Magne Dypedahl

Førstelektor i engelsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-12)

Ansvarsområder

  • Engelsk i bachelorutdanningen, Vestfold
  • PPU, Vestfold

Kompetanse

Spesialområder: Amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse

Brukes som foredragsholder om temaer som det amerikanske presidentembedet og interkultrell kompetanse / mangfoldskompetanse. Holder ofte kurs og foredrag sammen med medforfatter og kollega Henrik Bøhn om temaet interkulturell kompetanse / mangfoldskompetanse. Listen av tidligere oppdragsgivere inkluderer: Cultural Awareness International, Confex, Sekretariatet for konfliktrådene, Konfliktrådet i Oppland, Kompetanse Norge, NAV Intro, KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter), Norges Universitet for Miljø-og Biovitenskap, Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Innlandet, OsloMet, UNISKA (Universiteetsalliansen indre Skandinavia), Evje og Hornnes kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Østfold fylkeskommune, Skatt sør, Skatt nord, NITO (Norges Ingeniør-Teknologorganisasjon), Trygg læring, Læringsverkstedet barnehager, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Røde Kors.

Publikasjoner

Bøker:

Magne Dypedahl and Hilde Hasselgård. 2018. Introducing English Grammar (3rd  edition). Fagbokforlaget.

Åsta Haukås, Camilla Bjørke and Magne Dypedahl. Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge.

Henrik Bøhn, Magne Dypedahl and Gro-Anita Myklevold (Eds.). 2018. Teaching and Learning English. Cappelen Damm akademisk.

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Åsta Haukås (Red.). 2018. Fremmedspråksdidaktikk (2. utgave). Cappelen Damm akademisk.

Magne Dypedahl og Henrik Bøhn og Magne Dypedahl. 2017. Veien til interkulturell kompetanse. Andre utgave. Fagbokforlaget.

Magne Dypedahl, Gro-Anita Myklevold, Dag Sørmo, Magne Skibsted Jensen og Henrik Bøhn. 2016. Livet som lærer. Gyldendal akademisk.

Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård. Exploring English. 2008. Cappelen Damm.

Trond Christian Anvik og Magne Dypedahl. Interaction. 2002. Cappelen forlag.