Mirjam Lukasse

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-63)
Lukasse er professor i jordmorfag. Lukasse har en internasjonal bakgrunn gjennom utdanning, arbeidserfaring og forsking. Lukasse jobber med sentrale jordmor problemstillinger som fremgang i fødsel og mer generelle temaer som vold mot kvinner.

Ansvarsområder

 • Undervising av masterstudenter i jordmorfag med følgende emner: fødselsangst, smertelindring, postpartum urinretensjon, analyseprogram SPSS, vold mot kvinner, utvikling av prosjektbeskrivelse, kvantitative forskningsmetoder, bruk av vann i fødsel 
 • Veileidning av masterstudender for masteroppgaven
 • Veiledning av PhD studenter 
 • Lede forskningprosjekter

Kompetanse

 • Undervisning
 • Veiledning master og PhD studenter
 • Lede av forksningprosjekter
 • Skrive søknader for bevilgning av forskningmidler
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Kvalitative forksningmetoder
 • Mixed methods forskningsmetoder
 • Systematisk og Scope oversikter
 • SPSS

CV

Utdanning

Akademisk

2011                    PhD, Universitetet i Tromsø (UiT), Norge

1998                    Master (MSc) in Advanced Clinical Practice in Midwifery, University of Surrey, Guildford, UK

 

Korte kurs etter fullført PhD utdanningen

2019                    «Implementation research», King’s College, London, Storbritannia

2018                    PhD- veileder kurs, OsloMet, Oslo, Norge

2014                    Universitets- og høgskolens pedagogisk basiskompetanse, Høgskole i Oslo og Akershus (HiOA)

2012                   Stata Summer School, Timberlake Consultants Ltd, London, UK

2011                    Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology: “Survival Analysis” and “Applied Logistic Regression”, Parma, Italia

 

Korte kurs som del av PhD utdanningen

2009                    Qualitative Research Methods, University of Oslo (UiO)

2009                    Analyses of Contingency Tables and Logistic Regression Analysis, UiO

2008                    Videregående kurs i epidemiologiske metoder, UiO

2008                    Innføring i statistikk via Internett: Del 1, UiO

2007                    Medisinsk forskningsmetode. Introduksjonskurs, UiO

2007                    Erasmus Summer School: “Data Analysis” & “Epidemiologic Study Design”, Nederland

2007                   Praktisk kurs i klinisk og epidemiologisk forskning, UiO

 

Klinisk og faglig utdanning

2004                    Teori og metode i faglig veiledning, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

2002                    Kvinnehelse – familieplanlegging og prevensjon, Oslo

1987                    Tropiske medisinske fag, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen, Belgia

1988                    Teologi på høgskole nivå, Leuven, Belgia

1984                    Jordmor (Midwifery), The Central School of Midwifery, Belfast, UK

1982                    Sykepleier (Nursing), Ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid, Sittard, Nederland

 

Profesjonell erfaring

Akademiske stillinger

2020 -                 Professor 2, OsloMet storbyuniveristet (OsloMet), tidligere HiOA

2015- 2020         Professor 1, OsloMet storbyuniversitet (OsloMet) 

2014–2015         Førsteamanuensis, HiOA

2011–2014         Postdoktor, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR Nr. 204292)

2007–2011         Prosjektkoordinator for EU Daphne prosjekt, NTNU (deltids)

2007–2011         Fag- og forskningsjordmor, Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus (OUS)

2007–2010         Stipendiat, Universitet i Tromsø, finansiert av NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening)

2003–2007         Fag- og forskningsjordmor, Rikshospitalet, Oslo

2001–2002         Forskningsjordmor, Aker Universitetssykehus, Oslo (deltids)

Kliniske stillinger

2002–2003         Jordmor, ABC, Aker Universitetssykehus, Oslo

2002–2003         Jordmor, Rødeløkka Helsestasjon, Oslo (en dag i uka)

2001–2002         deltids Jordmor, ABC, Aker Universitetssykehus, Oslo

1999–2001         Jordmor, Observasjonsposten for gravide og ABC, Aker Universitetssykehus, Oslo, Norge

1999–1999         Jordmor, Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand, Norge

1988–1997         Avdelingsjordmor, Women’s Christian Hospital, Multan, Pakistan

1987                    Jordmor, Hospital “De Westelijke Mijnstreek”, Sittard, Netherland

1984–1985         Jordmor, the Royal Maternity Hospital, Bournemouth, Storbritannia

 

Veiledning, undervisning, sensor

Fullførte doktorgrads avhandlinger

Lena Henriksen: Sexual violence, pregnancy and childbirth 2015 (hovedveileder); Maria Flem Sørbø: Adult abuse, postnatal depression and breasfeeding 2016 (biveileder); Poonam Rishal: Domestic Violence and Pregnancy in Nepal – Developing and Evaluating Interventions in Antenatal Care to Improve the Safety of Women 2018 (hovedveileder) Berit Mortensen, Making Midwifery Matter – Introduction of a Midwife-led Continuity Model of Care in occupied Palestine 2020 (biveileder)

Pågående hovedveileder for doktorgradsarbeid

Iren Borgen (OsloMet) A randomised controlled trial of a mobile application for women with gestational diabetes, disputas September 2020

Lise Christine Gaudernack (OsloMet) Oxytocin for augmentation of labour.

Enid Myhren Leren (USN) The PreCare Study Pre-admission early labour care: An electronic educational intervention to improve early labour care and women’s pre-admission early labour experience: A mixed-method study

Kjersti Engen Marsdal (OsloMet) Induksjon for fødselsstart, hva mener kvinner og helsepersonell?

Pågående biveileder for doktorgradsarbeid

Åsa Waldum (UiO), hovedveileder Professor Flem Jacobsen Analgesia in the 2nd stage of labour (ALS study) ; Eva Marie Flaathen (OsloMet) med hovedveileder postdoktor Lena Henriksen i samme prosjekt som jeg leder Preparing for the worst – promoting safety behaviours among Norwegian, Somali and Pakistani women in routine antenatal care – an RCT

 Annet arbeid i forbindelse med master og doktorgradsarbeid

·     Hovedveileder og sensor for cirka 24 masterstudenter

·     Sensor/opponent ved midtveisvurdering for 3 PhD studenter i Sverige, opponent for 3 PhD studenter i Uppsala og i bedømmelses komite for sluttvurdering for 2 PhD studenter.

·     Medlem i komiteen for vurdering av førsteamanuensis/professor stilling og PhD stilling, begge 1 gang.

Undervisning (utdanning og korte kurs)

2005–               Jordmorstudenter i ulike emner som smertelindring, fødselsangst, forebygging av rifter, tverrkulturell kommunikasjon, og forskningsmetoder

2013                 Anestesileger fra de Nordisk land om tverrkulturell kommunikasjon, kurset var del av deres spesialisering i obstetrisk anestesi, Oslo

2001–2007      Sykepleierne som tok etterutdanningen i omsorg for nyfødte, Oslo

2004–2006      Sykepleierstudenter i obstetrikk ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo

2003–2011      Jordmødre, sykepleierne og hjelpepleierne i ulike emner og ved ulike korte dagskurs og seminarer ved Rikshospitalet og Ullevål Sykehus, nå begge del av Oslo Universitetssykehus (OUS)

Administrasjon og ledelse

2017-                  Prosjektleder for NFR prosjektet ”Prepraring for the worst – promoting safety behaviors among                      Norwgian, Somalian and Pakistani women attending routine antenatal care – an RCT

2013–2018        Prosjektleder for NFR prosjektet “Prevention of hyperglycaemia in antenatal care using tailored communication strategies”, et prosjekt med en stipendiat og en postdoktor.

2013–2017         Associate Editor & medlem av redaksjonsrådet i “Journal of Sexual & Reproductive Health Care”

2011–2014         Medlem av Faglig etisk utvalg i Den norske jordmorforening

2012–2013         Leder for vitenskapelig Komité for Nordisk Jordmor Kongress, 13.–15. June 2013

2010–2012        Medlem av forskningskomiteen på Divisjon for Kvinner og Barn ved Oslo Universitetssykehus

2012–2015        Prosjektleder for forskningsprosjekt om seksuell overgrep med stipendiat Lena Henriksen finansiert av Helse Sør-Øst.

2007–2011         Prosjektkoordinator for Bidens studien, en EU-finansiert prosjekt med 6 deltagende land. Hadde ansvar for organisering av fysiske og telefon møter, rapportering, trykk og skanning av spørreskjemaer, referater, med mer.

2005–2008         Medlem i sentral styret for Den norkse jordmorforening (Dnj).

2006–2008         Styreleder for Sameiet Brobekkveien 26-28-30, Oslo

2003–2006         Styremedlem i styret Sameiet Brobekkveien 26-28-30, Oslo

2002–2005         Nestleder I fylkesforeningen for Dnj I Olso         

1988–1997        Avdelingsjordmor ved «The Women’s Christian Hospital» i Multan (Pakistan)

 Finansiering og priser

2018     Forskningsprisen for å være blant de 10 mest produserende forskere i 2017, ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet

2017     Forskningsmidler fra NFR , nr. 260355 ”Preparing for the worst – promoting safety behaviors among Norwegian, Somali and Pakistani women attending routine antenatal care – an RCT, 9.370’ NOK

2015     Høgskolen i Oslo og Akershus sin FoU pris for 2014, 60’ NOK

2014     Instituttet for Helse Ernæring og Ledelse (HEL) sin FoU pris for 2014, 25’ NOK

2014     Stipend fra Jordmorforbundet i NSF for en arbeidsmiljøundersøkelse blant jordmødre, 50’ NOK

2013     Forskningsmidler fra NFR (project Nr. 228517) for prosjektet: “Using tailored communication strategies to reduce hyperglycemia in pregnancy”, 6.270’ NOK

2013     Stipend fra Den norske jordmorforening, prosjektet for gravide med svangerskapsdiabetes 20’ NOK

2012     Helse Sør-Øst, midler for a stipendiat Lena Henriksen, 3 år heltids (Project No.: 2012010) 2.631’ NOK

2011     NFR finansiert eget postdoktor prosjekt (Nr.204292/H10), 3.258’ NOK.

2009     Norsk Perinatalmedisinsk Forening: NPF-prisen 2009 25’ NOK

2009     Prisen for best frie foredrag i obstetrikk ved De 22. Norske Perinataldager 5000 NOK

Internasjonal samarbeid, arbeid og nettverk

2018–2019        Hospiterende professor ved Judith Lumley Centre, Latrobe Univesity, Melbourne, Australia

2014–                 Medlem i WHELM (Wellbeing in the Healthservice of Midwives) et internasjonalt nettverk om arbeidssituasjonen for jordmødre medlemmer: Australia, Canada, UK, Tyskland, Sverige, Norge.

2012–2013        Hospiterende forsker ved “the National Perinatal Epidemiology Unit, the Medical Sciences Division, University of Oxford”, for 10 måneder: September 2012 – June 2013.

2013–2017        Associate editor for “the Journal of Sexual and Reproductive Health”.

2012–2018        Medlem av en internasjonal studie finansiert av NFR (GLOBVAC) mot Vold mot kvinner, med samarbeidspartnere fra Sverige, Norge, USA, Sri Lanka og Nepal, med Professor Berit Schei som prosjektleder.

2007–2011        Prosjektkoordinator, Bidens studien med partnere fra Belgia, Island, Estland, Sverige & Danmark

2011, 2014        Deltager i møter om jordmorutdanningen i de nordiske land. Initiativtagere til møtene har vært jordmorforeningene og den Nordiske Jordmororganisasjonen.  Første møte fant sted i 2011 i Reykjavik, det andre møte i 2014 i Køpenhavn.

 Formidling av forskning (utvalgte)

Inviterte presentasjoner internasjonalt

2019     Monash University research meeting (Melbourne) Results of the Pregnancy+ study

2016     The International Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, (Malaga) Abuse in the healthcare and other Bidens results

2015     2nd European Congress of Intrapartum Care (Porto), Why women fear and what can be done about it?

2013     The International Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (Berlin), Fear of Childbirth in Western Europe – Results from the Bidens Study

2012     The 22nd European Congress of Obstetrics & Gynecology (Tallinn), Abuse and mode of delivery in the Bidens study

2011     Bidens seminar i Reykjavik og Tallinn, The influence of childhood abuse on adult health

2010     The International Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (Venice), Childhood abuse and fear of childbirth – Results from the Bidens Study

Inviterte presentasjoner nasjonalt

2019     Vold og seksuell og reproduktiv helse, Fødselsfestivalen, Drammen

2017     Krenkelser i helsevesenet – Fagforbundets konferanse for barnepleiere og jordmødre (Gol)

2014     Vold mot kvinner: En Global epidemi, Arrangør: CARE og Stopp vold mot kvinner (Rød Knapp)

2014     Perintaldagen i Helse SørØst, Har symptomer på depresjon noe betydning for svangerskapslengde?

2013     Nasjonal seminar for jordmødre organisert av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Bruk av vann som smertelindring.

2012     Kvinnehelsedagene primær organisator Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Overgrep i barndommen – har det betydning for svangerskap og fødsel?

2012     Universitetssykehuset Akershus, Seminar, presentasjon av doktorgradsarbeidet

2011     Seminar for jordmødre organisert av Den norske jordmorforening (Dnj), Vold mot kvinner, fødselsangst og konsekvenser for svangerskap og fødsel – Bidens studie

Presentasjon av akseptert abstrakt internasjonalt

2019     The triennial Nordic Midwifery Conference, Reykjavik, Midwives perceptions of their work environment.

2019     Den 3. Europeiske konferanse om vold i nære relasjoner, Oslo, Jordmødres og kvinner erfaringer med routine spørsmål om vold i svangerskapet

2017     The triennial International Midwifery Conference, Abuse in the Healthcare, Midwives´empowerment

2015     The XXI FIGO World Congress Gynecology and Obstetrics, Prevalence of experienced abuse in     healthcare and associated obstetric characteristics in six European countries, planned 8.10.15

2012     The XX FIGO World Congress Gynecology and Obstetrics, Emotional, Physical and Sexual abuse in Pregnant Women and Mode of Delivery in Six European Countries

2010     The 18. Nordic Congress of Midwives, organized by the Nordic Federation of Midwives, presenterte 3 studier fra mitt doktorgradsarbeidet og deltok I ett seminar om forebygging av perineale rifter

Presentasjon av akseptert abstrakt nasjonalt

2019     Nasjonalt diabetes forum, Gardermoen, Kunnksap om svangerskapsdiabetes, Gravid+ resultater

2018     De 31. Norske Perinataldager, Stavanger, Kunnskap om svangerskapsdiabetes

2016     De 29. Norske Perinataldager, Fredrikstad, Ønske om keisersnitt og fødselsmetode

2014     De 27. Norske Perinataldager på hurtigruta, Associerte faktorer med ikke planlagt svangerskap

2013     De 26. Norske Perinataldager in Haugesund, Bruk av vann som smertelindring og overflytting i fødsel

 Intervjuer

2015     Leger kan forhindre fødselsangst Tidsskr Nor Legeforen nr. 9, 2015;135 Schaar Fjellhaug M

2015     Krenkelser i helsevesenet setter varige spor. Forskning.no [Internett] 2015-04-02 Balci S

2015     Overgrep kan gi fødselsangst. Sykepleien.no 2015-05-19 Dietrichson S

2015     Abuse by health personnel leaves permanent scars. Sciencenordic.com 2015-05-31, Balci S

2011     Når fødsel blir frukt, VG 27.mars 2011, tekst Andersen HE

2011     Fødselsangst avslører overgrepshistorie, Jordmora (NSF), 2-2011, Valum S

Publikasjoner

1.     Garnweidner-Holme L, Henriksen L, Flaathen EM, Klette T, Lukasse M Midwives’ Attitudes toward and Experience of a Tablet Intervention to Promote Safety Behaviors for Pregnant Women of Different Ethnic Backgrounds Reporting Intimate Partner Violence: A Qualitative Study JMIR mHealth and uHealth March 2020

2.     Flaathen EM, Lukasse M, Garnweidner-Holme L, Angelshaug J, Henriksen L User-involvement in the development of a culture-sensitive intervention in the Safe Pregnancy study to prevent intimate partner violence Violence Against Women Accepted May 2020

3.     Rishal P, Devi Pun K, Schei B, Bhandari B, Kumar Joshi S, Swahnberg K, Infanti J, Lukasse M Improving safety among pregnant women reporting domestic violence in Nepal – A pilot study Int J Environ Res Public Health 2020 Mar 27;17(7). pii: E2268. doi: 10.3390/ijerph17072268.

4.     Garnweidner-Holme LM, Henriksen L, Torheim LE, Lukasse M, Effect of the Pregnant+ Smartphone App on Dietary Behavior of Women with Gestational Diabetes Mellitus: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial JMIR mHealth and uHealth submitted March 2020

5.     Gaudernack L, Melbye Michelsen T, Egeland T, Voldner N, Lukasse M, Does prolonged labor affect the birth experiences and subsequent wishes for cesarean section among first-time mothers? BMC Preg & Childbirth accepted August 2020

6.     Lukasse M, Hovda I, Borg Thommessen SA, McAuley S, Morrison M Oxytocin and emergency Caesarean Section in a medium-sized hospital in Pakistan – a cross-sectional study European Journal of Midwifery Published 2020

7.     Myhre E, Lukasse M, Reigstad M, Holmstedt V, Dahl B Exploring women's information needs in pre-admission early labour care Midwifery, Submitted March 2020

8.     Waldum ÅH, Jacobsen AF, Lukasse M, Staff AT, Falk RS, Vangen S, Sørbye IK The provision of obstetric analgesia according to maternal birthplace: a Norwegian register study BMC Preg & Childbirth Published 2020

9.     Borgen I, Garnweidner-Holme LM, Jacobsen AF, Noll J, Fayyad S, Småstuen MC, Lukasse M Effect of the Pregnant+ smartphone application in women with gestational diabetes mellitus: A randomised controlled trial in Norway BMJ Open 2019 Nov 11;9(11):e030884. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030884.

10.  Garnweidner-Holme L, Torheim LE, Borgen I, Henriksen L, Lukasse M Adherence to the Norwegian dietary recommendations in a multi-ethnic pregnant population prior to being diagnosed with gestational diabetes mellitus Food Science & Nutrition 2019 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.1248

11.  Lukasse M, Henriksen L. Norwegian Midwives’ perception of their practice environment: A mixed methods study Nursing Open, August 2019 doi.org/10.1002/nop2.358

12.  Forsberg, K E.; Lassemo, R; Lukasse, M. Contraceptive consultations: A cross-sectional study of Norwegian Women's experiences and opinions. European Journal of Midwifery 2019 3(June):12 doi.org/10.18332/ejm/109773

13.  Borgen I, Garnweidner-Holme LM, Jacobsen AF, Fayyad S, Cvancarova Småstuen M, Lukasse M. Knowledge of gestational diabetes mellitus at first consultation in a multi-ethnic pregnant population in the Oslo region, Norway - a cross-sectional study. Ethn Health. 2019 Aug 16:1-14. doi: 10.1080/13557858.2019.1655530.

14.  Henriksen L, Flaathen EM, Angelshaug J, Garnweidner-Holme L, Småstuen MC, Noll J, Taft A, Schei B, Lukasse M. The Safe Pregnancy Study – promoting safety behaviours in antenatal care among Norwegian, Pakistani and Somali women: a study protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health. 2019 Jun 10;19(1):724. doi: 10.1186/s12889-019-6922-y

15.  Kunta Devi Pun, Ph.D.; Poonam Rishal, PhD; Elisabeth Darj, PhD; Jennifer Jean Infanti; Shrinkhala Shrestha, MPH; Mirjam Lukasse, PhD; Berit Schei, PhD. Domestic violence and perinatal outcomes – A prospective cohort study from Nepal BMC Public Health,May  2019 May 31;19(1):671. doi: 10.1186/s12889-019-6967-y.

16.  Mortensen B, Diep LM, Lukasse M, Lieng M, Ibtesam Dwekat, Dalia Elias, Fosse E. Midwife-led continuity of care – an observational case-control study in West Bank, occupied Palestine, EClinicalMedicine 2019 Apr 16;10:84-91. doi: 10.1016/j.eclinm.2019.04.003. eCollection 2019 Apr.

17.  Henriksen L, Borgen A, Risløkken J, Lukasse M. Fear of birth: Prevalence, counselling and method of birth at five obstetrical units in Norway Women & Birth 2018 Dec 3.pii  S1871-5192(18)30601-2. doi: 10.1016/j.wombi.2018.11.008.

18.  Garnweidner-Holme L, Hoel Andersen T, Sando MW, Noll J, Lukasse M. Health Care Professionals' Attitudes Toward, and Experiences of Using, a Culture-Sensitive Smartphone App for Women with Gestational Diabetes Mellitus: Qualitative Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2018 May 14;6(5):e123. doi: 10.2196/mhealth.9686.

19.  Lindstad Løvåsmoen EM, Nyland Bjørgo M, Lukasse M, Schei B, Henriksen L. Women's preference for caesarean section and the actual mode of delivery - Comparing five sites in Norway. Sex Reprod Healthc. 2018 Jun;16:206-212. doi: 10.1016/j.srhc.2018.04.009. Epub 2018 Apr 17.

20.  Gaudernack LC, Frey KF, Michelsen TM, Voldner N, Lukasse M. De-medicalization of birth by reducing the use of oxytocin for augmentation among first-time mothers – a prosepective intervention study BMC Pregnancy Childbirth 2018 Mar 27;18(1):76. doi: 10.1186/s12884-018-1706-4.

21.  Mortensen B, Lukasse M, Diep LM, Lieng M, Abu Awad A, Suleiman M, Fosse E. Can a midwife-led continuity model improve maternal services in a low resource setting? – A non-randomised cluster intervention study in Palestine 2018 BMJ Open Mar 22;8(3):e019568. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019568.

22.  Marsdal KE, Sørbye IK, Gaudernack LC, Lukasse M. A comparison of misoprostol vaginal insert and misoprostol vaginal tablets for induction of labor in nulliparous women: a retrospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2018 Jan 5;18(1):11. doi: 10.1186/s12884-017-1647-3.

23.  Skar JB, Garnweidner-Holme LM, Lukasse M, Terragni L. Women's experiences with using a smartphone app (the Pregnant+ app) to manage gestational diabetes mellitus in a randomised controlled trial. Midwifery. 2017 Dec 27;58:102-108. doi: 10.1016/j.midw.2017.12.021.

24.  Lukasse M, Lilleengen AM, Fylkesnes AM, Henriksen L. Norwegian midwives' opinion of their midwifery education - a mixed methods study. BMC Med Educ. 2017 May 3;17(1):80

25.  Rishal P, Devi Pun K, Darj E, Joshi SK, Bjørngaard JH, Swanberg K, Schei B, Lukasse M. Prevalence and associated factors of domestic violence among pregnant women attending routine antenatal care in Nepal Scand J Public Health 2017, August 10; DOI: 10.1177/1403494817723195

26.  Aasheim V, Nilsen Vika AB, Reinar M, Lukasse M. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Systematic Review Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, June13;6

27.  Borgen I, Garnweidner-Holme LM, Jacobsen AF, Bjerkan K, Fayyad S, Joranger P, Lilleengen AM, Mosdøl A, Noll J, Småstuen MC, Terragni L, Torheim LE, Lukasse M.. Smartphone application for women with gestational diabetes mellitus: a study protocol for a multi-centre randomised controlled trial. BMJ Open. 2017 Mar 27;7(3)

28.  Henriksen L, Garnweidner-Holme LM, Thorsteinsen KK, Lukasse M. «It is a difficult topic” – a qualitative study of midwives’ experiences with routine antenatal enquiry for intimate partner violence BMC Pregnancy and Childbirth 2017 June 2;17(1):165

29.  Henriksen L, Grimsrud E, Schei B, Lukasse M. Bidens Study Group. Factors related to a negative birth experience - A mixed methods study. Midwifery. 2017 May 8;51:33-39.

30.  Garnweidner-Holme LM, Lukasse M, Solheim M, Henriksen L. Talking about intimate partner violence in multi-cultural antenatal care: a qualitative study of pregnant women's advice for better communication in South-East Norway. BMC Pregnancy Childbirth. 2017 Apr 19;17(1):123

31.  Lukasse M, Pajalic Z. Norwegian midwives’ perception of empowerment Sexual & Reproductive HealthCare 2016 (7) 58-64

32.  Rishal, P, Joshi, S K, Lukasse, M, Schei, B, Swahnberg,K.  "They just walk way" - women's perception of being silenced by antenatal health workers: a qualitative study on women survivors of domestic violence in Nepal. Global health action 2016 ;Volum 9.(31838) s. -

33.  Henriksen L, Lukasse M. Burnout among Norwegian midwives and the contribution of personal and work-related factors: A cross-sectional study Sexual & Reproductive Healthcare 2016 (9) 42-47

34.  Wangel AM, Ryding EL, Schei B, Östman M, Lukasse M. Emotional, physical, and sexual abuse and the association with symptoms of depression and posttraumatic stress in a multi-ethnic pregnant population in southern Sweden Sexual & Reproductive Healthcare 2016 (9)7-13

35.  Ryding EL, Lukasse M, Kristjansdottir H, Steingrimsdottir T, Schei B. Pregnant women’s preference of cesarean section and subsequent mode of birth – a six-country cohort study J Psychosom Obstet Gynaecol 2016 Sep 37(3) 75-83

36.  Henriksen L, Schei B, Lukasse M Lifetime sexual violence and childbirth expectations – A Norwegian population based cohort study Midwifery 2016 (36)14-20

37.  Lukasse M, Laanpere M, Karro H, Kristjansdottir H, Schroll AM, Van Parys AS, Wangel AM, Schei B. Pregnancy intendedness and the association with physical, sexual and emotional abuse – a European multi-country cross-secional study BMC Pregnancy and Childbirth 2015 May 26;15(1)120

38.  Ryding EL, Lukasse M, Van Parys A-S, Wangel A-M, Karro H, Kristjansdottir H, Schroll A-M, Schei B Fear of childbirth and risk of Caesarean section: a cohort study in six European countries Birth 2015 Mar; 42(19):48-55.

39.  Sørbø MF, Lukasse M, Brantsæter AL, Grimstad H. Past and recent abuse is associated with early cessation of breast feeding: results from a large prospective cohort in Norway. BMJ Open. 2015 Dec 18;5(12):e009240.

40.  Garnweidner-Holme L, Borgen I, Garitano I, Noll J, Lukasse M Designing and Developing a Mobile Smartphone Application for Women with Gestational Diabetes Mellitus Followed-Up at Outpatient Clinics in Norway 2015 Healthcare 3 310-323

41.  Colombini M, Mayhew SH, Hawkins B, Bista M, Joshi SK, Schei B, Watts C ADVANCE Study Team Agenda setting and framing of gender-based violence in Nepal: how it became a health issue Health Policy Plan 2016 May 31(4):493-503 Epub 2015 Sept.

42.  Infanti JJ, Lund R, Muzrif MM, Schei B, Wijewardena K, ADVANCE Study Team Addressing domestic violence through antenatal care in Sri Lanka’s plantation estates: Contributions of public health midwives Soc Sci Med. Nov 145:35-43 Epub 2015 Oct.

43.  Lukasse M, Schroll A-M, Karro H, Schei B, Steingrímsdóttir T, Van Parys A-S, Ryding EL, Tabor A Prevalence of experience of abuse in the healthcare and associated obstetric characteristics in pregnant women from six European countries: a cross-sectional study Acta Obstet Gynecol Scand 2015 May;94 (5):508-17

44.  Henriksen L. Schei B, Vangen S, Lukasse M Sexual violence and mode of delivery – a population-based cohort study BJOG, 2014 Sep;121(10):1237-44.

45.  Flem Sørbø M, Grimstad H, Bjorngaard JH, Lukasse M, Schei B Adult physical, sexual, and emotional abuse and postpartum depression, a population based, prospective study of 53,065 women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study BMC Pregnancy Childbirth 2014 Sep 8;14(1):316

46.  Lukasse M, Helbig A, Benth JS, Eberhard-Gran M Antenatal maternal emotional distress and duration of pregnancy PLos One 2014 Jul 7;9(7)e101682

47.  Henriksen L. Schei B, Vangen S, Lukasse M Sexual violence and neonatal outcome BMJ Open 2014;4:10 e005935 doi:10.1136/bmjopen-2014-005935

48.  Lukasse M, Schroll AM, Ryding EL, Campbell J, Karro, H, Kristjansdottir H, Laanpere M, Schroll AM, Tabor A, Temmerman M, Van Parys AS, Wangel AM, Steingrimsdottir T, Schei B The prevalence of abuse in 6 European countries Acta Obst Gynecol Scand 2014 Jul 93(7):669-77

49.  Lukasse M, Schei B, EL Ryding Prevalence and associate factors of fear of childbirth in 6 European Countries, Sexual and Reproductive Health Care Oct;5(3):99-106. Epub 2014 Jul 1.

50.  Lukasse M, Helbig A, Benth JS, Eberhard-Gran M Antenatal maternal emotional distress and duration of pregnancy PLos One 2014 Jul 7;9(7)e101682

51.  Lukasse M, Rowe R, Townend J, Knight M, Hollowell J Immersion in water for pain relief and the risk of intrapartum transfer among low risk nulliparous women: secondary analysis of the Birthplace national prospective cohort study BMC Pregnancy and Childbirth 2014 Feb 6;14:60

52.  Schei B, Lukasse M, Ryding EL, Campbell J, Karro, H, Kristjansdottir H, Laanpere M, Schroll AM, Tabor A, Temmerman M, Van Parys AS, Wangel AM, Steingrimsdottir T Adult sexual abuse increases the risk of operative delivery among primiparous women – results from a European multi-country cohort study PLoS One 2014 Jan 31;9(1):e87579

53.  Flem Sørbø M, Grimstad H, Bjørngaard J H, Schei B, Lukasse M Prevalence of sexual, physical and emotional abuse in the Norwegian Mother and Child Cohort Study BMC Public Health 2013;13:186.

54.  Henriksen L, Vangen S, Schei B, Lukasse M Sexual violence and Antenatal Hospitalization Birth, 2013; 40 (4):281-8

55.  Lukasse M, Henriksen L, Vangen S, Schei B Sexual violence and pregnancy-related symptoms BMC Pregnancy and Childbirth, 2012;12:83

56.  Wangel AM, Schei B, Ryding EL, Ostman M Bidens Study Group Mental health status in pregnancy among native and non-native Swedish-speaking women: a Bidens study Acta Obstet Gynecol Scand 1012 Dec 91(12):1395-401

57.  Aasheim V, Nilsen ABV, Lukasse M, Reinar LM Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Systematic Review Cochrane Database of Systematic Reviews 2011 Dec 7;(12):CD006672

58.  Lukasse M, Vangen S, Øian P, Schei B Childhood abuse and women’s preference for caesarean section and fear of childbirth – A longitudinal study.  Acta Obstet Gynecol Scand 2011; (90):33-40

59.  Lukasse M, Vangen S, Øian P Childhood abuse and caesarean section among primiparous women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BJOG  2010; 117(9):1153-7

60.  Lukasse M, Vangen S, Øian P, Kumle M, Ryding E-L, Schei B Childhood Abuse and Fear of Childbirth – A Population-Based Cross-Sectional Study Birth 2010; 37 (4):267-74

61.  Lukasse M, Schei B, Vangen S, Øian P Childhood Abuse and Common Complaints in Pregnancy. Birth 2009; 36(3):190-199

62.  Lukasse M, Cederkvist H R, Rosseland LA Reliability of an automatic ultrasound system for detecting postpartum urinary retention after vaginal birth, Acta Obstet Gynecol Scand, 2007; 86; (10):1251-1255

63.  Lukasse M, Øian P, Aamodt G En jordmorledet fødeenhet. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2006; (126):170-2.