Tone Strøm

Instituttnestleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Institutt for kultur, religion og samfunnsfag har betydelige bidrag inn i  fakultetets store, tverrfaglige lærerutdanninger (BLU, GLU og PPU). Instituttet har også mastergradsutdanningene Human Rights and Multiculturalism og Karriereveiledning i Drammen, samt master i Kulturstudier og bachelorstudiet Kulturledelse i Bø.  I tillegg har instituttet vertskapsansvar for den tverrfaglige lærerutdanningen "International Teacher Education for Primary School".  

Instituttets medarbeidere er fordelt på studiestedene Drammen, Vestfold, Porsgrunn, Bø og Notodden. Sommeren 2019 er vi totalt 82 personer tilknyttet instituttet (timelærere ikke medregnet).

Som instituttleder har jeg det overordnede ansvaret for drift og strategisk utvikling av instituttet og dets utdanninger, og jeg sitter også i dekanens ledergruppe.  Ansvaret omfatter bl.a.:

 • personalansvar
 • rekruttering
 • kvalitetssikring og utvikling av instituttets utdanninger og oppdragsvirksomhet
 • instituttets økonomi
 • forskningsledelse
 • strategisk utvikling av instituttet
 • deltakelse i fakultetets ledergruppe

Kompetanse

Min utdannelse er primært innenfor økonomi og ledelse (NHH), utdanningsledelse (HiBu), og lærerutdanning (PPU,UiO).  De fleste av mine arbeidsforhold har gitt meg erfaring med ledelse.  I perioden 1.1.2013 - 31.12.2020 var jeg instituttleder for tre forskjellige, men også delvis overlappende institutter:

 • 2017.01 - 2020.12   Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, HSN/USN (Drammen, Vestfold, Porsgrunn, Bø, Notodden)
 • 2014.08 - 2016.12 Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag, HBV/HSN (Drammen, Vestfold)
 • 2013.01 - 2014.07 Institutt for utdanningsvitenskap og skolefag, HiBu/HBV (Drammen, Ringerike)

Gjennom utdanning og ledererfaring har jeg opparbeidet meg kompetanse innenfor

 • personalansvar
 • rekruttering
 • kvalitetssikring og studieutvikling
 • økonomistyring og prosjektering
 • strategisk ledelse
 • forskningsledelse

Fra januar 2010 til juni 2013 var jeg studieleder for grunnskolelærerutdanningene i Drammen (HiBu), denne stillingen overlappet delvis med stilling som praksiskoordinator for allmenn- og grunnskolelærerutdanningene i perioden august 2006 - juni 2011.

Jeg har fem års erfaring fra videregående skole, som lærer i økonomi- og ikt-fag, samt tysk, et par år som regnskapsfører på deltid, og åtte år som leder av brukerstøtteseksjonen ved Norges Handelshøyskoles IT-avdeling.

Publikasjoner

Strøm, T. (1992). PC og VAX på NHH. Bergen: Eksamensforl.

Strøm, T. (1991). Macintosh : En kort innføring. Bergen: Eksamensforl.