Jorunn Spord Borgen

Jorunn Spord Borgen

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden ()

Ansvarsområder

Ekstern aktivitet:

  • Expert in OECD Education 2030 In-depth study of Physical education (2016-2019)
  • OECD Education 2030 Thematic Working Group (TWG) on “Curriculum Implementation: Aligning Teacher Education and Professional Development with Curriculum Change” (2020 – 2024).
  • Professor II  ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, campus Bergen ( FLKI-PRS ). 
  • Prosjektmedlem i forskergruppen De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning, HVL. 
  • Prosjektmedlem i forskergruppen Physical Education in Norway.
  • Veileder Phd stipendiater på NIH og HVL. 

Nylig avsluttet: 

Kompetanse

The expertise is studies in physical education, arts and cultural education, in kindergarten, primary and secondary education and in higher education, the relationship between policies, professional development and practices in kindergarten and school. Prof. Borgen has built research capacity through research leadership in Oslo Metropolitan University, The Nordic Institute for Studies in Innovation,
Research and Education (NIFU), as special advisor for Research Council Norway (RCN), through phd- programmes and member of boards. 

Publikasjoner

Borgen, J. S., Løndal, K., Moen, K. M., Aasland, E., & Lyngstad, I. K. (2021). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis14(3), 58-79. https://doi.org/10.23865/up.v14.2486

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds) (2021). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Access. https://doi.org/10.1163/9789004445666

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (2021). Introducing childhood cultures in transformation. In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability.  Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Borgen, J.S., Rugseth, G., Bjorbækmo, W. (2021). ‘Children at Risk’ in Public Health Policy: What is at Risk? In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Borgen, J. S. & Ødegaard, E. E. (2021). Global Paradoxes and Provocations in Education—Exploring Sustainable Pedagogy for the Future. In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Grindheim, L. T., Borgen, J. S. & Ødegaard, E. E. (2021). In the best interests of the child - from the century of the child to the century of sustainability. In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Prøitz, T. S., Rye, E., Afdal, H., Borgen, J. S., Barstad, K., Mausethagen, S. og Aasen, P. (2021). Utbildning, lärande, forskning En evalueringsstudie – delrapport 3. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 68. Universitetet i Sørøst-Norge. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2730008

Borgen, J. S., & Engelsrud, G. (2020). Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). Acta Didactica Norden, 14(1), 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8099

Borgen, J. S., Hallås, B. O., Løndal, K., Moen, K. M., Gjølme, E. G. (2020). Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society. https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1722090 

Borgen, J. S., Hallås, B. O., Seland, E. H., Aadland, E. K., & Vindenes, N. (2020). De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden, 14(1), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7901

Borgen, J. S., Hallås, B. O., Løndal, K., Moen, K. M., Gjølme, E. G. (2020). Physical Education and Sport Studies in Norway. Naul, R- Scheuer, C (eds). European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development. Achen: Meyer & Meyer Sport.

Skjelbred, B. H., & Borgen, J. S. (2020). Tegning og didaktiske praksiser i kunst og håndverk. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), 20-35. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3461

Skjelbred, B., & Borgen, J. S. (2019). Ungdomsskolelæreres oppfatning av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten å skrive. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 10. doi.org/10.5617/adno.6438

Bråten, I, & Borgen, J. S. (2019). Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? Kunst og håndverk i et kjønns- og likestillingsperspektiv. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1). doi.org/10.7577/formakademisk.3239

Aarskog, E., Barker, D. & Borgen, J. S. (2018). What were you thinking? A methodological approach for exploring decision-making and learning in physical education, Sport, Education and Society, DOI:10.1080/13573322.2018.149183

Borgen, J. S. (2018). International Comparative Review of Physical Education. OECD Education 2030. In-depth Analysis of Physical Education (PE) in 12 countries. Report prepared under the auspices of the OECD Future of Education and Skills 2030 project. Oslo: Norwegian School of Sport Sciences.   

Borgen, J. S. & Hjardemaal, F. (2017). From general transfer to deep learning as argument for practical aesthetic school subjects? Nordic journal of studies in educational policy research, 3:3, 218-229, DOI: 10.1080/20020317.2017.1352439

Eide, G. M., Møen, I.-L., Borgen, J. S. (2017). Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Vol 15 (2017). https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1790

Borgen, J. S. & Mordal Moen, K. (2017). Temaredaktørenes innledning. Temanummer om forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen. Journal for studies in arts and sports education (JASEd).  https://jased.net/index.php/jased   

Borgen, J. S. og Ødegaard E.E. (2015): Barnekultur som forskningsfelt – et interdisiplinært vitenskapelig emne. BARN – Forskning om barn og barndom i Norden nr 3-4, 2015, s. 5-18. Norsk senter for barneforskning, NTNU. Trondheim.

Borgen, J. S. & Engelsrud, G. (2015). Hva skjer i kroppsøvingsfaget? Bedre skole, 2/2015. https://utdanningsforskning.no/artikler/hva-skjer-i-kroppsovingsfaget/

Borgen, J. S. (2014). Asymmetri mellom det "kunstneriske" og det "pedagogiske" i Den kulturelle skolesekken. I Angelo, E. og Kalsnes, S. (red.) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk, s. 138-154.

Borgen, J. S. (2013). Formingsfaget i oppdragelses- og dannelsesperspektiv. Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A 2013 (17) s. 40-59. 

Borgen, J. S. (2013). Kunnskapsparadokser i kunst- og kulturformidling for barn og unge. I: Winkelmann, A. og Johansson, M. (red.) Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport, Høgskolen i Telemark, s. 45-52.

Borgen, J. S. (2012): The Cultural Rucksack in Norway. A National Model for School Change? I: Julian Sefton Green, Pat Thomson, Liora Bresler and Ken Jones (eds) (2012): International Handbook of Creative Learning. Routledge.

Borgen, J. S. (2011): Den kulturelle skolesekken - et instrument for kunst- og kunstnerpolitikk eller for kulturpolitikk? Mangset, Per, Kjærsti Skjeldal (red): KulturRikets Tilstand 2010. Senter for kultur- og idrettsstudiar: HiT-skrift nr. 1-2011, Høgskolen i Telemark.

Borgen, J. S. Kazimierz, M. & Schwach, V. Stensaker, B. (2011). Evaluering av Nordplus. Nordisk ministerråd, TemaNord (516). 

Markussen, E., Frøseth, M. W., Sandberg, N., Lødding, B. & Borgen, J. S. (2011): Early Leaving, Non-Completion and Completion in Upper Secondary Education in Norway. In Lamb, S., Markussen, Teese, R., Sandberg, N., & Polesel, J. (eds.): School Dropout and Completion. International Comparative Studies in Theory and Policy.  Springer Science &Business Media B.V.

Borgen,  J. S., Stensaker, B. & Geschwind, L. (2010). Nordisk Utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn – nye muligheter. København: Nordisk Ministerråd, TemaNord 2010/540. 

Borgen, J. S. (2009). Tilbakeblikk på framtiden? I: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift/Ekstranummer november 2009 i forbindelse med evalueringen av Nordisk kulturfond. Borås.

Borgen, J. S. & Vibe, N. (2009). Blir man “skoleflink” av musikk? Eller er noen elever flinke i alt? I: Musikk i skolen 1/09. Oslo: Musikk i skolen. 

Borgen, J. S. (2009): Samisk kunst, makt og meningsfullt mangfold. Sámi dáidda, fápmu ja ávkkálas girjáivuohta. Gierdu, bevegelser i samisk kunstverden / sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis, s. 92-104. Tromsø: Skinn, samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge og RiddoDuottarMuseat

Keinänen, M. & Borgen, J. S. (2009). Hvordan er teorien om Multiple Intelligences (MI) relevant for norske skoler og barnehager? I: Utdanning 22/09. Oslo: Utdanningsforbundet.

Borgen J. S. (2008). Forskning, utvikling og formalisering. En kunstutdanning i endring. I: Replikk, 25/2008, s. 6-11. Bergen: UiB.

Borgen, J. S. & Brandt, S. S. (2008): "Det urørlige" i kulturpolitikkforskningen. Om Den kulturelle skolesekken og realiseringen i opplæringen. I: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 1/2008.

Borgen, J.S., Hetland, P. & Vibe, N. (2008). Kulturpolitiske kamper og forskningens rolle. Forskningspolitikk 1/2008.

Borgen, J. S. (2008): Extraordinary or inevitable? Evaluating The Cultural Rucksack (TCR), a new arts and cultural programme in primary and lower secondary schools in Norway. In Evaluating the Impact of Arts & Cultural Education on Children and Young People. Paris: La documentation Francaise/Centre Pompidou.

Borgen, J. S. & Brandt, S. S. (2007). Drama og teater som eksempel på formidling i Den kulturelle skolesekken. Tidsskriftet Drama – nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr.2/2007.

Røyseng, S., Mangset, P. & Borgen, J. S. (2007). ”Young artists and the charismatic myth”. I: The International Journal of Cultural Policy, vol 13, no 1, 2007.

Borgen, J. S. (2006). Kunst- og kulturformidling for alle? Den kulturelle skolesekken i norsk grunnskole. I: Teatertidningen 4/2006. Stockholm: Hoogland http://www.teatertidningen.se/index.html

Borgen, J. S. (2006). Barn og kunstformidling - tradisjoner, begrunnelser og perspektiver. I: Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, 51, s. 109-132. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Borgen, J. S. (2006). Barn og kultur – i teori og metode. I: Børn og kultur - i teori og metode? Rapport fra konferansen København/Schäffergården 15.-17.12.2005. BIN-Norden og Nordisk Ministerråd. http://www.bin-norden.net/Publikationer-1.konference.html#Indholdsfortegnelse_

Borgen, J. S. (2006). Formidlingens rom. Om å skape den optimale ramme for kunst- og kulturformidling. I: Slip fortellingen løs. Kunst- og kulturformidling til de 3-6-årige. København: Børnekulturens Netværk 2006.

Borgen, J. S. (2005). Samarbeid mellom ulike profesjoner. I: Østberg, Tina (red.). (2005). Barnet og kunsten. Oslo, Norsk kulturråd.

Borgen, J. S. (2003). Den kulturelle skolesekken - utfordringer og kompetansebehov. Norsk pedagogisk tidsskrift 2/3, 2003. Oslo, Universitetsforlaget.

Borgen, J. S. (2002). Om forholdet mellom amatører og profesjonelle i kunstfeltet og nytten av Bourdieu i kulturstudier. Publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2/2002. Spesialnummer om nordisk Bourdieu-forskning.

Borgen, J. S., Peter Fehér, Silvia Ferrero, Andrea Karpati, Christos Ioannides, Kirsten Klaebo, Fran Payne, Serge Pouts-Lajus, Mary Simpson, Stella Vosniadou (2002). Observation and Analysis of the Uses of Information and Communication Technology in European Primary and Secondary Schools – An Intercultural Approach. Paris/EU, Socrates-Minierva prosjekt no. 88093-CP-1-2000-1-FR-Minerva-ODL. http://www.emile.eu.org/

Borgen, J. S. (2002). Forestillinger om endringer i en digital tidsalder. I: Tidsskriftet FORM, 4/2002. http://www.kunstogdesign.no/form402/jorunnsb.html

Borgen, J. S. (2002). Erfaringer og utviklingstrekk i kunstformidling for barn og unge. I Bjørkås, S. (red.) (2002). Kulturpolitikk og forskningsformidling bind III. Kulturproduksjon, distribusjon og konsum. Bergen, Høgskoleforlaget. 

Editorials

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds) (2021). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. London: Brill-Sense Open Access.

Borgen, J. S. & Moen, K.M. (2017). «Leder: Forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen.» Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 1–4. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.999

Borgen, J. S., & Ødegaard, E. E. (2015). Barnekultur som forskningsfelt – et interdisiplinært vitenskapelig emne, BARN, 33(3–4), 5–17. 

Juncker, B., & BIN-Norden. (2013). Børn & kultur I Norden. Nordiske forskningsperspektiver i dialog. Historien om et projekt. Scandinavian Book A/S.