Rita Li

Universitetslektor

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Porsgrunn (A-172A)
I work as an e-learning specialist at eDU I see myself mostly as an enthusiast for the potential benefits of technology in education. I therefore use “Blended Learning” and Flipped Classroom as a teaching method and see great benefits for the students learning outcomes by using this method. I also give supervision to colleges how want to implement e-learning in international projects and funding.

Ansvarsområder

  • Faglig kontaktperson for HS, veiledning av ansatte
  • Faglig kontaktperson for e-læring i internasjonale prosjekter
  • Flipped Classroom og Blended Learning
  • Søknader til Norgesuniversitetet
  • Ansvar for rådgivning, veiledning, prosjektoppfølging og opplæring i pedagogisk bruk av IKT av faglærere ved fakultet for helse -og sosialvitenskap

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Læringsfestivalen 2017: http://kortlink.no/pu6

Behandling av rusmisbrukere med smerte innlagt i sykehus. En beskrivende spørreundersøkelse om helsepersonells handlinger, kunnskaper og holdninger. Den 9 Sykepleiekongressen 2012

Film om mine erfaring med flipped Classroom (10 min): http://kortlink.no/8Ub