Kristin Barstad

Prosjektleder USN-profesjon

Rektors stab
Campus Vestfold (B2-44)
Prosjektleder i rektors stab. Leder prosjektet USN-profesjon. Prosjektet er et av målområdene i høgskolens utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet.

Ansvarsområder

 

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Barstad, Kristin (2013): Qualification frameworks and the concept of knowledge. From Aristotle to Bologna, Brussels and Norway. In; Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012