Kjersti Røsvik

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-116)
Programkoordinator, underviser og veileder på "Master forebyggende arbeid med barn og unge"

Ansvarsområder

​Hovedansvar for Emne 3: Oppvekst og kulturanalyse og internasjonalisering

Kompetanse

  • Barn og barndom
  • Kultursosiologi
  • E-læring

CV

Publikasjoner

  • Haldar, M. og Røsvik, K. (2018). Livsløpets barndom og alderdom. I Brodtkorp, E. og Rugkåsa, M. (red.) Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 3. utg. Gyldendal Akademisk. Oslo

  • Røsvik, K., & Haukedal, T. A. (2017). Wikis as digital learning resources in nursing education. Nordic Journal of Digital Literacy, 12(01-02), 31-46. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2017-01-02-04

  • Damsgaard, H., Røsvik, K. og Øvrum, I.T. (2015) Utfordringer i yrket – slik erfarne barnehagelærere, lærere og helse- og sosialarbeidere ser det. FoU i praksis nr.2/15

  • Oellingrath, I. M og Nærum, K. (2006) Kosthold blant ungdom i Porsgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1/06