Tonje Harbek Brokke

Seniorkonsulent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Notodden (S-436E)

Ansvarsområder

 • Administrativ konsulent for Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere (www.nyutdannede.no)
 • Administrativ konsulent for Ny som lærer - Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold
 • Administrativ konsulent for nordisk nettverk: Nordplus Horizontal - Nye lærere
 • Administrativ konsulent for Senter for Profesjonalisering
 • Hovedtillitsvalgt for Parat HSN
 • Plasstillitsvalgt for Parat HSN på Campus Notodden og Campus Rauland
 • Fakultetstillitsvalgt for Parat på HIU

Kompetanse

Utdanningsbakgrunn:

 • Cand. mag (Engelsk, historie, u-landsstudier): Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Agder
 • Antropologi, arkeologi (60 stp): Luther College, USA
 • PPU: Faglærer i fremmedspråk (engelsk) og samfunnsfag: Høgskolen i Telemark
 • Praktisk veiledning (10 stp): Høgskolen i Telemark
 • Tverrfaglig veiledning (30 stp): Høgskolen i Telemark
 • Politikarskulen (10 stp, offentlig forvaltning): Høgskolen i Telemark
 • Endringsledelse (10 stp): Høgskolen i Sørøst-Norge

CV

2016 - d.d: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten) og hovedtillitsvalgt for Parat HSN

2014 - 2016: Hovedtillitsvalgt for Parat HiT

2003 - 2016: Høgskolen i Telemark, Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten) og Praksiskoordinator for faglærerutdanningene i Kroppsøving og Kunst og håndverk

2002 - 2013: Høgskolen i Telemark, Campus Notodden: Biblioteket

1999 - 2002: Royal & Sun Alliance Insurance, Bristol, UK

 

 

Publikasjoner