Vibeke Narverud Nyborg

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15017)
Doktorgradskandidat i medisin- og helsehistorie fra 01.01.2017 - 31.12.2020. Mine styrker i arbeidslivet er at jeg er hardtarbeidende, har stor arbeidskapasitet, samarbeider godt med andre og jobber selvstendig. Jeg trives best i kombinasjon mellom egenarbeid og samarbeid. Min arbeidserfaring er knyttet opp både til offentlig byråkrati og administrasjon i tillegg til faglig arbeid innenfor akademia.

Ansvarsområder

Doktorgradsarbeid i ph.d.-studiet i Personorientert helsearbeid

Emneansvar for vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi for Master i klinisk helsearbeid

25% undervisningsstilling

Kompetanse

Fra offentlig byråkrati og administrasjon tar jeg med meg kompetanse innen kvalitetssikring i akademia, ledelse av prosjekter og personalledelse, økonomistyring både i prosjekter og ifm med å være leder. I tillegg har jeg god kjennskap til offentlig statlig sektor både fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden gjennom å både ha vært leder og fagforeningsrepresentant.

Mitt faglige arbeid er først og fremst knyttet til historie og bruk av historsike kilder og metode. Jeg har jobbet i et helsevitenskapelig miljø og har derfor også kompetanse om utfordringer og fordeler med tverrfaglig arbeid i akademia. I mitt doktorgradsarbeid har jeg først og fremst jobbet med kvalitative metoder og historieteori, men i tillegg har jeg fordypet meg i personorientering og framtidige muligheter og utfordringer innen helse. 

For øvrig se min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vibeke-narverud-nyborg-33b04183/

CV

Arbeidserfaring:  

Stipendiat, Universitetet i Sørøst- Norge, doktorgradsstudent i personorientert helsearbeid, 2017 – dd

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Sørøst- Norge, året 2016

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2014 - 2015

Rådgiver, Høgskolen i Buskerud, 2011 – 2013

Foreleser i norsk historie, AOF- Drammen/ Drammen guideforening, høst 2012

Rådgiver, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), 2009 – 2011

Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud, 2008 – 2009

Førstekonsulent/ rådgiver, NOKUT, 2004 – 2008

Konsulent, Universitetet i Bergen, 2002 – 2004

Utdanning:  

Ph.d. emne: Social Construction: Theory and Practice, 2,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2019

Ph.d. emne: Medisinsk historie: kilder, metoder og historiografiske spørsmål, 3 sp, Universitetet i Oslo, 2018           

Ph.d. emne: Tale, tekst og tolkning, 7,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2017

Ph.d. emne: Qualitative methods, 5 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Ph.d. emne: The Science and Practice of Person- Centred Research, 15 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Emne i organisasjonspsykologi 15 sp, Universitetet i Bergen, 2004

cand.philol, Hovedfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2003

cand.mag, mellomfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2001

Grunnfag kristendom med religion og livssyn, Høgskolen i Agder, 1998

Språk:                     

Norsk og nynorsk muntlig og skriftlig flytende

Engelsk muntlig og skriftlig flytende

Tysk akseptabel muntlig og skriftlig (ikke brukt aktiv på noen år)

Tillitsverv:             

DKFU- representant, 2014 - høst 2018

FAU – leder, Brandengen skole, 2014 – høst 2018

FAU- representant, Brandengen skole, 2011 - høst 2018

Tillitsvalgt i HiBus lokallagsstyre i Forskerforbundet, året 2013

Tillitsvalgt i NOKUTs lokallag i Forskerforbundet, 2010 til 2011

Styremedlem i Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen, 2003

Styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen, 2002

Landsstyremedlem i Norsk Studentunion (NSU), representant for NSU- Bergen, 2001

Universitets- og høgskolepolitiskansvarlig for NSU- Bergen, 2000/ 2001       

Kurs:                        

HMS kurs for ledere, Stamina, 2015

Opplæring av tillitsvalgte, trinn I, Forskerforbundet, 2010

Forvaltningslov og forvaltningspraksis, Statskonsult, 2007

Nynorsk i arbeidet, Statskonsult, 2006

Internasjonalt:     

sakkyndig for det irske kvalitetssikringsorganet HETAC for innledende kvalitetsvurdering av private høyskoler og universiteter i Irland                                   

Observatør ved kvalitetsvurdering av Theresianischen Militarische Akademie i Østerrike                                   

Vertskap for observatører for tre akkrediteringsorgan i Østerrike (AAC, AQA og FHR) ved revidering av akkreditering av rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen                                   

NOKUTs medlem i gruppe som sammenlignet akkrediteringsprosedyrer i Østerrike og Norge, med mål om gjensidig anerkjenning av hverandres vedtak. Arbeidet resulterte i flere rapporter

Publikasjoner

Publikasjoner:

Kronikk: Pandemiberedskap handler om virus, men først og fremst om mennesker, Nyborg og Mamelund, https://forskersonen.no/kronikk-meninger-virus/pandemiberedskap-handler-om-virus-men-forst-og-fremst-om-mennesker/1706022?fbclid=IwAR1kl2wZf0FjtyTYJ-rYUgz3Xrx9iSm0KqKL2ShDBy8I5OREjq0Q1bf1LXw

Mening: Likestilling uten framdrift, https://www.dt.no/meninger/kvinnedagen/politikk-og-samfunn/likestilling-uten-framdrift/o/5-57-1101238

Nyborg, Vibeke Narverud, Sigrun Hvalvik, Brendan McCormack, "Understanding care in the past to develop caring science of the future: a historical methodological approach" in Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2017. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12576

Blogginlegg: Derfor bør du studere historie. https://www.usn.no/hub/samfunn/a-studere-fortiden-article222583-34000.html 

Rapporter og annet arbeid:    

Axelsen og Nyborg, “NOKUTs søkerveiledning i framtiden – med fokus på dialog og dynamikk,” NOKUT rapport, 2010.         

Kraft/ Patscheider/ Sohm/ Nyborg, “TEAM Comparative Analysis- FHR and NOKUT,” 2007

Bernhard/ Fiorioli/ Nyborg. “TEAM Comparative Analysis- AAC and NOKUT,” 2007

Nyborg, Vibeke Narverud, “Accreditation Procedure by Fachhohschulrat and Austrian Agency for Quality Assurance – Observation Report,” 2007

Eilertsen, Vibeke Narverud, “I skyggen av Palmyras søyler, Utviklingen av en palmyrensk elite i en storpolitisk romersk kontekst 18- 268 e.Kr”, hovedfag i historie, Universitetet i Bergen, 2004

Innlegg på konferanser og andre steder:

Kunnskap til lunjs: "Til det beste for samfunnet og pasienten" Universitetsbiblioteket i Drammen, 2018

Kunnskap til lunsj: «Palmebyen i ørkenen» Høgskolebiblioteket i Drammen, 2016                                              

”Performing the quality contract,” Assessing educational quality: Knowledge production and the role of experts, ENQA workshop, Oslo 2008

 “Mutual observations: the experiences of NOKUT (Norway), FHR and AAC (Austria), ECA- conference, Barcelona 2007

”Kriterier og kvalitetskrav i fleksibel utdanning,” NVU/ NFF- konferansen 2005, BI Oslo