Kristian Joakim Ludvigsen

Rådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Notodden (S-330)
Jeg jobber i det daglige med alle sider av Canvas: - Opplæring - Support for både studenter og ansatte - Administrasjon - Teknisk tilrettelegging - Emnedesign - Veiledning ved nyopprettelse eller redesign av emner og studieprogram - Veiledning i FS for studieveiledere. Primært er mitt arbeid koblet opp mot HIU, men bidrar der det er behov. I tillegg har vi et godt samarbeid med de andre institusjonene i UH-sektoren hvor vi deler og lærer mye av hverandre. Jeg deltar i det arbeidet på vegne av eDU og USN.

Ansvarsområder

 • Canvas prosjektleder
 • Canvas fakultetsansvarlig for HIU
 • Prioriteringsrådet for LMS for UH sektoren

Kompetanse

Formell utdanning

 • Allmenlærer
 • IKT for lærere
 • Bachelor historie/samfunnsfag
 • Fordypning pedagogikk og musikk
 • Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider

CV

USN 2018 -->

Fakultetsansvarlig Canvas HIU

Prioriteringsrådet for LMS for UH sektoren

HSN 2016-2018

Prosjektleder implementering Canvas HSN

Fakultetsansvarlig Canvas HIU

HiT/HSN 2013-2016

 • Fronteransvarlig EFL
 • Omnijoin support/koordinering/administrasjon/distribusjon
 • FS Fronterintegrasjon og roller
 • Muntlig eksamen nett -  teknisk koordinering/administrasjon/ansvarlig
 • Questback
 • Tunet - prosjektstyregruppemedlem
 • UDF - styremedlem

Allmenlærer Sandefjord 2009 - 2013

 • Kontaktlærer
 • IT-ansvarlig system: MLG (Microsoft Learning Groups)

Allmenlærer Kristiansand 2007 - 2009

 • Kontaktlærer
 • IT-ansvalig system: Its Learning

Medarbeider møbelsalg Kristiansand 2004 - 2007

 • Salg og distribusjon

Vekter 1998 - 2004

 • Stasjonær
 • Mobil

Barne- og ungdomsarbeider 1997 - 1998

 

Annet:

2017 -> Nestleder Notodden Bymusikk

2000 - 2002 Leder og dirigent i studentorchester (Bodø)

2003 - 2005 styremedlem i studentorchester (Kristiansand)

2003 - 2007 Dirigent i studentorchester (Kristiansand)

2004 Prosjektleder for CD-produksjon "Peppermix" av Spadser- Et Blæse-Ensembelet

2005 Leder for et internasjonalt SMASH-arrangement (Kristiansand)

 

Publikasjoner