Eva Merete Bjerkholt

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (C-112)
Førsteamanuensis i pedagogikk i avsluttning av professorkvalifisering. Forskningsfelt er utdanningsforskning spesielt knyttet til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og doktorgradsutdanning, overgang fra utdanning til yrke og samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet. Spesialområde er etablering av, og forskning på læringsfellesskap innad i lærerutdanningene, forskningsfellesskap for lærere i barnehage og skole og ansatte ved lærerutdanningsinstitusjonene (forskningssirkler), og veiledningsordninger for nyutdannede lærere. Spesialområde innen forskning er å utvikle kunnskap om veiledning som strategi for læring og kritisk refleksjon i utdanning og yrke, Bjerkholt mottok på vegne av Veiledningsteamet ved Høgskolen i Telemark "Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris 2010" for mangeårig samarbeid med barnehage og skole-eiere om tilrettelegging og veiledning av nyutdannede lærere.

Ansvarsområder

 • 2020-2022: Førsteamanusensis II  i 20 % stilling ved Høgskolen Innland, Hamar
 • Leder Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere - nasjonalt nettverk med kontaktpersoner ved alle landets lærerutdanninger som arbeider med utdanning innen pedagogisk veiledning og overgang fra utdanning til yrke (finansiert av Utdanningsdirektoratet fra 2003).  https://www.nyutdannede.no/
 • Leder nettverket Nyutdannede lærere og Induction: Et nordisk tverrsektorielt nettverk bestående av universiteter/høgskoler i alle de nordiske landene og Estland, samt lærerorganisasjoner i disse landene (finansiert av Nordplus Horisontal fra 2017-2022)  https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/internasjonalt-samarbeid/nordplus-horizontal-nyutdannede-laerere-og-induction/
 • Convenor for Nordic Educational Research Association - NERA,  Nettverk 25 Mentoring, Guidance and Counselling  https://neranetwork25.wordpress.com/
 • Aktiv deltaker i European Educational Research Association EERA/ECER,  Nettverk 1 Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders and Organizations and Network 22 Research in Higher Education https://eera-ecer.de/
 • Leder forskergruppa ViPU- Veiledning i Profesjon og Utdanning, USN 
 • Medlem av programutvalget for doktorgradsprogrammet for Pedagogiske Ressurser og , USN
 • Leder av delprosjekt 2 i HIU-fakultetets Strategiske forskningsprogram "Det er lærer du skal bli..." Forskningsleder for det strategiske nordiske prosjektet Profesjonalisering gjennom veiledning - ProV 2014-2017 som er finansiert av Nordplus Horisontal

Kompetanse

 • Førsteamanuensis i pedagogikk (2013). Disputas dato: 04.03.2013, Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.(Monografi, nr. ISSN 1501-8962 Nr. 169, 558 sider). Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Developing Doctoral Supervision (2016-2017), Modul I, II og II, USN.
 • Lektor i pedagogikk (1996). Hovedfag i barnehagepedagogikk (1996- 1993). Veiledning og taus kunnskap (120 stp). Fakultetet for utdanningsvitenskap. Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met).
 • Videreutdanning (1986-1985)  Miljølære for små barn (30 stp.), Telemark Lærerhøgskole (nå USN)
 • Videreutdanning (1985-1984) Organisasjon og ledelse i barnehagen (30 stp.), Telemark Lærerhøgskole (nå USN).
 • Videreutdanning (1982-1980) Spesialpedagogikk, 1. avdeling (60 stp), Telemark Lærerhøgskole (nå USN).
 • Førskolelærer (1980-1978) Førskolelærerutdanning (120 stp). Telemark Lærerhøgskole (nå USN).

 

Publikasjoner