Magne Dypedahl

Førstelektor i engelsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-12)

Ansvarsområder

 • Fagkoordinator, engelsk i Vestfold
 • Engelsk i bachelorutdanningen, Vestfold
 • Engelsk-PPU, Vestfold

Kompetanse

Spesialområder: Amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse

Brukes som foredragsholder om temaer som det amerikanske presidentembedet og interkulturell kompetanse / mangfoldskompetanse. Holder ofte kurs og foredrag sammen med medforfatter og kollega Henrik Bøhn om temaet interkulturell kompetanse / mangfoldskompetanse. Listen av tidligere oppdragsgivere inkluderer: Cultural Awareness International, Confex, Sekretariatet for konfliktrådene, Konfliktrådet i Oppland, Kompetanse Norge, NAV Intro, KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter), Norges Universitet for Miljø-og Biovitenskap, Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Innlandet, OsloMet, UNISKA (Universiteetsalliansen indre Skandinavia), Evje og Hornnes kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Østfold fylkeskommune, Skatt sør, Skatt nord, NITO (Norges Ingeniør-Teknologorganisasjon), Trygg læring, Læringsverkstedet barnehager, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Røde Kors.

Publikasjoner

Bøker:

 • Åsta Haukås, Camilla Bjørke and Magne Dypedahl (Eds.). (2018). Metacognition in Language Learning and Teaching. New York: Routledge. https://www.routledge.com/Metacognition-in-Language-Learning-and-Teaching-Open-Access/Haukas-Bjorke-Dypedahl/p/book/9781138633384
 • Henrik Bøhn, Magne Dypedahl and Gro-Anita Myklevold (Eds.). (2018). Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm akademisk. https://www.cappelendamm.no/_teaching-and-learning-english-9788202547615
 • Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Åsta Haukås (Red.). (2018). Fremmedspråksdidaktikk (2. utgave). Oslo: Cappelen Damm akademisk. https://www.cappelendamm.no/_fremmedspraksdidaktikk-9788202566739
 • Magne Dypedahl and Hilde Hasselgård. (2018). Introducing English Grammar (3rd  edition). Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Introducing-English-Grammar/I9788245023688
 • Magne Dypedahl og Henrik Bøhn. (2017). Veien til interkulturell kompetanse (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Veien-til-interkulturell-kompetanse/I9788245022575
 • Magne Dypedahl, Gro-Anita Myklevold, Dag Sørmo, Magne Skibsted Jensen og Henrik Bøhn. (2016). Livet som lærer. Oslo: Gyldendal akademisk. https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Livet-som-laerer
 • Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård. Exploring English. (2008). Oslo: Cappelen Damm. https://exploringenglish.cappelendamm.no/
 • Trond Christian Anvik og Magne Dypedahl. Interaction. (2002). Oslo: Cappelen forlag.

 

Artikler 2017-2019:

 • Magne Dypedahl og Eva Thue Vold. (2019). Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk – et bidrag til bærekraftdidaktikk. I Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (Red.), Bærekraftdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Magne Dypedahl. (2019). Intercultural Communicative Skills. 2019. I Tony Burner, Christian Carlsen & Kåre Kverndokken (Eds.), 101 Ways to Work with Communicative Skills. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Magne Dypedahl. (2018). A Metacognitive Approach to Intercultural Learning in Language Teacher Education. I Åsta Haukås, Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (Eds.), Metacognition in Language Learning and Teaching, pp. 48-66. New York: Routledge.
 • Magne Dypedahl. (2018). Working with Grammar. I Henrik Bøhn, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (Eds.), Teaching and Learning English, s. 199-214. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
 • Magne Dypedahl and Henrik Bøhn. (2018). Intercultural Competence and Culture Pedagogy. I Henrik Bøhn, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (Eds.), Teaching and Learning English, s. 158-177. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
 • Magne Dypedahl. (2018). Interkulturell læring i fremmedspråk. I Camilla Bjørke, Magne Dypedahl & Åsta Haukås (Red.), Fremmedspråksdidaktikk (2. utgave), s. 193-210. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
 • Magne Dypedahl. (2017). American Popular Culture. I Jan Erik Mustad & Sean Taylor (Eds.), Modern America: Developments in Contemporary American Society, pp. 160-176. Oslo: Gyldendal akademisk.