Tom Eide

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4225)
Tom Eide er professor i ledelse, etikk og litteratur ved Vitensenteret Helse og Teknologi, Campus Drammen.

Ansvarsområder

 • Undervisning og veiledning (bachelor, videreutdanning, master og phd)
 • Forskning og utvikling (ledelse, etikk, kommunkasjon og endring i organisasjoner).
 • Oppdrag (kursutvikling, evaluering, systematisk kvalitetsarbeid)

Pågående forskningsprosjekter

 • Tillitsbasert ledelse
 • Ledelse og kvalitetsforbedring
 • Innovasjon & etisk refleksjon

Kompetanse

Fag- og forskningsområder
•    Ledelse, innovasjon og implementering i praksis
•    Etikk og kommunikasjon i profesjoner og organisasjoner
•    Hermeneutikk og kvalitetative metoder i empirisk forskning
•    Dannelse og samfunnsansvar i profesjonsutdanningene
•    Henrik Ibsen som etiker og ledelsesfilosof

CV

Tom Eide (f. 1951)

Tidligere hovedstillinger

 • 2008-2011 Professor i ledelse og litteratur, Verdibasert ledelse (masterutdanning), Diakonhjemmet Høyskole, Oslo.
 • 2006-2008 Førsteamanuensis, Verdibasert ledelse (masterutdanning), Diakonhjemmet Høyskole, Oslo.
 • 2002-2006 Daglig leder for Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo, leder for Etikkprogrammets forskerskole og koordinator for Nasjonalt etikknettverk.
 • 1992-2001 Daglig leder for Norges forskningsråds etikkprogram og koordinator for Nasjonalt etikknettverk, Norges forskningsråd.
 • 1989-91 Fagkonsulent, Rådet for humanistisk forskning, NAVF, Oslo.
 • 1979-1988 Dosent ved Skandinavisk institutt, Universitetet i Groningen, Nederland.

Utdannelse

 • 1996 Forskerutdanning i Etikk, NAVFs etikkprogram.
 • 1989  Dr. philos. i Nordisk litteratur, Universitetet i Oslo
 • 1979 Cand. Philol. Universitetet i Oslo, med fagene Nordisk litteratur, Allmenn litteraturvitenskap og Musikkvitenskap.

 

Publikasjoner

Recent publications (2016-18)

2018

Eide, Tom, Monika K. Gullslett, Etty R. Nilsen, Janne Dugstad, Brendan McCormack & Hilde Eide (2018). Towards trust-based management in healthcare – the complexity of a value-driven innovation process in municipal homecare. Paper at the The NEON Conference 2018 - Innovation in organizations – challenges and potentials, Lillehammer, November 22, 2018. 

Eide, Tom, Monika K. Gullslett, Etty R. Nilsen, Janne Dugstad & Hilde Eide (2018). Tillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge, nr. 4/2018. Drammen: USN/Vitensenteret Helse og Teknologi.

Fauskanger, Eivind Arne & Tom Eide (2018). DREAM hjemmerehabilitering – verdistrømkartlegging og tjenesteutvikling i Drammen HSO. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge, nr. 29/2018. Drammen: HSN/Vitensenteret Helse og Teknologi.

2017

McCormack, Brendan, Sandra van Dulmen, Hilde Eide, Kirsti Skovdahl & Tom Eide (Eds. 2017). Person-Centred Healthcare Research. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

McCormack, Brendan, Sandra van Dulmen, Hilde Eide & Tom Eide (2017). Person-centredness in Healthcare Policy, Practice and Research (McCormack et al 2017, Chapter 1, p. 3-17).

Dewing, Jan, Brendan McCormack & Tom Eide (2017). Philosophical perspectives on person‐centredness for healthcare research (McCormack et al 2017, Chapter 2, p. 19-29).

Eide, Tom & Shaun Cardiff (2017). Leadership Research – a person-centred agenda (McCormack et al 2017, Chapter 8, p. 95-115).

Dulmen, Sandra van, Brendan McCormack, Hilde Eide, Kirsti Skovdahl & Tom Eide (2017). Future Directions for Person-centred Research (McCormack et al 2017, Chapter 18, p. 209-218).

Eide, Hilde & Tom Eide (2017): Kommunikasjon i relasjoner. Personorientering, samhandling, etikk (3rd Edition). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, Hilde, Andrea Nes & Tom Eide (2017). Nett-basert smertemestring og -behandling. Smertepsykologi [Psychology of Pain] (red. Egil A. Fors & Tore C. Stiles). Oslo: Universitetsforlaget, s. 209-220.

Eide, Tom, Etty R. Nilsen, Monika K. Gullslett, Anja H. Olafsen, Amund H. Aaberge & Hilde Eide (2017). Tillitsmodellen – erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team. Drammen: Vitensenteret Helse og Teknologi.

2016

Brembo, Espen A, Heidi Kapstad, Tom Eide, Lukas Månsson, Sandra van Dulmen & Hilde Eide (2016). Patient information and emotional needs across the hip osteoarthritis continuum: a qualitative studyBMC Health Services Research 16 (1), pp. 1-15.

Hafskjold, Linda, Tom Eide, Inger K. Holmström, Vibeke Sundling, Sandra van Dulmen & Hilde Eide  (2016). Older persons’ worries expressed during home care visits: Exploring the content of cues and concerns identified by the Verona coding definitions of emotional sequencesPatient Education and Councelling, 99 (12), pp. 1955–1963 (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2016.07.015).

Nilsen, Etty R., Janne Dugstad, Hilde Eide, Monika K. Gullslett & Tom Eide (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case studyBMC Health Services Research (16:657: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/16/657; DOI: 10.1186/s12913-016-1913-5)

Full publication list, see the research database Cristin.