Line Joranger

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (E2-27)
Joranger er professor i sosial, kultur, og samfunnspsykologi. Hennes forskning sentrerer seg rundt subjektivitet og sosiale relasjoner. I sin forskning retter hun et historisk og kritisk blikk på hvordan kunnskap om menneske blir til, og hvordan vi som mennesker, psykisk og kroppslig, påvirker og påvirkes av omgivelsene vi er en del av. Formålet med Jorangers forskning er å kaste lys på de maktforhold og paradokser som påvirker menneskers opplevelser av seg selv og andre. Hun er opptatt av hvordan institusjonelle strukturer og ideer kan stå i veien for nytenkning og tverrfaglige perspektiver innenfor dagens helse- og sosialsektor. Joranger har bred tverrfaglig bakgrunn. Hun er samfunnsplanlegger og idéhistoriker, med en doktorgran i kultur- og samfunnspsykologi fra psykologisk institutt/ universitetet i Oslo. Hun arbeider med etikk, vitenskapsteori, personorientert helse- og sosialarbeid, kultur- og samfunnspsykologi, erkjennelsesteori, epistemologi og sosiale representasjoner.

Ansvarsområder

 • PhD - aktuelle ansvarsområder:
 • Ansvarlig for stipendiatsamlingene ved phd-programmet personorientert helsearbeid  
 • Underviser, veileder og sensurerer ved phd-grunnkurset i personorientert helsearbeid 
 • Underviser, veileder og sensurerer ved phd-kurset: Theory of Science and Research Ethics ved phd programmet: Pedagogical Resources and Learning Processes in Kindergarten and School (PEDRES) and PhD-program in Culture Studies
 • Master
 • Bachelor: barnevern og vernepleie
 • Emneansvar
 • Sensurering
 • Programutvikling
 • Forskning 

Kompetanse

 • Psykologi, filosofi, og idéhistorie
 • Personorientert helse- og samfunnsarbeid
 • Tverrfaglig tenkning om hva det vil si å være menneske
 • Makt- og språkteori
 • Sosial representasjon 
 • Nærmiljøarbeid
 • Demokrati- og mobiliseringsarbeid 
 • Samfunnsplanlegging 
 • Teoriutviklingen 
 • Psykisk helsearbeid, barnevern, vernepleie
 • Ledelse, kommunikasjons- og informasjonsutvikling

CV

Education:

•Dr.Philos (2015). Department of Psychology, University of Oslo. Thesis: Subjectivity as Science and Experience. An Existential-Phenomenological and Historical Approach to Subjectivity, Objectivity, and Psychology.  Committee: Professor Jaan Valsiner, Clark University, USA, Professor Daniel Robinson, University of Oxford, UK, Professor Siri Erika Gullestad, Department of psychology, University of Oslo.

•PhD candidate (2008-2012). Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo. Thesis: Mental Illness and Existence. Foucault's 1954 Philosophy and Psychopathology. 

•Master  (2006). Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo. Thesis: Machiavelli’s Medical Metaphors. An ABC for sick states.

Advanced study (2000-2002). Public Relations, Leadership, and Applied Communication, Lillehammer University College.

•Master (1996). Department of Local Planning (Political Science), Lillehammer University College. Thesis: Individual Freedom and Knowledge in Modern Democracies.

•Bachelor (1993). Department of Political Science and Social Anthropology, University of Oslo, and Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo.

Publikasjoner

Joranger, L. (2020a). The body as the lived act of experience and attention. European Journal for Person Centered Healthcare, x(x), x. (accepted)

Joranger, Line (2020b). “Dream movements of flight and fall.” In From dream to action: imagination and (im)possible futures. Valério, Tateo, Bastos (ed.) Advances in Cultural Psychology. Springer. ISBN 978-1-64802-279-1
https://www.amazon.co.uk/Dream-Action-Imagination-Constructing-Development/dp/1648022790

Joranger, L. (2020c). Cleaning up or throwing out the psychological insight with the bath water Integrative psychological & behavioral science. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s12124-020-09573-w

Joranger, L. (2020d). Extensions and continuations: On power and the limits of logocentrism. In R. E. Innis (Ed.), Between philosophy and cultural psychology: anlytical resources at the thresholds of sense. Cham: Springer.

Joranger, L. (2020e). The Socrates of modern psychology: a historical-socratic view on Smedslund’s common sense perspective. In T. Lindstad, E. Stänicke, & J. Valsiner (Eds.), Respect for Thought. Jan Smedslund’s Legacy for Psychology. Cham: Springer.

Joranger, L. (2019a). An interdisciplinary approach to the human mind : subjectivity, science and experiences in change. Abingdon, Oxon ;,New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Joranger, L. (2019b). “Scientific" Healthcare and the Person: an interdisciplinary view on science and the person. European Journal for Person Centered Healthcare, 7(1), 35-41.

Joranger, L. (2016). Foucaults humanistiske psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, 12, 1042-1048.

Joranger, Line. (2016). «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?» Fontene Forskning, 1, 69-74. http://fonteneforskning.no/debatt/hvorfor-gjentar-dere-siste-ordet-vi-sier-hele-tida-6.19.430419.e1c8ddbfce

Joranger, L. (2016b). Individual perception and cultural development: Foucault's 1954 approach to mental illness and its history. History of Psychology, 19(1), 40-51. doi:10.1037/hop0000014

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26844650

Joranger, L. (2015). Psychology and the Historical Power-Body Conjunction: Foucault’s Different View of the History and Philosophy of Psychology. Theory & Psychology, Published online before print, 1-20.  Retrieved from http://tap.sagepub.com/content/early/2015/12/24/0959354315623655.abstract

Joranger, L. (2015). Subjectivity as science and experience: an existential-phenomenological and historical approach to subjectivity, objectivity, and psychology. (no. 543), Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Oslo.

Joranger, Line. (2014). Gode handlinger på konto - med muligheter til fremtidige investeringer. Fontene Forskning(1), 91-96.

Joranger, Line. (2014). Karl Jaspers’ Interdisciplinary and Dual Psychopathology. Ideas in History: Journal of the Nordic Society for the History of Ideas, 8(2), 75-103. http://www.mtp.hum.ku.dk/tidsskrift.asp?issn=2245-5167

Joranger, Line. (2014). Development of the Self in Society: French Postwar Thought on Body, Meaning, and Social Behavior. The Journal of Mind and Behavior, 35(3), 133-149. http://umaine.edu/jmb/current-issue/vol-35-no-3-summer-2014/

Joranger, Line. (2014). Filosofiens og erfaringenes innvirkning på Foucaults analyser av forholdet mellom samfunnsmakt og psykiatrimakt. Norsk Filosofisk tidsskrift, 49(1), 61-71.  http://www.idunn.no/ts/nft

Joranger, Line (20. des. 2013). Ingen skam å skamme seg. Kronikk i Morgenbladet.

http://morgenbladet.no/ideer/2013/ingen_skam_a_skamme_seg

Joranger, Line. 2013. Mental Illness and Imagination in Philosophy, Literature, and Psychiatry. Philosophy and Literature 37 (2):507-523.

http://muse.jhu.edu/journals/philosophy_and_literature/toc/phl.37.2.html

Joranger, Line. 2013. The World of Psychiatry and the World of War: Foucault's Use of Metaphors in Le pouvoir psychiatrique. History of European Ideas 39 (4):583-604. Publication date - 31 Oct  2012 online:  
 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01916599.2012.728744?journalCode=rhei20

Joranger, Line. 2011. Comedy and politics: Machiavelli’s magical contemporary drama. Journal of  Language and Politics 10 (2):270-286. http://linguistlist.org/issues/22/22-3117.html

Joranger, Line. 2010. Foucaults militære metaforer: Livet som erfaring og vitenskap. Sosiologisk Tidsskrift 18 (3):203-226.  http://www.idunn.no/ts/st/2010/03/art07

Joranger, Line. 2009. Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 46 (12):1186-1190.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=99440&a=2&sok=1

Joranger, Line. 2007. Renessansehumanisten Niccolò Machiavelli: en moderne frihetsforkjemper. 1066 Dansk historisk tidsskrift 37 (1):3-12. http://www.1066.dk/archives/date/2007/04

Joranger, Line. 2007. Machiavellis diagnosekunst - Machiavellis politiske teorier sett i lys av renessansens diagnose-, prognose- og behandlingspraksis. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 23 (2):174-186. http://www.idunn.no/ts/nst/2007/02/machiavellis_diagnosekunst_-_machiavellis_politiske_teorier_sett_i_lys_av_r

Joranger, L. (2006). Machiavellis medisinske metaforer: en abc for syke stater. University of Oslo, Oslo.