Randi Toreskås Holta

Visedekan

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Porsgrunn (B-281)