Kristin Bakke Lysdahl

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13016)
Jeg har klinisk bakgrunn som stråleterapeut og undervist stråleterapeuter og radiografer siden tidlig 1990-tall. Min forskning ligger i krysningen mellom helsetjenesteforskning og etikk, avgrenset til bildediagnostiske tjenester. Jeg er særlig opptatt av hvordan radiologer og radiografer kan bidra til rasjonell bruk og kvalitet i radiologitjenesten.

Ansvarsområder

 • Bachelor nivå:
  • underviser og veileder radiografer med hovedtema er forskningsmetode og etikk
  • emneansvar for bachloremnene: RADSAM530 - Samfunnsfag og RADFOR 610 - Bacheloroppgaven.
 • Masteremnenivå: 
  • emnansvar på masteremnet: MRAD620 - Justification and skill mix in radiology (Engelsk/internasjonal målgruppe)
  • medansvar for studieretningen “Stråling i diagnostikk og behandling” på Master i klinisk i helsearbeid
  • veiledning på og vurdering master oppgaver
 • PhD-nivå: hovedveileder for 1 student og biveileder for 1 student.

Kompetanse

 • strålevern
 • etikk
 • metodeutvikling
 • kunnskapsbaserte tjenester
 • utvikling av studieprogram og emneplaner

CV

Publikasjoner