 2012.
 • "Det klinger vel noget radikalt" - Språkprogram i tre faser", i Sverre Bagge, John Peter Collett og Audun Kjus (red.) P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Oslo 2012.
 • ”Klokkeren i Ola-boka. En studie av forholdet mellom folk og elite i Norge omkring 1830”, i Per Halse, Arne Redse, Asbjørn Simonnes og Per Magne Aadnanes (red.) Guds folk og folkets Gud: Festskrift til Birger Løvlie. Tapir akademisk forlag. Trondheim 2011
 • ”En nasjonal og lokal forening. Arendal distriktskommisjon av Selskabet for Norges Vel”, i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie, nr. 3. 2005.
 • ”Ambivalent patriotism: Jacob Aall and Dano-Norwegian identity before 1814” (sammen med J. Peter Burgess) Nations and Nationalism 10 (4), 2004.
 • ”’… en Forbrydelse mod Nationen’. Tidsskriftet Saga (1816-20), et nasjonalt dannelsesprosjekt som mislyktes,” i Historisk tidsskrift 81 (1), 2002.

Artikler i andre bøker, tidsskrift, fagskrift, skriftserier, årsskrift med mer

 • "Historien om 1814 nedenfra". Innledning til den lokalhistoriske 1814-bibliografien [2014].
 • "Jacob Aall og det norske språket", i Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte. Artikler fra "opplysningsseminaret". Jacob Aall-prosjektet, skrift nr. 7. Tvedestrand 2012.
 • 1814 og Grunnloven sett fra regionene. Notat 4/2012. Høgskulen i Volda.
 • Artikler i allkunne.no [2012]. Om Hans Strøm, Marcus Schnabel, Laurents Hallager, Gregers Fougner Lundh, Werner Werenskiold og Haakon Aasvejen.
 • Ove Guldberg - den første dansk-norske spårkpolitikaren? i HISTORIE- populærhistorisk magasin. Nr 3 2011.
 • ”Norsk målreising før 1814?” Språknytt, nr 4. 2010
 • ”Jacob Aalls oppfatning av kultur, elite og folk”, i Den danske forbindelsen. I Jacob Aalls fotspor i København og omegn. (Jacob Aall-prosjektet. Skrift nr 3.) Tvedestrand 2010.
 • ”Jacob Aall - biografiske refleksjoner”, i Jacob Aall, 1814 og alt det andre. (Jacob Aall-prosjektet. Skrift nr 2.) Tvedestrand 2010.
 • ”Fougner Lundh og det norske språket før 1814”, i Mål og makt, nr 3/4 2008.
 • Isaiah Berlin – nyttig i Norge? i Notatserien. Høgskulen i Volda. 10/2007
 • ”Førestellingar om eit norsk språk?”, i Mål og Makt, nr 1 2006.
 • ”7. juni-vedtaket og unionsoppløsningen i 1905”, i Voldaminne. Årsskrift for Volda Sogelag. Volda 2005.
 • "Introduksjon" (sammen med Kari A. Hasle og Harald E. Tafjord), i Lokale røyster i 1905. Unionsoppløysinga i aviser på Nord-Vestlandet. Høgskulen i Volda 2005
 • ”Borger, patriot og opposisjonell – eller hvorfor studere Jacob Aall?” i Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene, nr 1 2003.
 • ”Avhandling på avveier. Jacob Aalls Betænkning over Fædrelandets Stilling fra 1814”,i HISTORIE. Populærhistorisk magasin nr. 2. Bergen 2001.
 • ”Et norsk program. Fedrelandslagets landsmøte i 1933”, i HISTORIE. Populærhistorisk magasin nr. 3. Bergen 1995.

Avisartikler, bokmeldinger

 • Bokmelding: "Rasmus Glenthøj: Skilsmissen. dansk og norsk identitet før og efter 1814". I Historisk tidsskrift 03/2014.
 • "Ivar Asen og teorien om to kulturar". Kronikk i Norsk Tidend nr. 1 2013.
 • ”Linjer i norsk språkhistorie”, kronikk/artikkel i Norsk Tidend nr 3 2010.
 • Bokmelding: Unorsk og norsk. Knud Knudsen. En beretning om bokmålets far/Egil Børre JohnsenHistorisk Tidsskrift nr 1, 2007.
 • Bokmelding: Frikirkelighet, lavkirkelighet og arbeiderbevegelse i det moderne Norge (1880-1920)/ Ingunn Folkestad Breistein og Dag Nygård, i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie, nr 2 2006.
 • ”Aviser på Nord-Vestlandet i 1905”, kronikk i Sunnmørsposten 19/12-2005
 • ”En glemt minoritet i Israel”, kronikk i Adressavisen 3/10-2005.
 • ”Nasjonsbygger på Nes”, kronikk i Agderposten, 13/6-2003
 • ”Et spennende valg for Israel”, kronikk i Agderposten 28/1-2003.
 • Bokmelding: Bygdebok for Kvam herad. B. 2: Liv og lagnad på 1800-talet/ Nils Kolle, i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie, nr 4 2001.
 • "Et stykke nasjonal lokalhistorie", i Agderposten 27/3-2001.
 • ”Blindern Studenterhjem 75 år”. Kronikk i Dagbladet 30/7-2000.

Registeringer i Cristin