Magne Dypedahl

Førstelektor i engelsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-12)

Ansvarsområder

  • Fagkoordinator, engelsk i Vestfold
  • Engelsk i bachelorutdanningen, Vestfold
  • Engelsk-PPU, Vestfold

Kompetanse

Spesialområder: Amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse

Brukes som foredragsholder om temaer som det amerikanske presidentembedet og interkulturell kompetanse / mangfoldskompetanse. Holder ofte kurs og foredrag sammen med medforfatter og kollega Henrik Bøhn om temaet interkulturell kompetanse / mangfoldskompetanse. Listen av tidligere oppdragsgivere inkluderer: Cultural Awareness International, Confex, Sekretariatet for konfliktrådene, Konfliktrådet i Oppland, Kompetanse Norge, NAV Intro, KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter), Norges Universitet for Miljø-og Biovitenskap, Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Innlandet, OsloMet, UNISKA (Universiteetsalliansen indre Skandinavia), Evje og Hornnes kommune, Sandnes kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Østfold fylkeskommune, Skatt sør, Skatt nord, NITO (Norges Ingeniør-Teknologorganisasjon), Trygg læring, Læringsverkstedet barnehager, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Røde Kors.

Publikasjoner

Bøker:

Richard Burgess, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård, Tom Arne Skretteberg and Maria Casado Villanueva. (2021). Interactions 1. Oslo: Cappelen Damm.

Magne Dypedahl and Ragnhild Elisabeth Lund (Eds.) (2020). Teaching and Learning English Interculturally. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Christian Carlsen, Magne Dypedahl and Sarah Hoem Iversen (Eds.) (2020). Teaching and Learning English (2nd edition). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Åsta Haukås, Camilla Bjørke and Magne Dypedahl (Eds.) (2018). Metacognition in Language Learning and Teaching. New York: Routledge. https://www.routledge.com/Metacognition-in-Language-Learning-and-Teaching-Open-Access/Haukas-Bjorke-Dypedahl/p/book/9781138633384

Henrik Bøhn, Magne Dypedahl and Gro-Anita Myklevold (Eds.) (2018). Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm akademisk. https://www.cappelendamm.no/_teaching-and-learning-english-9788202547615

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Åsta Haukås (Red.). (2018). Fremmedspråksdidaktikk (2. utgave). Oslo: Cappelen Damm akademisk. https://www.cappelendamm.no/_fremmedspraksdidaktikk-9788202566739

Magne Dypedahl and Hilde Hasselgård. (2018). Introducing English Grammar (3rd edition). Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Introducing-English-Grammar/I9788245023688

Magne Dypedahl og Henrik Bøhn. (2017). Veien til interkulturell kompetanse (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Veien-til-interkulturell-kompetanse/I9788245022575

Magne Dypedahl, Gro-Anita Myklevold, Dag Sørmo, Magne Skibsted Jensen og Henrik Bøhn. (2016). Livet som lærer. Oslo: Gyldendal akademisk. https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Livet-som-laerer

Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård and Berit Løken. (2012). Introducing English Grammar (2nd edition). Bergen: Fagbokforlaget.

Henrik Bøhn og Magne Dypedahl. (2009). Veien til interkulturell kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.

Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård. Exploring English. (2008). Oslo: Cappelen Damm. https://exploringenglish.cappelendamm.no/

Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård and Berit Løken. (2006). Introducing English Grammar. Bergen: Fagbokforlaget.

Trond Christian Anvik og Magne Dypedahl. Interaction. (2002). Oslo: Cappelen forlag.

 

Artikler 2017-2020:

Magne Dypedahl (2020). Presidential Rhetoric and Power in Historical Perspective. American Studies in Scandinavia, 52(2).

Magne Dypedahl (2020). Hvordan blir Bidens innsettelsestale? KAIROS: Magasin for retorikk. https://magasinetkairos.no/hvordan-blir-bidens-innsettelsestale/

Magne Dypedahl and Ragnhild Elisabeth Lund (2020). Intercultural Learning and Global Citizenship in the English Language Classroom. In Magne Dypedahl & Ragnhild Elisabeth Lund (Eds.), Teaching and Learning English Interculturally (pp. 10-25). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Magne Dypedahl (2020). Culture Studies for Intercultural Learning. In Magne Dypedahl & Ragnhild Elisabeth Lund (Eds.), Teaching and Learning English Interculturally (pp. 58-68). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Magne Dypedahl (2020). Reflection Tools for Intercultural Awareness. In Magne Dypedahl & Ragnhild Elisabeth Lund (Eds.), Teaching and Learning English Interculturally (pp. 130-149). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Monika Bader and Magne Dypedahl. (2020). Working with Grammar. In Christian Carlsen, Magne Dypedahl & Sarah Hoem Iversen (Eds.), Teaching and Learning English (Second edition) (pp. 248-266). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Magne Dypedahl and Henrik Bøhn. (2020). Intercultural Competence and Culture. In Christian Carlsen, Magne Dypedahl & Sarah Hoem Iversen (Eds.), Teaching and Learning English (Second edition) (pp. 81-99). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Magne Dypedahl og Eva Thue Vold. (2019). Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk – et bidrag til bærekraftdidaktikk. I Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (Red.), Bærekraftdidaktikk (s. 117-134). Bergen: Fagbokforlaget.

Magne Dypedahl. (2019). Intercultural Communicative Skills. 2019. In Tony Burner, Christian Carlsen & Kåre Kverndokken (Eds.), 101 Ways to Work with Communicative Skills (pp. 48-66). Bergen: Fagbokforlaget.

Magne Dypedahl. (2018). A Metacognitive Approach to Intercultural Learning in Language Teacher Education. In Åsta Haukås, Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (Eds.), Metacognition in Language Learning and Teaching (pp. 48-66). New York: Routledge.

Magne Dypedahl. (2018). Working with Grammar. In Henrik Bøhn, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (Eds.), Teaching and Learning English (pp. 199-214). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Magne Dypedahl and Henrik Bøhn. (2018). Intercultural Competence and Culture Pedagogy. In Henrik Bøhn, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (Eds.), Teaching and Learning English (pp. 158-177). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Magne Dypedahl. (2018). Interkulturell læring i fremmedspråk. I Camilla Bjørke, Magne Dypedahl & Åsta Haukås (Red.), Fremmedspråksdidaktikk (2. utgave, s. 193-210). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Magne Dypedahl. (2017). American Popular Culture. In Jan Erik Mustad & Sean Taylor (Eds.), Modern America: Developments in Contemporary American Society (pp. 160-176). Oslo: Gyldendal akademisk.