Line Joranger

Line Joranger

Førsteamanuensis, Dr philos

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-124)
Jorangers spisskompetanse og forskning handler om kunnskapsutvikling innenfor barnevern, vernepleie og psykisk helsevern. I sin forskning retter hun et historisk og kritisk blikk på hvordan viten og kunnskap om menneske blir til, og hvordan den endres og omformes i takt med subjektive erfaringer, sosiale, kulturelle, økonomiske, biologiske, historiske, og politiske forhold. Hvordan påvirker vårt kunnskapssyn vår forståelse av barnevern, vernepleie og psykisk helsevern, eller rett og slett, hvordan påvirker vårt senmoderne kunnskapssyn vår forståelse av hva det vil si å være menneske? Formålet med Jorangers forskning er å kaste lys på de maktforhold og paradokser som står i veien for utviklingen av innovative og tverrfaglige perspektiver og praksiser innenfor dagens helse- og sosialsektor. Joranger har bred tverrfaglig bakgrunn. Hun er samfunnsplanlegger, vitenskapsteoretiker og språkfilosof. I tillegg har hun en doktorgrad i psykologi. Hun arbeider med etikk, kultur- og samfunnteori, erkjennelsesteori, epistemologi og sosiale representasjoner.

Ansvarsområder

 • Bachelor 
 • Master
 • PhD
 • Emneansvar
 • Sensurering
 • Programutvikling
 • Forskning 

Kompetanse

 • Psykologi, filosofi, og idehistorie
 • Makt og språkteori
 • Sosial representasjon 
 • Nærmiljøarbeid
 • Demokrati- og mobiliseringsarbeid 
 • Samfunnsplanlegging 
 • Teoriutviklingen 
 • Psykisk helsearbeid, barnevern, vernepleie
 • Tverrfaglig tenkning om hva det vil si å være menneske
 • Personorientert helse- og samfunnsarbeid
 • Ledelse, kommunikasjons- og informasjonsutvikling

CV

Education:

•Dr.Philos (2015). Department of Psychology, University of Oslo. Thesis: Subjectivity as Science and Experience. An Existential-Phenomenological and Historical Approach to Subjectivity, Objectivity, and Psychology.  Committee: Professor Jaan Valsiner, Clark University, USA, Professor Daniel Robinson, University of Oxford, UK, Professor Siri Erika Gullestad, Department of psychology, University of Oslo.

•PhD candidate (2008-2012). Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo. Thesis: Mental Illness and Existence. Foucault's 1954 Philosophy and Psychopathology. 

•Master  (2006). Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo. Thesis: Machiavelli’s Medical Metaphors. An ABC for sick states.

Advanced study (2000-2002). Public Relations, Leadership, and Applied Communication, Lillehammer University College.

•Master (1996). Department of Local Planning (Political Science), Lillehammer University College. Thesis: Individual Freedom and Knowledge in Modern Democracies.

•Bachelor (1993). Department of Political Science and Social Anthropology, University of Oslo, and Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo.

Publikasjoner

Joranger, L. (2019). “Scientific" Healthcare and the Person: an interdisciplinary view on science and the person. European Journal for Person Centered Healthcare, Vol 7 Issue X pp xx-xx. 
​(Accepted)

Joranger, L. (2018). An Interdisciplinary Approach to the Human Mind: Subjectivity, Science and experiences in Change. Routledge Psychological Press.

Joranger, L. (2016). Foucaults humanistiske psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, 12, 1042-1048.

Joranger, Line. (2016). «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?» Fontene Forskning, 1, 69-74. http://fonteneforskning.no/debatt/hvorfor-gjentar-dere-siste-ordet-vi-sier-hele-tida-6.19.430419.e1c8ddbfce

Joranger, L. (2016b). Individual perception and cultural development: Foucault's 1954 approach to mental illness and its history. History of Psychology, 19(1), 40-51. doi:10.1037/hop0000014

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26844650

Joranger, L. (2015). Psychology and the Historical Power-Body Conjunction: Foucault’s Different View of the History and Philosophy of Psychology. Theory & Psychology, Published online before print, 1-20.  Retrieved from http://tap.sagepub.com/content/early/2015/12/24/0959354315623655.abstract

Joranger, L. (2015). Subjectivity as science and experience: an existential-phenomenological and historical approach to subjectivity, objectivity, and psychology. (no. 543), Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Oslo.

Joranger, Line. (2014). Gode handlinger på konto - med muligheter til fremtidige investeringer. Fontene Forskning(1), 91-96.

Joranger, Line. (2014). Karl Jaspers’ Interdisciplinary and Dual Psychopathology. Ideas in History: Journal of the Nordic Society for the History of Ideas, 8(2), 75-103. http://www.mtp.hum.ku.dk/tidsskrift.asp?issn=2245-5167

Joranger, Line. (2014). Development of the Self in Society: French Postwar Thought on Body, Meaning, and Social Behavior. The Journal of Mind and Behavior, 35(3), 133-149. http://umaine.edu/jmb/current-issue/vol-35-no-3-summer-2014/

Joranger, Line. (2014). Filosofiens og erfaringenes innvirkning på Foucaults analyser av forholdet mellom samfunnsmakt og psykiatrimakt. Norsk Filosofisk tidsskrift, 49(1), 61-71.  http://www.idunn.no/ts/nft

Joranger, Line (20. des. 2013). Ingen skam å skamme seg. Kronikk i Morgenbladet.

http://morgenbladet.no/ideer/2013/ingen_skam_a_skamme_seg

Joranger, Line. 2013. Mental Illness and Imagination in Philosophy, Literature, and Psychiatry. Philosophy and Literature 37 (2):507-523.

http://muse.jhu.edu/journals/philosophy_and_literature/toc/phl.37.2.html

Joranger, Line. 2013. The World of Psychiatry and the World of War: Foucault's Use of Metaphors in Le pouvoir psychiatrique. History of European Ideas 39 (4):583-604. Publication date - 31 Oct  2012 online:  
 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01916599.2012.728744?journalCode=rhei20

Joranger, Line. 2011. Comedy and politics: Machiavelli’s magical contemporary drama. Journal of  Language and Politics 10 (2):270-286. http://linguistlist.org/issues/22/22-3117.html

Joranger, Line. 2010. Foucaults militære metaforer: Livet som erfaring og vitenskap. Sosiologisk Tidsskrift 18 (3):203-226.  http://www.idunn.no/ts/st/2010/03/art07

Joranger, Line. 2009. Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 46 (12):1186-1190.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=99440&a=2&sok=1

Joranger, Line. 2007. Renessansehumanisten Niccolò Machiavelli: en moderne frihetsforkjemper. 1066 Dansk historisk tidsskrift 37 (1):3-12. http://www.1066.dk/archives/date/2007/04

Joranger, Line. 2007. Machiavellis diagnosekunst - Machiavellis politiske teorier sett i lys av renessansens diagnose-, prognose- og behandlingspraksis. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 23 (2):174-186. http://www.idunn.no/ts/nst/2007/02/machiavellis_diagnosekunst_-_machiavellis_politiske_teorier_sett_i_lys_av_r

Joranger, L. (2006). Machiavellis medisinske metaforer: en abc for syke stater. University of Oslo, Oslo.