Wanda Grimsgaard

Wanda Grimsgaard

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6402)
Professor i visuell kommunikasjon og grafisk design. Kjernekompetanse innen strategisk utvikling av design. Forfatter av fagboken “Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design.” Utgitt september 2018 av Cappelen Damm Akademisk. Mange års erfaring fra designbransjen gjennom å drive designbyrå i partnerskap med andre og i egen regi. Har arbeidet med nyetableringer, mellomstore bedrifter og store kjente merkebedrifter. Kjernevirksomheten har vært utvikling av identiteter for virksomheter, produkter eller tjenester, med fokus på økt kjennskap og konkurransekraft. Ved siden av designvirksomhet holdt kurs, foredrag, forelesninger og vært sensor for ulike designutdanninger i Norge. Vært faglig engasjert gjennom deltagelse i ulike verv, råd og styrer, blant annet som styreleder for Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon (2008 - 2012), og nestleder i Kopinors valgkomite (2012-2017). Ansatt i 100% professorstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge fra 2012. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wanda-grimsgaard-4163b617/. Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Wanda_Grimsgaard. Lenke til boken Design og strategi: https://goo.gl/PnSZuZ Webside: https://designogstrategi.no/

Ansvarsområder

Undervisning:

 • Grafisk design
 • Strategisk design
 • Bachelor avgangsprosjekt

Kompetanse

Interesseområder:

Strategisk utvikling av design. Det kan forklares med design som er forankret i virksomhetens overordnede mål og strategi, og som bidrar til måloppnåelse for virksomheten.

Designprosessen som en metode for problemløsning i et hvilket som helst prosjekt. Strategiske og kreative prosesser og metoder på tvers av designdisipliner og designprofesjoner.

Kompetanse:

 • Strategisk design
 • Designprosesser
 • Designteori
 • Designmetodikk
 • Undersøkelsesmetodikk
 • Forretningsstrategi
 • Markedsføring
 • Brukersentrert design
 • Bærekraftig design
 • Kreative prosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Grafisk design
 • Identitetsdesign
 • Emballasjedesign
 • Redaksjonell design
 • Eksponeringsdesign
 • Tjenestedesign
 • Digital design
 • Typografi
 • Prosjektstyring

CV

CV - Komprimert versjon 2018_v 3

PUBLISERING/FORSKNING

2018                 

Bok publisert september 2018 hos Cappelen Damm Akademisk: «Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design». ISBN: 9788202490553
Om boken: https://goo.gl/PnSZuZ
Bokens webside: https://designogstrategi.no/

2017 – 2020              

Erasmus+ “Go Demo”. Samarbeid Norge, Italia, Tyskland, Polen og Sverige. “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. 

2017 –                        

Forskningsgruppe: Marketing Management, ved USN, Universitetet i Sørøst-Norge.

2015 – 2018              

Erasmus+ “HETYA” (Heritage training for young adults). Samarbeid Norge, Italia, Bulgaria og Sverige. Inkluderer en videreføring av ideer fra Educult 2015. Involvering av studenter gjennom en Bachelor Thesis basert på prosjektet, samt utvikling av en APP. Resultatet ble presentert på en konferanse i Livorno i Italia juli 2018. 

2014 – 2015              

Utviklingsprosjekt: Educult. Et tverrfaglig utviklingsprosjekt som inkluderer fagområdene visuell kommunikasjon, historie/kulturarv, IT-teknologi og pedagogikk/kompetanseutvikling. Stimuleringsmidler fra USN, Universitetet i Sørøst-Norge.

2012  – 2017           

Kompendier: En serie kompendier knyttet til undervisning i strategisk design.

 

KOMMISJON/SAKKYNDIG KOMITÈ

2018 – 2018: Sakkyndig vurdering av kandidater til professor stilling i kunst og håndverk ved Høgskolen i Østfold. Sakkyndig utvalg: Petter Øyan, Markus Degerman og Wanda Grimsgaard.

2016 – 2016: Sakkyndig vurdering av kandidater til nyopprettet stilling for «Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen interaksjonsdesign/grafisk design/digitaldesign ved Høgskolen Buskerud og Vestfold». Sakkyndig utvalg: Casper Boks, Ashley Booth og Wanda Grimsgaard.

2015  – 2015: Sakkyndig vurdering av kandidater til stillingen: «Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor grafisk design» ved Høgskolen Buskerud og Vestfold. Sakkyndig komité: Ashley Booth, Ole Lund og Wanda Grimsgaard.

2014 – 2014: Sakkyndig vurdering av kandidater til stillingen «Professor/førsteamanuensis i illustrasjon ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen». Universitetet i Bergen. Sakkyndig komité: Martin Lundell, Ashley Booth og Wanda Grimsgaard.

2013 – 2013: Sakkyndig vurdering av opprykk til Høgskolelektor for tilsatt ved Høgskolen på Gjøvik. Sakkyndig komité: Reidar Holtskog, Tom Jacoby og Wanda Grimsgaard.

 

YRKESERFARING

2012 –                      

USN – Universitetet i Sørøst-Norge, 100% stilling som professor i visuell kommunikasjon og grafisk design. Program for Bachelor i Visuell kommunikasjon. Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap. Campus Drammen. Fagansvarlig for studieemnene grafisk design, strategisk design og BA avgangsprosjekt. 

2012 –                       

Designinstituttet. Foreleser og veileder i visuell kommunikasjon, samt veileder i eksamensprosjektet.

2011 – 2014              

KHIB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Sensor for BA Visuell kommunikasjon, avgangsprosjekt.

2010 – 2013              

KHIO, Kunsthøgskolen i Oslo. Foreleser og veileder for Bachelorstudiene Visuell kommunikasjon, Interiør- og møbeldesign og Klær og kostyme, innen fagområdene grafisk design, strategisk design og universell design, samt portfoliokurs. Sensor Bachelor og Master. Veileder for studentprosjekt i samarbeid m Barratt Due, samt universell designprosjektet ”De andre”, utstilt i Regjeringsbygg 5.

2011 – 2012              

NTNU+AHO. Foreleser og kursleder i utvikling av portfolio på AHO og NTNU, i regi av Tekna. 

2007 – 2012             

HiBU – Høgskolen i Buskerud, Bachelor Visuell kommunikasjon. Sensor og gjestelærer innen studieemnene grafisk design, strategisk design, redaksjonell design og typografi, samt innen BA fordypnings- og avgangsprosjekt. 

2010 – 2012              

Vestfold Fylkeskommune, VGS. Foredragsholder på fagdager/kurs for formgivningslærere.

2008 – 2012              

Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon. Daglig leder i en overgangsperiode på 6 mnd. ved ansettelse av ny daglig leder, samt styreleder i 4. år fra 2008 til 2012.

2005 – 2012:             

Designinstituttet. Faglærer i visuell kommunikasjon/typografi/portfolio, ca 120 t. pr. år.

2005 – 2012              

Wanda Brand Identity AS (Designbyrå). Daglig leder/designmanager. Kunder: Sunkost, Coop, Handysize, Stabburet, Eksportfinans, Oslo Private Gymnasium, Norsk Trevare m.fl.

2005 – 2006:            

Enzo Finger Design. Konsulent/rådgiver, prosjektkoordinator, faglig medvirkende i to store tverrfaglige designprosjekter: ”Revitalisering av Flytoget” og ”Prekvalifisering av Bybanen i Bergen”. 

2004 – 2005:             

Utdanningsdirektoratet/UDir. Medvirkende til utvikling av ny læreplan i Mediedesign VG3.

2004 – 2005:             

Per Farstad Industridesign/NorskTrevare/Innovasjon Norge. Medvirkende i tverrfaglig utviklingsprosjekt (produktdesign/ industridesign/grafisk design) for treindustrien i Norge med hovedfokus på trappeprodusenter.

1999 – 2004:             

Brand House AS (Designbyrå). Partner/kreativ leder/grafisk designer. Kunder: Gilde, Hennig-Olsen Is, Norgesgruppen, Norgesplaster, Los/Agder Energi, NSB Togservice, Vitus apotek m.fl.

1997 – 1999:             

Opus Tromsø. Kursleder/-utvikler kreativitetskurs, holdt i blant annet Bodø, Sortland, Narvik, Tromsø, Harstad og Alta.

1990 – 1995:             

Grafisk Institutt/Forskningsparken. Kursleder i “ny teknologi” (programvare og designutvikling på Mac) for grafisk bransje (trykkerier), typografer og grafiske designere.

1987 – 1998:            

Wanda Design AS, Asker. Grafisk designer/daglig leder. 

Kunder: Braathens Safe, Ericsson, Sem Gjestegård, Redningsselskapet, Aker Olje&Gass, Norsk Medisinaldepot (NMD), Vingreiser, Universitetsforlaget, NKI m.fl.
Navnet på virksomheten var Wanda Reklame og Illustrasjon de første årene.

1981 – 1984:            

Typehuset AS (trykkeri). Selvstendig næringsdrivende grafisk designer i arbeidsfellesskap. 

1979 – 1981:             

Moshus Design. Utvikling av dataillustrasjoner. Medvirkende i Televerkets forsøksvirksomhet med Teledata i samarbeid med Petter Moshus. 

1979 – 1981:             

Fotograf Ravneberg. Kalligrafering, bl.a. for Stortingets portrettfotogalleri og Kong Olavs 80-års jubileum.

1977 – 1981:            

Grimsgaard Reklame & Marketing. Trainee/AD assistent. Kunder: Semic Forlag (Fantomet, Lucky Luke m.fl.), Gullfunn, L’Oreal m.fl.

1976 – 1977:           

Dramsrud og Werner reklamebyrå. Trainee ett år. D&W lagde bl.a. Solo-reklamefilmen med Marty Feldman (Clio-statuetten 1976).

 

UTDANNELSE/KOMPETANSE

2012  – 2012: Professorkompetanse i visuell kommunikasjon/grafisk design tildelt av internasjonal sakkyndig komité mars 2012.

1977 – 1981: Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), nå Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO). Diplom/Hovedoppgave.

1973 – 1976: Fagerborg Gymnas, Oslo. Eksamen Artium.

 

STYREVERV

2010 –         : Designinstituttet. Nestleder i styret.

2008 – 2012: Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon. Styreleder.

2004 – 2008: Designbyråforeningen (nå fusjonert m. Kreativt Forum, KF). Styremedlem.

2004 – 2008: Oslo Private Gymnasium, OPG. Styremedlem.

2005 – 2010: Wanda Brand Identity AS. Styreleder.

1999 – 2004: Brand House AS. Styremedlem.

1995 – 1999: Wanda Design. Styreleder.

ca1978 – 1980: Norske Grafiske Designere (nå Grafill). Studentrepresentant i hovedstyre

 

ANDRE VERV

2013 –         : Profesjonsrådet. USNs representant i ”Profesjonsrådet for designutdanninger”, opprettet av Undervisnings og Høgskolerådet (UHR). I perioden 2011-2012 observatør for Grafill.

2012 – 2017: Kopinor. Nestleder i valgkomitéen.

2009 – 2012: Designfaglig forum, Norsk Designråd. Tverrfaglig samarbeid med forklaring av fagbegreper.

2006 – 2009: Utdanningsutvalget i Grafill, medlem.

1988 – 1998: Macintoshgruppen i NGD (senere Edit-gruppen i Grafill). Leder for gruppen og initiativtager for en rekke større dataseminarer for designere og leverandører av software og hardware.

1990 – 2000: Diverse: Representant i Barnehagenemda i Asker. Leder for FOU på Jansløkka skole. 

1974 – 1976: Fagerborg gymnas. Elevrådsformann og leder for gymnassamfunnet.

 

PRIVATE INITIATIV

1994 – 1995: Skolevei: Initiativtager for bygging av ny skolevei/turvei, Asker Kommune

1985 – 1986: Sem Barnehage: Initiativtager for oppstart av Sem Barnehage ved Skaugum, Asker.

Publikasjoner

«Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design.»
Utgivelsesår 2018. Cappelen Damm Akademisk. Bokmål. 640 sider. ISBN: 9788202490553
Om boken: https://goo.gl/PnSZuZ
Webside: https://designogstrategi.no/