Jostein Paulgård Østmoen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen ()
Underviser og veileder i pedagogikk og profesjonskunnskap, fortrinnsvis på barnehagelærerutdanningen. Forskningsfelt: Barnehagepedagogikk med hovedfokus på lek og overganger. Profesjonsutøvelse i høyere utdanning.

Ansvarsområder

 • Forskergruppe: Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring.
 • Trinnleder BLUHEL18H - barnehagelærerutdanning
 • Undervisningsoppgaver 2018/19
  • Barns utvikling, lek og læring - emneansvar.
  • Bacheloroppgaven barnehagelærerutdanning - undervisning/veiledning.
 • Veiledningsoppgaver 2018/19:
  • Masteremnet pedagogikk som fag og vitenskap.
  • Bacheloroppgaven barnehagelærerutdanning.
  • Profesjonsveiledning barnehagelærerutdanning

Kompetanse

 • Mastergrad barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.
 • Kvalifiseringsstilling førstelektor.
 • Barnehagelærer. 
 • Allmennlærer/adjunkt. 

CV

 • 2017-d.d. Universitetet i Sørøst-Norge. Kvalifiseringsstilling førstelektor. 
 • 2015-2017: Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge. Høgskolelektor i pedagogikk.                          
 • 2007-2015: Møllefossen Barnehage AS. Faglig leder/førskolelærer. 
 • 2013-d.d: Enkeltpersonforetak Jostein Østmoen.
 • 1997-2007: Øvre Eiker kommune. Allmennlærer. 

Publikasjoner

 • Vitenskapelig publisering:
  • ​Juritsen, L. & Østmoen, J. P. (2015). Barnehagelæreres muntlige fagspråk. Utfordringer og muligheter. I Hennum, B. A., Pettersvold, M. & Østrem, S. (red) Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget.
 • Publisering fagtidsskrift
  • Juritsen, L. & Østmoen, J. P. (2017). Barnehagelærerens fagspråk. Første steg 3.
  • Østmoen, J. P. (2016). På flukt. Om den karnevaleske lekens vilkår. Barnehagefolk 2.
  • Østmoen, J. (2014). Når den profesjonelles autonomi settes under press. Første steg 3.
  • Juritsen, L. & Østmoen, J. (2013). Den organiserte barndommens dilemma. Barnehagefolk 2
  • Østmoen, J. (2013). Den profesjonelle styreren og håndteringen av profesjonsetiske dilemmaer. Første steg 2